Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo ochrony danych osobowych

Od maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien wdrożyć te nowe regulacje.

 

Istotnym jest, iż RODO wprowadza w dużej mierze nowe zasady przetwarzania danych osobowych, jak też zawiera zbiór nowych definicji w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym nowe regulacje wymagają od każdego przedsiębiorcy gruntowej rewizji zarówno pod kątem aktualnie posiadanych dokumentów, jak i w zakresie konieczności zapoznania się na nowo z przepisami i definicjami zawartymi w RODO. Niestety niektóre kwestie są uregulowane w RODO w sposób mało przejrzysty i pozostawiający wątpliwości.

Każdy przedsiębiorca powinien zatem wdrożyć przepisy i obowiązki wynikające z RODO w tym między innymi stworzyć stosowną dokumentację przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest ona jednym z warunków koniecznych do zabezpieczenia się przed organem nadzoru.

Usługi Kancelarii

Zakres usług Kancelarii Prawnej Skarbiec na gruncie prawa ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie projektu dokumentów związanych z ochrona danych osobowych, w tym: polityki prywatności, polityki retencji danych, rejestru czynności przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych, wzoru wykazu pomieszczeń, wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe, oświadczenia o ustanowieniu IOD;
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed GIODO/PUODO;
 • reprezentowanie w toku kontroli prowadzonej przez GIODO/PUODO.

Dodatkowo, Kancelaria Prawna Skarbiec realizuje czynności związane z:

 • badaniem zgodności postanowień umów z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • wsparciem prawnym procesów rejestracji baz danych;
 • przygotowywaniem polityk i wewnętrznych regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych;
 • wsparciem prawnym w przedmiocie umów przenoszących prawa do baz danych;
 • przygotowaniem opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wsparciem prawnym w sporach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • analizą zgodności przetwarzania i przechowywania danych osobowych z przepisami prawa;
 • wsparciem procesów transferu danych osobowych poza granice Polski.
Weryfikacja dokumentów

Pierwszym krokiem przy wdrażaniu unijnego rozporządzenia winna być weryfikacja posiadanej dokumentacji oraz dostosowanie jej do nowych regulacji. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca winien implementować i stworzyć nowe procedury wewnętrzne. Warto wskazać, iż ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje szereg nowych obowiązków, między innymi w zakresie notyfikacji organowi nadzorczemu przypadków naruszenia ochrony danych osobowych, czy obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga dokonać weryfikacji istniejących dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych, jak też pomaga przy sporządzeniu nowych dokumentów zgodnie z wymogami RODO.

Certyfikat

Zgodnie z RODO państwa członkowskie UE, organy nadzorcze oraz Komisja Europejska rekomendują ustanawianie mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych mających świadczyć o zgodności z RODO operacji przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowe certyfikaty będą wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez podmioty przy nim akredytowane. Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga uzyskać stosowny certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych

W związku z wprowadzeniem RODO powstaje pytanie, czy zgoda na przetwarzanie danych udzielona przez podmiot danych przed wejściem w życie RODO będzie skuteczna i będzie nadal obowiązywała po wejściu w życie RODO. Nasza Kancelaria podpowiada jak zmierzyć się z tym tematem.

Przezorny, zawsze ubezpieczony

RODO przewiduje dość drastyczne kary dla przedsiębiorców którzy naruszyli określone obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Za naruszenie przedmiotowych obowiązków w przypadkach mniejszej wagi administracyjna kara pieniężna może być wymierzona do wysokości 10.000.000 EUR lub w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. W przypadkach większej wagi kary pieniężne mogą być wymierzone odpowiednio w kwocie do 20.000.000 EUR lub w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Dlatego tak istotnym jest dokonanie stosownej weryfikacji istniejących dokumentów i procedur, następnie dokonanie ich zmiany i wdrożenia.

2018-02-06 Kancelaria Prawna Skarbiec

Zobacz również:

NetProtection | Regulamin strony internetowej | Dokumentacja przetwarzania danych osobowych | Prawa autorskie w Internecie | Prawa konsumentów | Ochrona wizerunku w Internecie | Spory sądowe | Procedury indywidualne

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

RODO

Główne zagrożenia dla przedsiębiorstw w związku z RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) zacznie obowiązywać w Polsce już 25 maja 2018 r. Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znacząco wpłyną na komfort życia polskich przedsiębiorców, bo to na nich spocznie odpowiedzialność za ich wdrożenie.

Inwigilacja

Koniec bezpiecznych rozmów przez telefon

Tylko w 2014 r. służby złożyły ponad 2 mln wniosków do operatorów telekomunikacyjnych o udostępnienie danych. 1,7 mln dotyczyło zapytań od policji.

Jesteś w „ukrytej” kamerze

Edward Snowden ujawnił kolejne tajne, szokujące informacje o działaniach szpiegowskich USA. Okazuje się, że w latach 2008-2010 brytyjska agencja szpiegowska GCHQ wraz z amerykańskim NSA przechwyciły około dwóch milionów zdjęć wykonanych przez kamery komputerowe w trakcie korzystania przez użytkowników z czatu Yahoo.

Życie na podsłuchu

Beligijskie i holenderskie urzędy ochrony danych osobowych rozpoczęły dochodzenie na temat bezpieczeństwa danych w systemie SWIFT. Od kilku tygodni media spekulują, że NSA znalazło sposób, aby włamać się do sieci telekomunikacyjnej SWIFT.

Małe latające oko wielkiego brata

Słynny amerykański dron wojskowy MQ-1 Predator jest ak zautomatyzowany, że po tra fi zupełnie samodzielnie wyśledzić cel, zakwalifikować go jako wrogi, a następnie podjąć decyzję o jego likwidacji. W praktyce, tę ostatnią decyzję wciąż jeszcze podejmuje człowiek, ale dzieje się tak wyłącznie z uwagi na względy natury etycznej.

Ochrona danych

Prawo do bycia zapomnianym - ochrona danych osobowych wg UE

W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Prace nad powyższym projektem zostały zwieńczone w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwaleniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Spór Apple’a z administracją USA

Informacje o tym kto, gdzie i jak nas podsłuchuje napływają nieustająco. Dlatego heroiczna walka kierownictwa Apple'a o prawo klientów do prywatności przysparza firmie milionów nowych zwolenników, a starych umacnia w przekonaniu, że nikt inny nie da im tyle, ile Apple obieca.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012