Opodatkowanie ryczałtem

2024-07-10

 

Opodatkowanie ryczałtem to obok karty podatkowej najpopularniejsza z uproszczonych form rozliczeń podatkowych. Od 2% do 17% – tyle może wynosić stawka opodatkowania przychodów osiąganych w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obok uproszczonych zasad tej metody opodatkowania jest to główny powód, dla którego przedsiębiorcy decydują się na jej wybór.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, których podstawa opodatkowania jest pomniejszana jedynie o określone w przepisach odliczenia, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Taka konstrukcja przepisów sprawia, że ryczałt bardziej opłaca się przedsiębiorcom, którzy nie generują wysokich kosztów.

Działa to też w drugą stronę. Ryczałt nie będzie się opłacać tym, których rodzaj prowadzonej działalności charakteryzuje się stałą, sporą liczbą wydatków kwalifikowanych, czyli związanych z prowadzonym biznesem. Mając wysokie koszty korzystniej będzie rozliczać się na zasadach ogólnych, lub 19% stawką liniową, co pozwoli na znaczące obniżenie podstawy opodatkowania.

Dodatkowo, poprzez eliminację kosztów z ewidencji rachunkowej firmy, obliczanie i realizacja obowiązków podatkowych są w przypadku ryczałtu prostsze niż przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych, co może przekładać się dodatkowo na niższe koszty obsługi księgowej.

Istotną wadą tego rozwiązania są pojawiające się wraz z postępem obrotu gospodarczego i nieustanną zmianą przepisów niuanse i trudności w ustaleniu odpowiedniej stawki opodatkowania, przyporządkowaniu działalności do właściwego symbolu PKWiU jak i określeniu które z przychodów powiększają podstawę opodatkowania ryczałtem, a które są z niej wyłączone.

W naszych publikacjach przedstawiamy różnorodne aspekty uproszczonych form opodatkowania ryczałtem, od podstawowych zasad wpłacania podatku, poprzez szczegółowe reguły ustalania stawek podatkowych dla różnych branż, aż po analizę opłacalności tych form dla przedsiębiorców o niskich kosztach działalności. Dyskutowane są także kwestie związane z opodatkowaniem ryczałtem praw majątkowych, takich jak udostępnienie logo, które mogą prowadzić do sporów z fiskusem. Znajomość tych zasad i warunków jest kluczowa dla podatników, którzy rozważają skorzystanie z opodatkowania ryczałtem.

 

Opodatkowanie ryczałtem – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej

2021-04-19: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa są dwiema uproszczonymi formami rozliczania podatku dochodowego. Zasady wpłacania podatku oraz jego kalkulacji znacznie się różnią w przypadku tych form. Podatnicy decydujący się na skorzystanie z tych form opodatkowania powinni więc wiedzieć, z jakimi obowiązkami wiąże się prawidłowe rozliczenie podatku oraz czego wymagają urzędy skarbowe.

Robert Nogacki: Jak ustalić stawkę ryczałtu dla usług IT i nie tylko?

2023-07-31: Niskie stawki podatku dochodowego, uproszczona księgowość oraz możliwość odliczenia 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – to główne powody, dla których przedsiębiorcy chcą przejść na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie dla wszystkich ta forma rozliczeń z fiskusem jest jednak dostępna. Korzystają z niej chętnie przedsiębiorcy generujący niskie koszty prowadzonej działalności, firmy z branży IT, informatycy, czy programiści. Problemem jest często ustalenie właściwej stawki opodatkowania ryczałtem, a te mogą się wahać od 2% do 17%. A zatem jak ustalić stawkę ryczałtu dla usług IT i nie tylko?

Robert Nogacki: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kiedy się opłaca?

2022-02-21: Od 2% do 17% – tyle może wynosić stawka opodatkowania przychodów osiąganych w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obok uproszczonych zasad tej metody opodatkowania jest to główny powód, dla którego przedsiębiorcy decydują się na jej wybór. Jakie są inne atuty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jakie są jego wady i komu się opłaci?

Robert Nogacki: Ryczałt za udostępnienie logo

2021-08-11: Kwestia opodatkowania praw majątkowych jest bardzo problematyczna i powoduje powstawanie wielu sporów z fiskusem. Negatywna linia orzecznicza w zakresie kwalifikacji przychodów z udostępnienia prawa do używania znaku towarowego, wyrażona m.in. w wyrokach NSA z 22 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 955/17, z 28 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1908/14, doprowadziła do braku realnej możliwości skorzystania z 8,5% stawki ryczałtu w przypadku przychodów z tytułu dzierżawy prawa do używania znaku towarowego. Wyrok NSA z 8 listopada 2019 r., sygn. II FSK 3715/17, zmienił jednak to podejście i – jak się okazuje – jest podstawą także dla fiskusa do zmiany podejścia w wydawanych interpretacjach podatkowych – przykład interpretacja nr 115-KDIT1.4011.23.2021.2.MR.