Polski Ład – praktyczne skutki dla przedsiębiorców

2024-07-01

 

Polski Ład to potoczna nazwa szerokiej nowelizacji systemu podatkowego, która wchodziła w życie etapami począwszy od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład miał wdrożyć plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. W założeniu miał zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli, ale w praktyce, wielokrotnie zmieniany i poprawiany, okazał się bardzo skomplikowany i niekoniecznie niosący korzystne skutki podatkowe dla firm.

 

Dlatego – mimo szczytnych celów – określenie „Polski Ład” stało się synonimem wyjątkowo skomplikowanych i stale zmieniających się regulacji prawnych, które stanowią poważne obciążenie dla przedsiębiorców, a dodatkowo nastręczają poważne trudności interpretacyjne.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, Kancelaria Prawna Skarbiec może być realnym wsparciem dla przedsiębiorców, pomagając im radzić sobie z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawno-regulacyjnym.

 

Polski Ład – publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Robert Nogacki: Polski Ład 3.0. – zmiany w minimalnym CIT

2022-09-27: Planowana jest kolejna zmiana przepisów w zakresie CIT, która ma wejść w życie w trakcie roku podatkowego. Taki tryb zmian w przepisach rodzi spore ryzyko dla podatników i wymaga każdorazowej analizy i implementacji w organizacji. Jakie są główne zmiany przewidywane przez Polski Ład 3.0?

Robert Nogacki: Polski Ład wprowadza przejściowy podatek dla przyznających się do ukrytych dochodów

2022-03-31: Polski Ład proponuje podatnikom – przedsiębiorcom, jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej obywatelom, nowy podatek, który w założeniu ma stanowić nie tyle obciążenie, co formę abolicji uwalniającej od ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej za nieujawnienie skarbówce i nierozliczenie swoich dochodów. To tzw. przejściowy ryczałt od dochodów, którego stawka wynosi 8 proc. podstawy opodatkowania. Co składa się na tę podstawę i na czym polega przejściowy podatek dochodowy?

Robert Nogacki: Polski Ład skończy z usługami świadczonymi przez wspólników na rzecz spółek

2021-09-08: W praktyce gospodarczej znane są sytuacje wypłacania tzw. ukrytych dywidend, czyli wynagrodzenia na rzecz wspólników za wykonywanie na rzecz spółki czynności. Zasadniczo w przypadku wspólnika nic się nie zmienia, ponieważ i tak będzie on zobowiązany do rozpoznania przychodu. Istotna różnica występuje natomiast w przypadku spółki, która dywidendy nie zalicza do kosztów podatkowych, a wydatki na usługi zakupione od wspólnika już tak. Polski Ład wprowadzając dodatkowe ograniczenia w tym zakresie skończy de facto z zakupami usług od wspólników.

Robert Nogacki: Polski Ład wprowadza grupy VAT

2021-09-06: Projekt przepisów wprowadzających tzw. Polski Ład zawiera propozycję dotyczącą możliwości wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grupy VAT. Jest to kolejne podejście fiskusa do tematyki podatkowych grup VAT. Jednak tym razem ustawodawca zrezygnował z uzależnienia utworzenia grupy VAT od posiadania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej dla celów CIT.

Robert Nogacki: Polski Ład – nowe uprawnienia skarbówki w karaniu przedsiębiorców

2022-02-16: Obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku Polski Ład niesie ze sobą nie tylko zmiany w zakresie obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców. Wyposaża też skarbówkę w nowe narzędzia kontroli i karania mające zabezpieczyć źródła wpływów do budżetu Skarbu Państwa. Wyjaśniamy czym jest „nabycie sprawdzające”, „tymczasowe zajęcie ruchomości” i jak zmieniają się zasady egzekucji w PGK i grupach VAT.

Robert Nogacki: Nowe regulacje Polskiego Ładu mają wyeliminować szarą strefę

2022-02-15: Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. ustawa o Polskim Ładzie ma za zadanie wyeliminować krajową szarą strefę, a dokładniej praktyki przedsiębiorców zatrudniających pracowników „na czarno” czy płacących wynagrodzenia „pod stołem” oraz dokonujących transakcji z pominięciem kas rejestrujących czy terminali płatniczych. Polski Ład wprowadza w tym celu nowe obostrzenia i kary, które mają zdyscyplinować przedsiębiorców i zmobilizować ich do zaprzestania działalności w szarej strefie.

Robert Nogacki: Podatek liniowy, ryczałt, estoński CIT i podatek od przychodu w nowej wersji Polskiego Ładu

2021-10-07: Polski Ład w nowej odsłonie wprowadza wiele rozwiązań, które istotnie wpłyną na opłacalność poszczególnych form opodatkowania. Chociaż projekt ustawy nie jest jeszcze sfinalizowany, to już teraz warto uwzględnić nowe przepisy w toku planowania podatkowego, tym bardziej że zmiany mają wejść w życie, począwszy od stycznia 2022 r.

Robert Nogacki: Polski Ład wprowadza 10 proc. minimalny CIT dla spółek

2022-04-04: Luka w podatku dochodowym od osób prawnych powodowana sztucznym transferowaniem zysków do innych państw przez przedsiębiorców, zwłaszcza przez międzynarodowe korporacje, to wg autorów Polskiego Ładu główna przyczyna konieczności wprowadzenia w Polsce minimalnego, 10 proc. CIT. Podatek ma dosięgnąć firmy, które nieadekwatnie do skali i rodzaju prowadzonej działalności, wykazują niskie dochody, lub nawet straty. Sprowadza się to do opodatkowywania firm za zbyt małe zyski. Czym jest i kogo obejmie nowy, minimalny CIT?