Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in.:

 

  • wsparcie prawne w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia;
  • reprezentację procesową i doradztwo w postępowaniach administracyjnych toczonych przed organami władzy publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • wsparcie i reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji, toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
  • wsparcie i reprezentację w postępowaniach toczonych z udziałem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa – z policją na podatnika

Walka z oszustwami podatkowymi weszła na nowy, bardziej represyjny poziom. Przedsiębiorcy w ostatnim czasie narażeni są na wzmożone kontrole, pomysły władzy na inwigilację w postaci JPK czy powołanie spółki do stworzenia centralnego rejestru faktur. A teraz jeszcze KAS – mundurowa służba specjalna na podatnika. Czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?

Najwyższa Izba Kontroli

Cel uświęca środki?

Sądy coraz częściej uchylają decyzje wydawane przez organy podległe Ministerstwu Finansów. W 2014 r. ponad 40 proc. decyzji zostało uchylonych przez wojewódzkie sądy administracyjne, a Naczelny Sąd Administracyjny prawie dwukrotnie częściej uchylał postanowienia organów skarbowych. Na to symptomatyczne zjawisko zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, w swoim wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2014 roku, w sprawie kontroli przeprowadzonej w organach podległych Ministerstwu Finansów.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012