Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo ochrony danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych szeroko definiuje pojęcie przetwarzania danych osobowych. Rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Warto podkreślić, iż nawet jednokrotna operacja na danych osobowych może stanowić ich przetwarzanie.

Ustawa

Przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych stanowi przestępstwo. Ustawa ta jest bardzo rygorystyczna. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 ustawy „Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Każdy przedsiębiorca powinien więc stworzyć stosowną dokumentację przetwarzania danych osobowych, ponieważ tylko ona jest warunkiem koniecznym do zabezpieczenia się przed GIODO.

Usługi

Zakres usług Kancelarii Prawnej Skarbiec na gruncie prawa ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 1. sporządzenie projektu dokumentów związanych z ochrona danych osobowych, w tym:
  • polityki prywatności,
  • instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
  • polityki bezpieczeństwa,
  • wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • wzoru ewidencji osób upoważnionych,
  • wzoru wykazu pomieszczeń,
  • wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe,
  • oświadczenia o ustanowieniu ABI,
 1. zgłoszenie zbioru danych do GIODO;
 2. reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed GIODO;
 3. reprezentowanie w toku kontroli prowadzonej przez GIODO.

Dodatkowe czynności

Dodatkowo, Kancelaria Prawna Skarbiec realizuje czynności związane z:

 1. badaniem zgodności postanowień umów z ustawą o ochronie danych osobowych;
 2. wsparciem prawnym procesów rejestracji baz danych;
 3. przygotowywaniem polityk i wewnętrznych regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych;
 4. wsparciem prawnym w przedmiocie umów przenoszących prawa do baz danych;
 5. przygotowaniem opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 6. wsparciem prawnym w sporach z zakresu ochrony danych osobowych;
 7. analizą zgodności przetwarzania i przechowywania danych osobowych z przepisami prawa;
 8. wsparciem procesów transferu danych osobowych poza granice Polski.

Warto wskazać, iż Komisja Europejska pracuje obecnie nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Zatem w związku z tym, że aktualnie prace nad przyjęciem finalnego tekstu rozporządzenia są już na ukończeniu, należy spodziewać się, iż w 2017 lub 2018 roku zostaną wdrożone zupełnie nowe regulacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, a co za tym idzie przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych przepisów w tym zakresie.

Zobacz również:

NetProtection | Regulamin strony internetowej | Dokumentacja przetwarzania danych osobowych | Prawa autorskie w Internecie | Prawa konsumentów | Ochrona wizerunku w Internecie | Spory sądowe | Procedury indywidualne

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Inwigilacja

Koniec bezpiecznych rozmów przez telefon

Tylko w 2014 r. służby złożyły ponad 2 mln wniosków do operatorów telekomunikacyjnych o udostępnienie danych. 1,7 mln dotyczyło zapytań od policji.

Jesteś w „ukrytej” kamerze

Edward Snowden ujawnił kolejne tajne, szokujące informacje o działaniach szpiegowskich USA. Okazuje się, że w latach 2008-2010 brytyjska agencja szpiegowska GCHQ wraz z amerykańskim NSA przechwyciły około dwóch milionów zdjęć wykonanych przez kamery komputerowe w trakcie korzystania przez użytkowników z czatu Yahoo.

Życie na podsłuchu

Beligijskie i holenderskie urzędy ochrony danych osobowych rozpoczęły dochodzenie na temat bezpieczeństwa danych w systemie SWIFT. Od kilku tygodni media spekulują, że NSA znalazło sposób, aby włamać się do sieci telekomunikacyjnej SWIFT.

Małe latające oko wielkiego brata

Słynny amerykański dron wojskowy MQ-1 Predator jest ak zautomatyzowany, że po tra fi zupełnie samodzielnie wyśledzić cel, zakwalifikować go jako wrogi, a następnie podjąć decyzję o jego likwidacji. W praktyce, tę ostatnią decyzję wciąż jeszcze podejmuje człowiek, ale dzieje się tak wyłącznie z uwagi na względy natury etycznej.

Ochrona danych

Prawo do bycia zapomnianym - ochrona danych osobowych wg UE

W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Prace nad powyższym projektem zostały zwieńczone w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwaleniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Spór Apple’a z administracją USA

Informacje o tym kto, gdzie i jak nas podsłuchuje napływają nieustająco. Dlatego heroiczna walka kierownictwa Apple'a o prawo klientów do prywatności przysparza firmie milionów nowych zwolenników, a starych umacnia w przekonaniu, że nikt inny nie da im tyle, ile Apple obieca.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012