Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

2016-08-31

Pomimo, iż wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 złotych) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 złotych).

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 60% planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 2247,60 złotych (60% x 3746 zł = 2247,60 zł). W związku z tym łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 772,06 złotych (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne). Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne została przedstawiona poniżej w tabeli:

Rodzaj składki

Wysokość składki

(procentowa)

Wysokość składki

(kwotowa)

Składka emerytalna

19,52 % podstawy wymiaru stawki

438,73 zł

Składka rentowa

8 % podstawy wymiaru stawki

179,81 zł

Składka chorobowa

2,45 % podstawy wymiaru stawki

55,07 zł

Składka wypadkowa

1,93 % podstawy wymiaru stawki*

43,38 zł

Składka na Fundusz Pracy

2,45 % podstawy wymiaru składki

55,07 zł

*dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników

Składki ZUS dla nowych firm

W przypadku nowych firm podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 504 złotych (30% x 1680 zł= 504zł). W związku z tym w 2014 roku łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 160,78 złotych (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne), przy czym szczegółowa wysokość poszczególnych składek przedstawia się następująco:

Rodzaj składki

Wysokość składki

(procentowa)

Wysokość składki

(kwotowa)

Składka emerytalna

19,52 % podstawy wymiaru stawki

98,38 zł

Składka rentowa

8 % podstawy wymiaru stawki

40,32 zł

Składka chorobowa

2,45 % podstawy wymiaru stawki

12,35 zł

Składka wypadkowa

1,93 % podstawy wymiaru stawki*

9,73 zł

Składka na Fundusz Pracy

2,45 % podstawy wymiaru składki

12,35 zł

*dla przedsiębiorców zatrudniających maksymalnie 9 pracowników

Warto wskazać, iż z preferencyjnego ZUS mogą korzystać przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym pamiętać należy, iż zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na ww. okres (okres 24 miesięcy nie ulega przedłużeniu o okres zawieszenia).

Wyższe koszty zatrudnienia pracownika

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów zatrudnienia pracowników. Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie brutto od stycznia 2014 roku będzie kosztował swojego pracodawcę 2028,43 złote, czyli o 96,59 złotych więcej niż w 2013 roku. Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie (finansowanych przez pracodawcę) została przedstawiona poniżej w tabeli.

Rodzaj składki

Wysokość składki

(procentowa)*

Wysokość składki

(kwotowa)

Składka emerytalna

9,76 % podstawy wymiaru stawki

163,97 zł

Składka rentowa

6,5 % podstawy wymiaru stawki

109,20 zł

Składka chorobowa

———————-

————————

Składka wypadkowa

1,93 % podstawy wymiaru stawki

32,42 zł

Składka na Fundusz Pracy

2,45 % podstawy wymiaru składki

41,16 zł

Składka na FGŚP**

0,1 % podstawy

wymiaru składki

1,68 zł

* finansowana przez pracodawcę

* Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2014 Kancelaria Prawna Skarbiec