Odmowa odliczenia VAT

2024-06-14

 

Specjalizujemy się w doradztwie podatnikom, którym fiskus odmówił odliczenia VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odmowa odliczenia VAT musi zostać uargumentowana. Organ musi udowodnić, że dana transakcja została zawarta w związku z oszustwem lub nadużyciem. Jest to kluczowy element procedury, ponieważ organ podatkowy musi jednoznacznie wykazać, czy podstawą do odmowy odliczenia VAT było operowanie przez podatnika pustymi fakturami lub jego uczestnictwo w karuzeli VAT.

 

Analizujemy i oceniamy argumenty organu podatkowego oraz reprezentujemy klientów w procesie obrony ich praw. Nasz zespół prawników i doradców podatkowych przygotowuje indywidualne strategie, które mają na celu wykazanie zasadności żądania odliczenia VAT oraz eliminację ewentualnych zarzutów dotyczących nieprawidłowości. Dążymy do zapewnienia, że nasi klienci otrzymują profesjonalne wsparcie, które umożliwia im skuteczną walkę z organem podatkowym o swoje prawa.

 

Odmowa odliczenia VAT – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Organ odmówił firmie prawa do odliczenia VAT, bo ta podczas rozmów biznesowych nie wylegitymowała swoich kontrahentów

2021-01-28: Firma kupiła cztery ciężarówki, po czym je odsprzedała. Następnie rozliczyła koszty ich nabycia w prowadzonej działalności. Jednak fiskus odmówił jej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących ich zakup. Organy skarbowe nie negowały, że firma faktycznie nabyła TiR-y. Co więcej, dokumenty potwierdzały nawet ich dalszą odsprzedaż. Tyle że organy uznały, że nie kupiła ich od podmiotu widniejącego na fakturze. Fiskus oskarżył więc przedsiębiorcę o niedochowanie należytej staranności w transakcjach handlowych, między innymi dlatego, że nie wylegitymował właścicieli sprzedającej firmy przed dokonaniem transakcji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, biorąc przedsiębiorcę w obronę, wskazał organom, że przy nawiązywaniu rozmów biznesowych nie jest w zwyczaju wymiana dowodów tożsamości, a co najwyżej wizytówek, dlatego też: „…wbrew ocenie organów, nie może być uznane za wykraczające poza przyjęte standardy zachowania w relacjach biznesowych, nie żądanie od osób przedstawiających się jako właściciele – okazania dowodów osobistych lub innych dokumentów w celu potwierdzenia ich tożsamości” (wyrok z 28 października 2020 r., sygn. akt I SA/Lu 448/20).

Robert Nogacki: Tylko udowodnienie przedsiębiorcy świadomego uczestnictwa w oszustwie może go pozbawić możliwości odliczenia VAT

2020-01-22: Przedsiębiorca nabywał auta od innego przedsiębiorcy. Płacił za nie i fizycznie je otrzymywał. Organ podatkowy zadecydował, że kwoty zapłaconego przy tych transakcjach VAT nabywca nie będzie mógł odliczyć, bo po stronie sprzedawcy stwierdzono nieprawidłowości.

Robert Nogacki: Spółka zachowa prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli transakcja nie doszła do skutku

Prawo do odliczenia podatku jest fundamentalną zasadą systemu VAT w całej Unii Europejskiej. Prawo to może być ograniczone tylko w wyjątkowych sytuacjach, a podstawą takiego ograniczenia nie może być nawet fakt, iż planowana działalność, w związku z którą podatnik nabył usługi opodatkowane, w ogóle nie doszła do skutku. Ważniejszy jest bowiem zamiar rozpoczęcia działalności będącej źródłem transakcji podlegających opodatkowaniu – tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 października 2018 r., C-249/17.

Robert Nogacki: Organy kolejny raz zarzucają przedsiębiorcy oszustwo podatkowe, opierając się na dowodach zgromadzonych wobec kontrahenta

2023-06-06: Na podstawie oskarżenia o świadome przyjęcie tzw. pustej faktury organy podatkowe pozbawiają przedsiębiorców możliwości odliczenia VAT z takiego dokumentu i dodatkowo nakładają karne zobowiązanie w wysokości 100% kwoty podatku. Zarzuty opierają często na ustaleniach poczynionych wobec kontrahenta, który wystawił fakturę. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny jeśli organ nie udowodnił, że w dniu zawierania transakcji przedsiębiorca wiedział, że jego kontrahent może uczestniczyć w oszustwach podatkowych, to nie można czynić go odpowiedzialnym za działania tego kontrahenta (sygn. akt I SA/Gd 1349/22).