Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

2010-10-14

 

Jedni z nas systematycznie płacą podatki, inni robią to niechętnie i próbują się od tego przykrego obowiązku wymigać. Ci drudzy liczą, że z czasem ich zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu – jednak urzędnicy mają na to sposób.

Pracownicy urzędu skarbowego wiedzą jak skutecznie przerwać bieg przedawnienia. Często spotykanym i chętnie wykorzystywanym sposobem jest wysyłanie przez urzędników skarbowych zawiadomienia o wszczęciu wobec niesolidnego podatnika postępowania egzekucyjnego.

 

Przedawnione zobowiązanie podatkowe

 

Zastosowanie wobec podatnika jednego ze środków egzekucyjnych i powiadomienie go o tym powoduje, że 5-letni bieg przedawnienia jest od tej chwili liczony na nowo, a urzędnicy zyskują mnóstwo dodatkowego czasu, aby ściągnąć od podatnika należne fiskusowi pieniądze.

Aby takie działanie zastosować musi być jednak spełniony jeden warunek: urzędnik musi go przeprowadzić bezbłędnie. A co, jeśli jakieś błędy się pojawią? Co to oznacza dla podatnika?

W przypadku zawiadomienia o wszczęciu egzekucji zawierającego błędy (np. błędne oznaczenie podatnika, wskazanie niewłaściwej podstawy opodatkowania lub nawet podanie błędnej kwoty zobowiązań podatkowych) podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia zarzutów w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu tytułu wykonawczego. Zarzuty można również wnieść w przypadku, gdy egzekucja zostanie wszczęta mimo jej niedopuszczalności.

W przypadku egzekucji zaległości podatkowych, zarzuty wnosi się do organu prowadzącego egzekucję, czyli Naczelnika Urzędu Skarbowego, zaś w przypadku ich nieuwzględnienia, można wnieść zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Organy podatkowe są tu więc niejako sędzią we własnej sprawie, co zmniejsza szansę podatnika na korzystny dla siebie obrót sprawy na tym etapie postępowania.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyczerpania drogi postępowania przed organami skarbowymi, podatnik ma prawo zaskarżyć kwestionowaną przez siebie decyzję do sądu administracyjnego. Jeśli zatem jesteśmy przekonani o swoich racjach, warto z tej możliwości skorzystać.

Jeżeli zarzuty podatnika zostaną uwzględnione i sąd lub organ skarbowy uzna, że egzekucja została wszczęta w sposób niezgodny z prawem, wówczas jej wszczęcie nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Jeśli w międzyczasie upłynie 5-letni termin przedawnienia zobowiązań podatkowych (liczony od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku), będzie to oznaczać dla podatnika możliwość skutecznego uchylenia się od zapłaty zaległego podatku.

 

(Fragment wypowiedzi dla Portalu Bankier.pl)

Źródło: Portal Bankier.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: Barbara Sielicka