Nowe zasady odliczania VAT

Nowe zasady odliczania VAT

2018-05-08

 

Resort finansów uzyskał zgodę Rady Unii Europejskiej na przedłużenie do końca 2019 r. ograniczeń w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT od samochodów osobowych i paliwa. Limit pozwalający na odliczanie 50% VAT stanowiący odstępstwo od ogólnej zasady zakładającej prawo do pełnego odliczania VAT obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Rada Unii Europejskiej przedłużyła upoważnienie do stosowania ograniczeń prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego na podstawie decyzji wykonawczej z dnia 11 października 2016 r. Ograniczenie dotyczy prawa do odliczenia w odniesieniu do pojazdów samochodowych i wydatków z tymi pojazdami związanymi, które nie są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Co proponuje resort finansów?

 

Wprowadzone dzięki uzyskanej w 2013 r. i przedłużonej pod koniec 2016 r. zgodzie ograniczenie w odliczaniu VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych.

Wydatki takie będą podlegały 50% odliczeniu (z pewnymi wyjątkami). Powyższe ograniczenie obejmie wydatki na samochody osobowe, motocykle i pozostałe pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, nie będzie zaś obejmowało wydatków, związanych z motorowerami lub ciągnikami rolniczymi.

 

Pełne odliczania VAT

 

Pełne, 100% odliczenie VAT przysługuje jedynie w odniesieniu do pojazdów, które podatnik wykorzystuje wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o przypadki, gdy w niebudzący wątpliwości sposób dany pojazd jest wykorzystywany tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pomocna będzie w tej kwestii dokumentacja, z której będzie wynikało, że podatnik zajmuje się np. wynajmem samochodów i pojazdy są wykorzystywane tylko w tym celu.

W praktyce niemożliwe jest więc udowodnienie faktu wykorzystywania pojazdu do celów służbowych np. przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w domu.

 

Jakich formalności trzeba dopełnić?

 

Aby uzyskać możliwość pełnego odliczania VAT od wydatków na pojazd, wykorzystywany do celów służbowych podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym informację o pojazdach (pod groźbą grzywny) oraz ewidencję przebiegu pojazdu.

Jeżeli podatnik nie złoży tych dokumentów, albo jeśli będą one niezgodne ze stanem faktycznym po ich weryfikacji przez organy podatkowe, podatnik będzie miał prawo tylko do ograniczonego odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu. Jeżeli natomiast skorzysta w sposób bezpodstawny z pełnego odliczenia, będzie musiał dokonać korekty odliczonego podatku.

Podatnik ma również obowiązek poinformować organy podatkowe o zmianie przeznaczenia pojazdu, np. z wykorzystywanego na cele mieszane na cele tylko prywatne.

Jakkolwiek ograniczenie prawa do odliczenia VAT budzi wątpliwości co do jego zgodności z unijną dyrektywą VAT, a organy podatkowe rygorystycznie interpretują pojęcie „wykorzystywania do celów działalności gospodarczych”, to ustawowe ograniczenie obowiązywać będzie co najmniej do końca 2019 r.

Biorąc pod uwagę zaplanowane na kolejne lata wydatki socjalne obecnej ekipy rządzącej bardzo prawdopodobne jest, że w trosce o stan budżetu państwa wystąpi ona o zgodę na kolejne przedłużenie ograniczenia w prawie do odliczenia.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec