Prawo pracy

 

Większość podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym posługuje się osobami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę. Rozumiejąc trudności przedsiębiorców związane z koniecznością spełnienia licznych obowiązków narzuconych na nich jako pracodawców.

 

Prawo pracy – usługi

 

Kancelaria służy pomocą w zakresie:

  • tworzenia umów o pracę,
  • rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Spółki, w tym także przy prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce,
  • tworzenia kontraktów menedżerskich,
  • tworzenia i modyfikacji regulacji przewidzianych Kodeksem Pracy, w szczególności Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania,
  • tworzenia umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy,
  • procesów restrukturyzacji i transakcji w których następuje przejście zakładu,
  • tworzenia umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie,
  • analizy sposobu funkcjonowania Firmy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników.

Pragniemy również zauważyć, iż w wypadku wystąpienia sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub zakładowymi organizacjami związkowymi, Kancelaria służy pomocą zarówno w zakresie prowadzenia mediacji, jak i reprezentowania Pracodawcy w postępowaniu przed Sądem Pracy.