Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Planowanie może dotyczyć zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT). Planowanie podatkowe rekomenduje się przede wszystkim przedsiębiorcom, dla których uniknięcie nadmiernego obciążenia fiskalnego jest kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju ich biznesu oraz dalszych inwestycji. Wybór określonej metody planowania podatkowego zależy od konkretnych potrzeb, a rozwiązania oferowane przez Kancelarię Prawną Skarbiec są każdorazowo szyte na miarę.

 

Zatem myśląc o planowaniu podatkowym, należy pamiętać, iż:

  • planowanie podatkowe jest działaniem legalnym, bowiem w prawie polskim nie istnieje przepis, który nakazywałby aby spółka lub osoba płaciła najwyższy możliwy podatek. Dlatego też minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów jest praktyką jak najbardziej legalną. W ten sposób pieniądze zaoszczędzone na podatkach mogą zostać przeznaczone na rozwój spółki;
  • planowanie podatkowe jest możliwe, zarówno w ramach struktur międzynarodowych, jak również w oparciu o rozwiązania dostępne w ramach lokalnego systemu prawnego oraz z wykorzystaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metody planowania podatkowego

Warto zauważyć, że planowaniem podatkowym na przykład w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jest już chociażby dokonanie wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych a podatkiem zryczałtowanym. Podjęcie decyzji co do jednej bądź drugiej opcji jest całkowicie dozwolone. Tak samo dozwolony jest wybór innych, niekiedy bardziej skomplikowanych rozwiązań skierowanych zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych.

Unikanie opodatkowania (czyli planowanie podatkowe) to jednak nie to samo, co uchylanie się od opodatkowania wskazane w art. 119a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Różnica jest zasadnicza: żeby uniknąć opodatkowania, szukamy takich rozwiązań w prawie, które pozwolą ustalić jak najniższą stawkę zobowiązania; uchylanie się natomiast polega na zaniechaniu płacenia podatków, mimo że zostały one zgodnie z prawem naliczone.

Metody legalnego planowania podatkowego oferowanego przez Kancelarię Prawną Skarbiec umożliwiają zastosowanie korzystnych form opodatkowania, zarówno w oparciu o przepisy krajowe, jak również z wykorzystaniem systemów prawnych innych państw. Proponowane rozwiązania umożliwiają minimalizację obciążeń podatkowych, jak również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności prowadzonego biznesu.

Istnieje wiele metod planowania podatkowego, z których można wskazać dwie zasadnicze kategorie: planowanie podatkowe pod polskim prawem oraz międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem m.in. spółek w państwach, których systemy podatkowe przewidują korzystne formy opodatkowania dochodów, fundacji prywatnych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Na polskim rynku Kancelarię Prawną Skarbiec wyróżnia usługa międzynarodowego planowania podatkowego, która stanowi wyjątkowe połączenie zarządzania międzynarodowymi strukturami holdingowymi oraz sytuacjami kryzysowymi. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego.

 

Planowanie podatkowe
pod prawem polskim

Oprócz planowania podatkowego z użyciem spółek zagranicznych, oferujemy również doradztwo podatkowe – również w kontekście planowania podatkowego pod prawem polskim. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą doradztwa podatkowego.

 

Oferta

Oferta Kancelarii Prawnej Skarbiec obejmuje wszystkie opisane rozwiązania, a także szyte na miarę konstrukcje dostosowane do potrzeb i sytuacji Klienta. Działamy z najwyższą starannością; w sposób szczególny dbamy o zachowanie najwyższych standardów poufności i bezpieczeństwa prowadzonych działań.

Aby otrzymać spersonalizowaną, indywidualną ofertę i umówić się na konsultacje, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą Kancelarią.

2013-11-17 Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Podatkowa Grupa Kapitałowa jako instrument planowania podatkowego

Podatkowa Grupa Kapitałowa jako instrument planowania podatkowego

Planowanie podatkowe jest podstawą efektywnego opodatkowania dochodów w firmie. Pomimo licznych zabiegów fiskusa i prób ograniczania podatników w stosowaniu optymalizacji w dalszym ciągu czynności, które skutkują obniżeniem obciążeń fiskalnych przy jednoczesnym uzasadnieniu ekonomicznym transakcji, nie są sprzeczne z literą prawa. Jednym z przykładów dozwolonej optymalizacji jest koncepcja Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Niskie podatki

Minimalne podatki – maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raje podatkowe

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raje podatkowe – czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie, umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Fundacja offshore

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Spółki zagraniczne

Sprzedaję kody do gier – gdzie mogę założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe?

Gry komputerowe to jedna z popularniejszych form rozrywek. Wartość polskiego rynku gier wynosi niemal 2 mld zł. Ciągły rozwój tej branży przejawia się również w pojawiających się na rynku nowych usługach, np. sprzedaży kodów do gier. Jak zoptymalizować koszty prowadzonej działalności w tym zakresie?

Konsekwencje założenia spółki zagranicznej bez konsultacji prawnej

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Każdy z tych wyborów wiąże się z pewnymi korzyściami natury podatkowej lub prawnej. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw boryka się z konsekwencjami błędnie przeprowadzonej rejestracji lub podjęciem działań bez wcześniejszych konsultacji prawnych.

Wymiana informacji podatkowych

Nowe przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Już obowiązuje nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Określa zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych i kontrolę ich wykonywania.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych pomiędzy krajami. Gdzie warto ulokować aktywa, by nie podlegać systemowi weryfikacji OECD?

Walka z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, to teoretycznie główne cele wytycznych przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także wdrażanych unijnych dyrektyw, które będą implementowane przez państwa europejskie do ich porządków prawnych. Automatyczna wymiana informacji o aktywach zgromadzonych na rachunkach bankowych obejmie również Polskę. Nie musi to jednak oznaczać końca tajemnicy bankowej we wszystkich krajach świata, dlatego też warto zastanowić się nad rozwiązaniami optymalizacyjnymi, polegającymi na ulokowaniu środków finansowych w państwach niepoddających się systemowi weryfikacji OECD.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście polskich firm

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą, mogą obawiać się podwójnego opodatkowania osiągniętych zysków. Jednak znajomość prawa może pozwolić na uniknięcie tego rodzaju sytuacji.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012