Zarządzanie aktywami

 

Usługi doradztwa obejmujące zarządzanie aktywami i kapitałem, dedykowane osobom zamożnym, firmom rodzinnym, przedsiębiorcom czy fundacjom mają na celu nie tylko zabezpieczanie majątku przed utratą wartości, ale pozyskiwanie środków na nowe inwestycje.

Asset management skupia się więc na inwestycjach, zarządzaniu portfelem i innych specjalistycznych obszarach zabezpieczenia i dywersyfikacji aktywów klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych.

Analiza struktury majątkowej leży u podstaw każdego planowania finansowego. Każdorazowo badamy sytuację majątkową klienta i pomagamy w nawiązaniu kontaktu z renomowanymi instytucjami finansowymi z całego świata specjalizującymi się w zarządzaniu aktywami.  Po analizie profilu klienta, dobraniu strategii i adekwatnych produktów finansowych i pozafinansowych na bieżąco monitorujemy cele klienta i proponujemy zmiany w  portfelu.

Nasza wieloletnia współpraca z instytucjami finansowymi sprawia, że jesteśmy godnym zaufania partnerem dla naszych klientów i ich rodzin.

 

Zarządzanie aktywami – oferta:

 • Analizę umów bankowych,
 • Analizę dokumentacji AML i KYC,
 • Doradztwo w zakresie realizacji obowiązujących w danym państwie, a związanych z rachunkiem rozliczeniowym obowiązków informacyjnych na temat beneficjentów konta oraz gromadzonych na nim środków,
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, w tym m.in. nadzór właścicielski nad aktywami rodzinnymi, we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi
 • Bieżące zarządzanie prawnymi, podatkowymi i księgowymi aspektami dotyczącymi majątku prywatnego i firmowego czyli analiza ryzyka, w tym finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, a także związanego z koncentracją majątku oraz z otoczeniem prawnopodatkowym.

 

Bankowość prywatna, korporacyjna i instytucjonalna

 

Usługi  private and corporate bankingu, w ramach których uprzywilejowani klienci uzyskują indywidualną pomoc w prowadzeniu spraw bankowych, obejmują nie tylko obsługę osobistych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, ale przede wszystkim ofertę niestandardowych, szytych na miarę produktów bankowych. Celem odpowiedniego zabezpieczenia nadwyżek finansowych klienci często szukają odpowiedniej zagranicznej instytucji finansowej.

Dla możliwości dokonywania transferu aktywów poza granice kraju, niezbędne jest uruchomienie zagranicznego rachunku bankowego. Służy on również prowadzeniu zagranicznej i transgranicznej działalności gospodarczej. Przede wszystkim jednak, posiadanie takiego rachunku pozwala na zwiększenie stopnia ochrony majątku prywatnego i majątku firmy, zwłaszcza dzięki otwarciu konta w krajach oferujących wysokie standardy bezpieczeństwa i tym samym posiadające wysoki rating według największych agencji jak Fitch Ratings czy Standard & Poor’s.

Kancelaria Skarbiec pomaga w zakładaniu zagranicznych rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz dla podmiotów gospodarczych. Posiadając wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi – i nie tylko – bankami w takich destynacja jak Szwajcaria, Ks. Liechtenstein czy Luksemburg oraz innych położonych na całej szerokości geograficznej mamy do zaproponowania.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • Analizę sytuacji klienta i doradztwo w zakresie wyboru banku,
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej do uruchomienia rachunku,
 • Analizę umów bankowych,
 • Przejście tzw. procedury „due dilligence”
 • Doradztwo w zakresie realizacji obowiązujących w danym państwie, a związanych z rachunkiem rozliczeniowym, obowiązków informacyjnych na temat beneficjentów konta oraz gromadzonych na nim środków,
 • Kompleksową obsługę procesu uruchomienia zagranicznego rachunku bankowego, w tym doradztwo i reprezentację na każdym etapie procesu otwierania rachunków bankowych w kraju i zagranicą,
 • Pomoc w zakresie płatności, depozytów, kart, bankowości internetowej i mobilnej, jak i kredytów hipotecznych, inwestycji i usług emerytalnych,
 • Wsparcie negocjacyjne i doradztwo w zakresie bankowych umów kredytowych i pożyczkowych dla podmiotów poszukujących finansowania,
 • Bieżące zarządzanie prawnymi, podatkowymi i księgowymi aspektami dotyczącymi majątku prywatnego i firmowego czyli analiza ryzyka, w tym finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, a także związanego z koncentracją majątku oraz z otoczeniem prawnopodatkowym.

 

Inwestycja w kruszce

 

Inwestowanie polega na odpowiedniej alokacji takich aktywów, które będą przynosiły zyski przy założonym i akceptowalnym poziomie ryzyka. Inwestycje w kruszce to sposób na uniezależnienie się zawirowań na rynkach finansowych. Inwestycja w metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, pallad czy platyna od lat jest skuteczną metodą na walkę z inflacją i interesującym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych inwestycjami długoterminowymi.

Inwestycja w kruszce może zostać zrealizowana na kilka różnych sposobów. Zakupu można dokonać w postaci kontraktu na dane dobro lub fizycznie. W przypadku kontraktu tj. narzędzi finansowych możemy pomóc w nawiązaniu kontaktu z renomowanymi instytucjami finansowymi z całego świata specjalizującymi się w zarządzaniu aktywami. Wówczas dostępna będzie realizacja takiej inwestycji z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak:

 • fundusze typu ETF,
 • akcje spółek wydobywających złoto lub srebro,
 • kontrakty terminowe

Kancelaria Skarbiec może również pomóc w transakcjach fizycznego nabycia złota na atrakcyjnych warunkach poprzez współpracę z Mennicą Polską. Tu znajdziemy możliwość zakupu złota o czystości 99,99% w postaci sztabek o różnej wielkości/wadze jak i monet bulionowych.