Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo rynków finansowych

Wśród usług oferowanych przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie prawa rynków finansowych warto wskazać m.in.:

 

  • wsparcie prawne i negocjacyjne w sporach z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych;
  • wsparcie prawne procesów prywatnej oraz publicznej emisji akcji i innych instrumentów dłużnych;
  • doradztwo prawne w zakresie transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych;
  • wsparcie procedury tworzenia funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego;
  • opracowywanie i analizę regulaminów działania instytucji rynku finansowego;
  • wsparcie prawne i negocjacyjne w kwestiach postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • wdrażanie i opracowywanie regulaminów i innych dokumentów w zakresie ładu korporacyjnego;
  • doradztwo w zakresie papierów wartościowych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Opcje walutowe

Rażąca nierówność świadczeń w transakcjach opcji walutowych

Ryzyko transakcji opcji walutowych obciąża także bank – tak orzekł Sąd Najwyższy w Warszawie 19 września 2013 r. To precedensowy wyrok, który potwierdził, że obarczenie ryzykiem kontraktowym jedynie klienta banku, rażąco narusza symetrię odpowiedzialności stron umowy za jej skutek. Pokrzywdzonego przez bank przedsiębiorcę reprezentowała podczas procesu Kancelaria Prawna Skarbiec z Warszawy.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012