Podwyższenie kapitału zakładowego

2024-07-01

 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki polega na zwiększeniu wartości nominalnej tego kapitału zapisanej w umowie spółki. Jest to istotne dla rozwoju i stabilności finansowej firmy, ponieważ umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje, rozwój działalności, spłatę zobowiązań czy inne cele operacyjne. Proces ten może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od formy prawnej spółki i jej potrzeb.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może się odbywać poprzez:

 1. Emisja nowych akcji (dla spółek akcyjnych) lub udziałów (dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością):
  • Spółka może wyemitować nowe akcje lub udziały, które są oferowane obecnym wspólnikom lub nowym inwestorom. Nowi nabywcy akcji/udziałów wnoszą wkłady pieniężne lub aporty (wkłady niepieniężne), które zwiększają kapitał zakładowy spółki.
 2. Podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji/udziałów:
  • Spółka może zwiększyć wartość nominalną już istniejących akcji lub udziałów, co zwykle wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowych środków przez obecnych wspólników.
 3. Kapitalizacja rezerw lub zysków:
  • Spółka może zdecydować o przeznaczeniu zgromadzonych rezerw kapitałowych lub zatrzymanych zysków na podwyższenie kapitału zakładowego. W takim przypadku nie ma konieczności wnoszenia dodatkowych środków przez wspólników.
 4. Konwersja długu na kapitał:
  • Istniejące zobowiązania spółki mogą zostać przekształcone na kapitał zakładowy, co polega na zamianie długu na udziały lub akcje.

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga przestrzegania określonych procedur prawnych, które mogą obejmować:

 • Podjęcie odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie wspólników (w spółce z o.o.) lub walne zgromadzenie akcjonariuszy (w spółce akcyjnej).
 • Zmianę umowy spółki lub statutu, jeśli jest to konieczne.
 • Zgłoszenie zmiany do odpowiednich rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) w Polsce.

Podwyższenie kapitału zakładowego jest strategiczną decyzją, która może wpłynąć na strukturę własnościową spółki, dlatego ważne jest dokładne zaplanowanie tego procesu oraz konsultacja z ekspertami prawnymi i finansowymi.

Co do zasady umowy spółki i zmiany tych umów powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak część czynności podlega pod zwolnienie z PCC pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

W jaki sposób można zmniejszyć koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, od którego wartości oblicza się opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?

W sytuacji gdy zgromadzony przez spółkę kapitał jest niewystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej, niezbędnym krokiem jest zasilenie przedsiębiorstwa dodatkowymi środkami finansowymi.

Istnieje kilka możliwości dokapitalizowania spółki – poprzez podwyższenie kapitału podstawowego z agio, dopłatę czy długoterminową pożyczkę od właścicieli.

Niemniej jednak spółki bardzo często decydują się na inne wyjście, jakim jest podwyższenie kapitału zakładowego. Warto zatem przeanalizować konsekwencje podatkowe optymalnego dokapitalizowania spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego związane z procesem podwyższania kapitału zakładowego spółek. Nasz zespół specjalistów pomaga klientom w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podwyższenia kapitału zakładowego, włącznie z umowami, protokołami i innymi formalnościami. Dodatkowo, świadczymy usługi związane z zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do KRS, aby cały proces przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, działamy także w obszarze weryfikacji skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego, aby naszym klientom zapewnić pełną transparentność i bezpieczeństwo finansowe. Dzięki naszym usługom, nasi klienci mogą być pewni, że proces podwyższenia kapitału zakładowego ich firmy przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a zwolnienie z PCC

2023-10-03: Co do zasady umowy spółki i zmiany tych umów powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak część czynności podlega pod zwolnienie z PCC pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

Robert Nogacki: Podniesienie kapitału zakładowego w spółce – aspekty podatkowe

2017-08-25: Jednym z najpowszechniejszych sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Można go dokonać, podwyższając wartość nominalną udziałów istniejących albo ustanawiając całkowicie nowe. Każda z powyższych czynności będzie skutkowała obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W jaki sposób można zmniejszyć koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, od którego wartości oblicza się opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?