Private and corporate banking

 

Private and corporate banking to usługi realizowane przez Kancelarię Prawną Skarbiec, która współpracuje z kilkunastoma instytucjami finansowymi w takich krajach jak Szwajcaria, Liechtenstein czy Luksemburg. Jako wieloletni partnerzy zlokalizowanych tam banków prywatnych (umowy partnerskie z opcją poleceń), od 15 lat pomagamy naszym Klientom w otwieraniu tam rachunków bankowych oraz zarządzaniu majątkiem.

 

W ramach naszego doradztwa oferujemy pomoc w wyborze banku, przygotowaniu dokumentacji, kontaktach z bankierem, a przede wszystkim, przekazujemy referencje. Współpracujemy z bankami, które ze względu na charakter swojej działalności niechętnie (o ile w ogóle) przyjmują nowych, nieznanych sobie klientów, nie posiadających odpowiednich listów polecających.

 

Poniżej wybrane propozycje instytucji finansowych, z którymi współpracujemy w ramach usługi private and corporate banking:

 

Instytucje typu Asset Management

 

 

Banki

 

 

Private and corporate banking

 

Opcją pierwszego wyboru w naszej szerokiej ofercie są banki prywatne (private and corporate banking) a nie sieciowe. Specjalizują się w dostarczaniu naszym klientom prywatnym i korporacyjnym dostosowanych i zintegrowanych usług umożliwiających im osiągnięcie ich celów inwestycyjnych. Private and corporate banking charakteryzują się jednak większą elastycznością i indywidualnym podejściem w sprawach klienta. Dzięki temu relacje są przyjazne w codziennej kooperacji.

 

Korzyści z otoczenia geopolitycznego i stabilności systemu bankowego LI, SUI, LUX

 

Księstwo Liechtensteinu

 

Branża finansowa jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w Liechtensteinie. Duży procent PKB Liechtensteinu, pochodzi wyłącznie z usług finansowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Liechtenstein jest księstwem o wyjątkowej stabilności i ciągłości politycznej, która pozwala rozwijać się usługom finansowym i systemowi bankowemu. Kraj ten ma również stabilne i trwałe prawo oraz mocną walutę (CHF), które wspierają działalność bankową i finansową. Banki w Liechtensteinie to jedne z najlepiej skapitalizowanych instytucji finansowych. W ciągu ostatnich lat aktywa klientów zarządzanych przez banki podwoiły się.

Księstwo Liechtensteinu jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Niewątpliwą zaletą Księstwa Liechtensteinu jest ocena ratingowa tej jurysdykcji. Agencje ratingowe przyznały Liechtensteinowi ocenę „AAA”.

 

Szwajcaria

 

Banki i instytucje finansowe pełnią bardzo istotną rolę w gospodarce Szwajcarii, gdzie znajduje się wiele oddziałów licznych międzynarodowych banków, ale także setek banków prywatnych i grup inwestycyjnych.

Zarządzanie aktywami jest jednym z ich podstawowych przedmiotów działalności, w tej dziedzinie szwajcarskie banki należą do światowej czołówki: w rankingu największych na świecie instytucji zarządzających aktywami trzy szwajcarskie banki zaliczają się do pierwszej dziesiątki. Dużą zaletą lokalizacji jest ocena ratingowa Szwajcarii według Moody’s i Standard & Poor’s – AAA. Łączna wartość depozytów w szwajcarskich bankach wynosi kilka bilionów dolarów, w tym ok. 50% od klientów zagranicznych.

Agencje ratingowe przyznały Szwajcarii ocenę „AAA”.

 

Luksemburg

 

Do najważniejszych sektorów luksemburskiej gospodarki w 2022 r. należały działalność finansowa i ubezpieczeniowa (ok. 25%).

Luksemburg otwierał w 2019r. zestawienie najbogatszych państw świata, według Banku Światowego.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt bycia największym ośrodkiem bankowości prywatnej w strefie euro. Według statystyk w Luksemburgu interesy prowadzi ponad 140 banków, w tym trzy główne chińskie: ICBC, Bank of China, China Construction Bank. Nie mniej istotny jest status pierwszego w Europie i drugiego na świecie, po Stanach Zjednoczonych, skupiska funduszy inwestycyjnych. Szacuje się, że obecnie wartość aktywów pod zarządem funduszy z siedzibą w Luksemburgu zbliża się do 4,5 bln dol.

Wielkie Księstwo Luksemburga jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Agencje ratingowe przyznały Luksembourgowi ocenę „AAA”.

 

Różnorodność i dostępność instrumentów finansowych

 

Klient podpisując umowę z bankiem zagranicznym czy instytucją finansową typu Asset Management, otrzymuje dostęp globalny do wszystkich możliwych inwestycji na rynku kapitałowym jak i do wielu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, np.:

 

  1. Portfel Advisory – usługa ta skierowana jest do klientów posiadających wiedzę z zakresu rynków finansowych i chcących uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji.
  2. Portfel Execution – usługa dla klientów posiadających wiedzę z zakresu rynków finansowych, którzy chcą decydować w które konkretne aktywa mają być lokowane środki.
  3. Portfel Discretionary – Klient powierza mandat Bankowi/Instytucji finansowej do podejmowania inwestycji w jego imieniu zgodnie z wcześniej ustalonym profilem ryzyka.