Netprotection ochrona praw przedsiębiorcy internetowego

 

Netprotection to usługa kompleksowej pomocy prawnej dla przedsiębiorców z obszaru szeroko rozumianego biznesu internetowego. Usługa Netprotection zapewnia ponadto ochronę praw przedsiębiorcy internetowego i przeciwdziałanie łamaniu prawa przez osoby trzecie. 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku usług prawnych produkt ochrony i zabezpieczenia net biznesu obejmujący:

 

  • stworzenie/weryfikację regulaminu serwisu internetowego,
  • stworzenie/weryfikację dokumentacji związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dokumentacji polityki prywatności i polityki „cookies”, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
  • ocenę serwisu i działań użytkowników w kontekście prawa autorskiego,
  • ocenę serwisu i dokumentów prawnych pod kątem przepisów dot. prawa konsumentów.

 

Netprotection – główne cechy produktu

 

  • ochrona wizerunku w Internecie, w tym ochrona związana z naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorcy; interwencje u operatorów serwisów,
  • występowanie z roszczeniami do sądów powszechnych w związku z naruszeniem praw autorskich, prawa do znaku towarowego, dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentacja przed sądami polubownymi w sporach dotyczących domen internetowych.

 

Netprotection jest szytym na miarę produktem, który umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego z działalnością w Internecie oraz daje komfort koncentrowania się przez przedsiębiorcę wyłącznie na ekonomicznym aspekcie prowadzonego net biznesu. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksową usługę, której zakres stanowi dla przedsiębiorcy polisę bezpiecznego świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu. Zakres usługi Netprotection jest zawsze dopasowywany do potrzeb każdego Klienta i oparty na podstawie starannie zidentyfikowanych celów przy kluczowym założeniu optymalizacji korzyści dla Klienta.

 

Z uwagi na powyższe, w ramach usługi Netprotection Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga także interweniować u właścicieli stron internetowych, w celu ochrony praw i wizerunku przedsiębiorcy w Internecie. Coraz częściej bowiem firmy konkurencyjne wykorzystują czarny PR, zarówno poprzez wpisy na forach internetowych, jak również umieszczając negatywne opinie np. na portalach oceniających pracodawców.

Ponadto, posiadając doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych czy też dotyczących domen internetowych, Kancelaria reprezentuje interesy swoich Klientów także na drodze procesowej.

 

Warto wskazać, iż prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej wiąże się z koniecznością respektowania dużej liczby przepisów prawnych ujętych w szeregu ustaw, między innymi w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych i RODO, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy ustawie o usługach płatniczych.

Ważne w tym kontekście są wymogi ustawy o prawach konsumenta z grudnia 2014 roku, która nakłada na przedsiębiorców zawierających umowy poprzez Internet szereg wymogów. Istotne jest także dochowanie wymogów prawnych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisów internetowych – w tym zakresie każdy hosting provider powinien stworzyć komplet wewnątrzkorporacyjnych dokumentów i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników.

 

Usługi

 

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada duże doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Pomaga także przy kontrolach prowadzonych przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przy konstruowaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu.