Od upadłości do bankructwa

Od upadłości do bankructwa

2008-07-29

 

Elektrimowi coraz dalej do bankructwa. Jego długi na liście opracowanej przez zarządcę to tylko 306 mln zł. Wierzyciele już piszą zażalenia. Prawie rok po tym, jak sąd ogłosił upadłość Elektrimu, zarządca byłej giełdowej spółki zakończył pracę nad listą wierzytelności. Ci, którzy chcieli pieniędzy od „Elka”, są w szoku. (…)

 

Upadłości ciąg dalszy nastąpi

 

Listę udostępniono dopiero wczoraj po południu (niedługo potem informacje na ten temat znalazły się na naszym portalu, dlatego brakuje jeszcze wielu informacji. Jutro można spodziewać się kolejnych doniesień; w tym tych najważniejszych; kto jest największym wierzycielem uznanym przez zarządcę Elektrimu. Przytoczymy także fragmenty pism zarządcy, który uzasadnia odmowę uznania największych wierzytelności.

 

Okiem eksperta

 

Robert Nogacki: W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Sąd wydaje postanowienie w sprawie sprzeciwu, co nie stanowi jednak końca drogi prawnej, ponieważ na postanowienia sędziego można złożyć jeszcze zażalenie. Dlatego też od dnia ogłoszenia do dnia uprawomocnienia się listy wierzytelności może minąć dłuższy czas.

Warto także pamiętać, że uprawomocnienie się listy wierzytelności nie oznacza jeszcze, że nie można dochodzić od masy upadłości wierzytelności nieuwzględnionych na liście. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po terminie wyznaczonym do jej zgłoszenia , umieszcza się ją na uzupełniającej liście wierzytelności. Ponadto sędzia komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że umieszczono na niej wierzytelności, które w całości lub w części nie istnieją, lub nie umieszczono na liście wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na niej z urzędu.

Wierzytelność, której uznania odmówiono w całości lub w części według zasad, o których mowa powyżej, może być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

 

Źródło: Puls Biznesu

Autor: Robert Nogacki, radca prawny, twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec