Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Netprotection

Dokumentacja przetwarzania
danych osobowych

Dla każdego netbiznesu konieczne jest sporządzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisu. Mowa tu nie tylko o polityce prywatności, ale szeregu innych dokumentów, jak między innymi polityce retencji danych, rejestrze czynności przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityce bezpieczeństwa, oświadczeniu o ustanowieniu IOD, które są wymagane do legalnego przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna

Każdy przedsiębiorca internetowy powinien mieć świadomość, że przetwarzanie danych osobowych użytkowników w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, stanowi przestępstwo. Ponadto za naruszenie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w przypadkach mniejszej wagi administracyjna może być wymierzona kara pieniężna do wysokości 10 000 000 € lub w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. W przypadkach większej wagi kary pieniężne mogą być wymierzone odpowiednio w kwocie do 20 000 000 € lub w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Co podlega ochronie?

Warto zwrócić uwagę, iż jako daną osobową kwalifikuje się między innymi adres e-mail użytkownika. Stworzenie stosownej dokumentacji jest warunkiem koniecznym w obronie przed ew. zarzutami organu nadzoru PUODO (poprzednio GIODO) lub organów ścigania. Z drugiej strony zabezpieczenie danych osobowych użytkowników zwiększa ich zaufanie do przedsiębiorcy internetowego i buduje markę. Praktyka pokazuje, iż bardzo nieliczni przedsiębiorcy z zakresu netbiznesu dopełniają wymogów stawianych przez przepisy o ochronie danych osobowych, być może zapominając, iż już sam adres e-mail użytkownika serwisu może stanowić daną osobową. Powoduje to zagrożenie, iż każdy niezadowolony klient będzie mógł zgłosić stosowne zawiadomienie do PUODO (poprzednio GIODO) oraz do prokuratury. Zgodnie z danymi udostępnianymi przez GIODO w 2016 roku wpłynęło do tej instytucji aż 2610 skarg, GIODO w tym okresie przeprowadziło 192 kontrole i złożyło 36 zawiadomień do organów ścigania związanych z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych.

Usługi

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada duże doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Pomaga także przy kontrolach prowadzonych przez inspektorów PUODO (poprzednio GIODO) oraz przy konstruowaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu.

Regulamin strony internetowej | Prawa autorskie w Internecie | Prawa konsumentów | Ochrona wizerunku w Internecie | Spory sądowe | Procedury indywidualne

Opracowanie: radca prawny Tomasz Brolski

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Prawa autorskie do darmowych zdjęć

Prawa autorskie do darmowych zdjęć

Działy marketingowe firm deweloperskich – i nie tylko – niejednokrotnie wykorzystują w swoich materiałach fotografie pobrane ze stron z darmowymi zdjęciami lub umieszczone w social mediach. Podejmując takie działania, należy jednak zachować ostrożność, aby nie naruszyć praw autorskich. Konsekwencje bowiem mogą być dotkliwe.

Autor dobrze chroniony

Autor dobrze chroniony

Orzecznictwo, w szczególności unijne, i ustawodawstwo bardzo konsekwentnie od paru lat idą w kierunku zwiększania ochrony podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich. Jest to oczywisty trend, w który wpisuje się m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt C-161/17, jak też dyrektywa nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (zwana potocznie ACTA 2).

Regulamin serwisu internetowego

Dlaczego przedsiębiorca e-commerce musi mieć dobry regulamin

Regulamin sklepu internetowego jest najważniejszym dokumentem prawnym każdego serwisu lub sklepu internetowego. Stanowi on swego rodzaju wzorzec umowny, będący zbiorem praw i obowiązków zarówno klienta sklepu, jak i przedsiębiorcy prowadzącego e-działalność. Pomimo tego, że rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, nadal wielu przedsiębiorców w ogóle nie ma regulaminu albo całkowicie zapomina o konieczności przystosowania go do nieustannie zmieniających się regulacji prawnych i specyfiki konkretnej działalności internetowej. Tymczasem prawidłowo sformułowany regulamin jest podstawą funkcjonowania e-działalności. Pomaga też uniknąć szeregu nieprzyjemnych konsekwencji w relacjach tak z klientem, jak i z organami państwa.

Hazard online

Czy przyjmować mandat za e-zakłady?

Czy przyjmować mandat za e-zakłady? Jeszcze kilkanaście lat temu graczy zakreślających na kuponach przewidywany wynik zdarzenia sportowego spotykało się tylko w stacjonarnych punktach gier. Dziś uczestnictwo w zakładach wzajemnych przybrało całkiem inny wymiar. Wystarczy mieć dostęp do internetu, aby bez trudu zagłębić się w świat, w którym hazard znalazł sobie nowe, wygodne miejsce. Co więcej, jest mu (hazardowi) tam całkiem dobrze.

Finanse w sieci

Jak nie stracić płynności w sieci

Do niedawna najgorszym koszmarem policjanta był dwumetrowy mięśniak na sterydach i z bronią w ręku. Dziś stoimy u progu ewolucyjnej zmiany. Najgroźniejszy nie jest już gang szalikowców wyładowujących frustracje po meczu, ale metodyczny geek z wyobraźnią i dostępem do internetu.

Bitcoiny

Kiedy przedsiębiorcy będą płacić bitcoinami?

Jeśli powagę bitcoinów mierzyć liczbą i ciężarem gatunkowym wrogów, których sobie przysporzyły, to niewątpliwie są one bardzo istotnym zjawiskiem ekonomicznym i fenomenem kulturowym.

Prywatność online

Jesteś w „ukrytej” kamerze

Edward Snowden ujawnił kolejne tajne, szokujące informacje o działaniach szpiegowskich USA. Okazuje się, że w latach 2008-2010 brytyjska agencja szpiegowska GCHQ wraz z amerykańskim NSA przechwyciły około dwóch milionów zdjęć wykonanych przez kamery komputerowe w trakcie korzystania przez użytkowników z czatu Yahoo.

Spór Apple’a z administracją USA

Informacje o tym kto, gdzie i jak nas podsłuchuje napływają nieustająco. Dlatego heroiczna walka kierownictwa Apple'a o prawo klientów do prywatności przysparza firmie milionów nowych zwolenników, a starych umacnia w przekonaniu, że nikt inny nie da im tyle, ile Apple obieca.

Małe latające oko wielkiego brata

Słynny amerykański dron wojskowy MQ-1 Predator jest ak zautomatyzowany, że po tra fi zupełnie samodzielnie wyśledzić cel, zakwalifikować go jako wrogi, a następnie podjąć decyzję o jego likwidacji. W praktyce, tę ostatnią decyzję wciąż jeszcze podejmuje człowiek, ale dzieje się tak wyłącznie z uwagi na względy natury etycznej.

Życie na podsłuchu

Beligijskie i holenderskie urzędy ochrony danych osobowych rozpoczęły dochodzenie na temat bezpieczeństwa danych w systemie SWIFT. Od kilku tygodni media spekulują, że NSA znalazło sposób, aby włamać się do sieci telekomunikacyjnej SWIFT.

Podatek od Internetu

Przedmiot opodatkowania - niegdyś okna, teraz Internet

Tylko 545 kilometrów dzieli Warszawę od stolicy Węgier – państwa, którego władze zamierzały opodatkować... Internet. Nie powiodło się, ale kreatywność polityków z Budapesztu jest niepokojąca. Pozostaje mieć nadzieję, że ich polscy odpowiednicy, zamiast chytrze się uśmiechać, uniosą jedynie brwi.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012