Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Tego rodzaju działania, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, stanowią w pełni legalną formułę korzystania z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

 

Fundacja, trust, spółki LTC

Zgodnie z przyjmowaną w doktrynie definicją, jednym ze sposobów na optymalizację może być Fundacja Prywatna Prawa Polskiego, która jest jednostką organizacyjną typu zakładowego, wyposażoną w osobowość prawną, utworzoną z inicjatywy osób fizycznych bądź prawnych w celu realizacji, w sposób trwały i na podstawie wpływów uzyskanych z przekazanego majątku, celów użyteczności publicznej wskazanych w akcie fundacyjnym.

Kolejną możliwość optymalizacji daje trust oraz spółka typu LTC w Nowej Zelandii. Jest to wysunięta najdalej na południe część Oceanii. Składa się ona z dwóch głównych wysp oraz szeregu mniejszych, przez co nazywana jest archipelagiem Nowej Zelandii. W roku 2008 Nowa Zelandia zajęła 1. miejsce w rankingu krajów nieskorumpowanych, jest najmniej skorumpowanym i korupcjogennym państwem na świecie. Głównymi partnerami handlowymi Nowej Zelandii są Australia, Japonia, Wielka Brytania i USA. Więcej: Nowa Zelandia Trust i LTC. (...)

Szczególnym rodzajem trustu jest trust typu VISTA na prawie Brytyjskich Wysp Dziewiczych jest jednym z tych narzędzi optymalizacji finansowej, które doskonale sprawdza się w procesie efektywnego planowania sukcesji majątku i/lub porządkowaniu kwestii spadkowych. Stanowi również remedium na CFC (Zagraniczne Spółki Kontrolowane) oraz automatyczną wymianę informacji.Stanowi także doskonałą formę zarządzania firmą rodzinną, która nie ogranicza swobody działalności gospodarczej. (...) Czytaj więcej »

Spółki w Macedonii

Republika Macedonii (oficjalna nazwa Macedonii - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) jest niewielkim krajem leżącym w południowo-wschodniej Europie (Bałkany), a dokładniej w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego, w geograficzno-historycznym regionie Macedonii.
Po zakończeniu II wojny światowej jugosłowiańska część Macedonii stała się jedną z republik związkowych Jugosławii. Z biegiem czasu jugosłowiańska Macedonia uzyskiwała coraz większą autonomię, a rozpad federacji podsycił i umocnił dążenia niepodległościowe, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości ekonomiczne. Czytaj więcej »

Zmiana rezydencji podatkowej

Emigracja podatkowa od lat jest jednym ze sposobów unikania nadmiernych obciążeń podatkowych nakładanych na osoby fizyczne w kraju ich rezydencji. Wiele krajów, również tych europejskich, oferuje swoim rezydentom podatkowym całkowitą wolność od podatku dochodowego albo bardzo atrakcyjne zasady obliczania należności podatkowych od osób fizycznych. Zmiana rezydencji podatkowej jest tym bardziej istotna, w kontekście wprowadzania standardów opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju rezydencji za pośrednictwem tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. przepisy CFC), a także akcesoryjnych do nich systemów powszechnej wymiany informacji o osobach i ich majątku na terytorium Unii Europejskich i krajów zrzeszonych w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (tzw. CRS – globalny standard wymiany informacji o rachunkach bankowych). (...)

Polisa inwestycyjna

W dobie tworzenia regulacji dot. opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, niezbędne jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na zgodne z prawem uniknięcie opodatkowania dochodów osiąganych przez podmioty zagraniczne, które w dowolny sposób są powiązane z podatnikiem. Takim rozwiązaniem może okazać się założenie zagranicznej polisy inwestycyjnej. (...)

Raje podatkowe

Raje podatkowe i prowadzona za ich pomocą międzynarodowa optymalizacja podatkowa nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek offshorowych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich likwidację. Czasami całość operacji gospodarczych podlegających opodatkowaniu udaje się przenieść z Polski, do krajów w których podatek dochodowy w ogóle nie istnieje. Jednakże, dużo częściej niezbędne jest tworzenie bardziej skomplikowanych konstrukcji z wykorzystaniem międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czytaj więcej »

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Niskie podatki

Minimalne podatki – maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raje podatkowe

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raje podatkowe – czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Fundacja offshore

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Spółki zagraniczne

Sprzedaję kody do gier – gdzie mogę założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe?

Gry komputerowe to jedna z popularniejszych form rozrywek. Wartość polskiego rynku gier wynosi niemal 2 mld zł. Ciągły rozwój tej branży przejawia się również w pojawiających się na rynku nowych usługach, np. sprzedaży kodów do gier. Jak zoptymalizować koszty prowadzonej działalności w tym zakresie?

Konsekwencje założenia spółki zagranicznej bez konsultacji prawnej

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Każdy z tych wyborów wiąże się z pewnymi korzyściami natury podatkowej lub prawnej. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw boryka się z konsekwencjami błędnie przeprowadzonej rejestracji lub podjęciem działań bez wcześniejszych konsultacji prawnych.

Wymiana informacji podatkowych

Nowe przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Już obowiązuje nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Określa zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych i kontrolę ich wykonywania.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych pomiędzy krajami. Gdzie warto ulokować aktywa, by nie podlegać systemowi weryfikacji OECD?

Walka z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi to teoretycznie główne cele wytycznych przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także wdrażanych unijnych dyrektyw, które będą implementowane przez państwa europejskie do ich porządków prawnych. Automatyczna wymiana informacji o aktywach zgromadzonych na rachunkach bankowych obejmie również Polskę. Nie musi to jednak oznaczać końca tajemnicy bankowej we wszystkich krajach świata, dlatego też warto zastanowić się nad rozwiązaniami optymalizacyjnymi, polegającymi na ulokowaniu środków finansowych w państwach niepoddających się systemowi weryfikacji OECD.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście polskich firm

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą, mogą obawiać się podwójnego opodatkowania osiągniętych zysków. Jednak znajomość prawa może pozwolić na uniknięcie tego rodzaju sytuacji.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012