Rząd przyjął zniesienie obowiązku metkowania cen

Rząd przyjął zniesienie obowiązku metkowania cen

2016-08-31

 

Zlikwidowanie obowiązku metkowania cen towarów przez przedsiębiorców – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Dla oznaczenia ceny przedsiębiorcy będą mogli stosować wywieszki z ceną lub cenniki elektroniczne.

Obecnie aktualny obowiązek znakowania każdego produktu ceną jest uciążliwy, gdyż wymaga zaangażowania dużego personelu, co generuje koszty, głównie dla małych handlowców.

 

Zmiany w obowiązku metkowania cen

 

Projekt ustawy przewiduje, że wysokość ceny będzie musiała być uwidoczniona w sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości klienta. Oznacza to koniec metkowania poszczególnych towarów, z wyjątkiem papierosów i tytoniu. Sprzedawcy będą mogli stosować wywieszki z ceną lub też formy elektroniczne oznaczania cen (cenniki elektroniczne). Nowe, łatwiejsze sposoby oznaczania cen określi rozporządzenie wykonawcze do ustawy, które wyda minister gospodarki.

Zmiany dotkną też inne ustawy. Chodzi tu np. o ustawę o transporcie drogowym, a konkretnie o ustalanie cen urzędowych za przejazdy taksówką na terenie gminy, co znajdzie się w kompetencji rady gminy. Rząd przewiduje, że zmiany mogą doprowadzić do zmniejszenia cen za produkty i usługi, na skutek zminimalizowania kosztów działalności w handlu.

W projekcie ustawy zrezygnowano z określenia wykazu cen poszczególnych towarów. Ewentualne reglamentowanie rynku i określenia cen za produkty i usługi znajdą się w ustawach: o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom RP.

 

Jak jest obecnie?

 

Obecne przepisy przewidują wyjątki od zasady metkowania cen, np. dla produktów o wartości poniżej 5 zł. W myśl ustawy o cenach, towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej musi posiadać cenę. W miejscach sprzedaży detalicznej ceny poszczególnych produktów i usług trzeba oznaczyć w niebudzący wątpliwości sposób o ich wysokości, a w przypadku cen urzędowych – także o ich rodzaju oraz o przyczynach wprowadzenia obniżek cen. Szczegółowe zasady uwidoczniania cen określa rozporządzenie wykonawcze ministra finansów do ustawy o cenach.

W myśl aktualnego stanu prawnego na przedsiębiorcę, który uporczywie nie oznacza poszczególnych cen towarów, można nałożyć w drodze decyzji inspektora Inspekcji Handlowej karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1000 do 5000 euro. Od tej decyzji przedsiębiorca może się odwołać do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z kolei hipermarkety nie stosują naklejania cen na każdy produkt, bo dysponują systemami oznaczania cen kodami kreskowymi, a także służącymi do tego czytnikami. W konsekwencji zniesienie obowiązku metkowania cen każdego towaru przyniesie ulgę mikroprzedsiębiorcom. Projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług trafi teraz do prac w Sejmie.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec