Pożyczka opodatkowanie

2024-07-01

 

Pożyczka to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe doradztwo księgowe, podatkowe i prawne związane z umowami pożyczki. Nasze usługi obejmują przygotowanie umów pożyczki i ich zabezpieczeń, w tym ustalanie warunków spłaty oraz ewentualnych sankcji w przypadku niewywiązania się z umowy. Dodatkowo, zajmujemy się określaniem skutków podatkowych umów pożyczki zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy, aby zapewnić pełne spełnienie obowiązków podatkowych.

 

Ponadto, nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji należności z umów pożyczki. Działamy skutecznie w procesie odzyskiwania należności, reprezentując naszych klientów w negocjacjach z dłużnikami oraz podejmując działania windykacyjne w razie konieczności. Nasze doświadczenie oraz znajomość przepisów prawnych pozwala nam skutecznie reprezentować interesy naszych klientów i doprowadzić do odzyskania zaległych kwot.

Dzięki naszemu specjalistycznemu doradztwu oraz wsparciu prawnemu i księgowemu, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich umowy pożyczki są kompleksowo zabezpieczone, a wszelkie kwestie podatkowe i prawne są należycie uregulowane.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat implikacji podatkowych umowy pożyczki

 

Robert Nogacki: Pożyczka zaciągnięta przez spółkę zagraniczną w zagranicznym banku na zakup nieruchomości w Polsce a podatek u źródła

2021-04-12: Ciekawą sprawę rozpoznał w styczniu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Dotyczyła ona tzw. podatku u źródła. Niemiecka spółka zaciągnęła pożyczkę w niemieckim banku na zakup nieruchomości w Polsce. Pomimo iż odsetki od tej pożyczki alokowała do źródła przychodu leżącego w Polsce, była pewna, że nie będzie zobowiązana do pobierania podatku dochodowego z tytułu wypłaty odsetek, bo żaden z podmiotów nie jest rezydentem podatkowym Polski. Fiskus był jednak przeciwnego zdania, stwierdzając, że skoro spółka sama przyznaje, iż odsetki mają związek z nieruchomością położoną w Polsce, to i źródło dochodu jest położone w Polsce. Gliwicki sąd orzekł, że to organ jest w błędzie.

Robert Nogacki: Odsetki od pożyczek w związku z COVID-19 a koszty podatkowe

2020-05-28: Epidemia koronawirusa zmusza przedsiębiorców do korzystania z różnych form poprawy płynności finansowej. Część z nich decyduje się na wsparcie w postaci pożyczek i kredytów. Ustawa nazywana tarczą antykryzysową nie zdjęła jednak z podatników ograniczeń związanych z rozliczeniem odsetek od takiego wsparcia w kosztach CIT. W konsekwencji przepisy art. 15c ustawy o CIT obowiązują w dotychczasowym brzmieniu, a podatnicy decydujący się na wsparcie w postaci pożyczek lub kredytów powinni przeanalizować aspekty podatkowe tego instrumentu. W szczególności słabnące wyniki spółki oraz konieczność korzystania ze zwiększonej kwoty pożyczek może przynieść negatywne konsekwencje dla podatników.

Robert Nogacki: Brak przychodu pomimo nieoddania pożyczki

2019-09-04: Powszechną formą finansowania działalności gospodarczej są pożyczki. Szczególnie w przypadku grup kapitałowych zdarzają się sytuacje, gdy pożyczki dokonuje się na działalność operacyjną. Czasami zdarza się jednak, że pomimo finansowania podmioty są likwidowane, a pożyczki nie są zwracane. Powstaje wtedy pytanie, jak rozliczyć na potrzeby podatkowe niespłaconą pożyczkę. Czy jest to przychód dla likwidowanego podmiotu, który, kończąc działalność, może mieć środki w niższej wartości niż kwota udzielonej pożyczki? Co w sytuacji, gdy likwidowany podmiot w ogóle nie ma środków na zapłatę podatku? Takie pytania zadają sobie podatnicy w likwidacji, którzy nie spłacili długów w trakcie funkcjonowania.

2018-03-02: Deklarowana pożyczka nie jest remedium na nieujawnione dochody

Podatnicy, wobec których wszczęto postępowanie podatkowe lub kontrolne w zakresie podatku od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów lub od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach bardzo często twierdzą, że środki, których pochodzenia nie potrafią wytłumaczyć, pochodzą z pożyczki. Podobnie, jak powoływanie się na fakt, iż przychody pochodzą jakoby z prostytucji, argument ten wszedł do repertuaru wszystkich domorosłych ekspertów prawnych, jako rzekomo idealne rozwiązanie problemów związanych z ukrywaniem dochodów przed organami podatkowymi. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. W niniejszej publikacji wyjaśniamy po kolei na czym polegają postępowania w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych, jak organy podatkowe weryfikują oświadczenia podatników odnoszące się do pożyczek oraz jakie argumenty mogą wysuwać podatnicy na swoją obronę.