Raportowanie schematów podatkowych MDR

2024-07-08

 

Raportowanie schematów podatkowych MDR to obowiązek jaki spoczywa na przedsiębiorcach, podatnikach, a także doradcach podatkowych, adwokatach, radcach prawnych, księgowych i innych podmiotach w związku z korzystaniem przez tych przedsiębiorców, podatników z czynności planowania podatkowego uznanych za schemat podatkowy.

Raportowanie schematów podatkowych MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) to przepisy prawne wprowadzone w celu identyfikacji i monitorowania agresywnych schematów podatkowych. Ich głównym celem jest zwiększenie przejrzystości systemów podatkowych poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie ryzykownych transakcji i praktyk podatkowych.

W Polsce przepisy dotyczące MDR zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie MDR wynikało z obowiązku implementacji unijnej dyrektywy DAC6 (Dyrektywa 2018/822 z 25 maja 2018 r.).

Zakres raportowania.

Podmioty zobowiązane do raportowania:

 • Promotorzy – osoby fizyczne lub prawne, które opracowują, oferują, wprowadzają do obrotu lub zarządzają wdrożeniem schematu podatkowego.
 • Korzystający – osoby fizyczne lub prawne, które korzystają ze schematu podatkowego.
 • Wspomagający – osoby fizyczne lub prawne, które udzielają pomocy, wsparcia lub doradztwa dotyczącego schematu podatkowego.

Rodzaje schematów podatkowych:

 • Schematy standaryzowane – obejmują one różnorodne cechy i charakterystyki transakcji, takie jak:
 • Schematy oparte na transakcjach hybrydowych.
 • Schematy mające na celu przeniesienie dochodu do jurysdykcji o niższym opodatkowaniu.
 • Schematy z wykorzystaniem asymetrii w opodatkowaniu.
 • Schematy inne niż standaryzowane – wymagają one raportowania, jeśli spełniają określone cechy.

Procedura raportowania:

A. Terminy

 • 30 dni – od dnia udostępnienia schematu, jego wdrożenia lub rozpoczęcia jego realizacji.
 • 30 dni – od momentu, gdy promotor, korzystający lub wspomagający zdobędzie informacje dotyczące schematu.

B. Zgłoszenie

Zgłoszenia schematu podatkowego dokonuje się za pomocą formularza MDR-1 (przez promotora) lub MDR-3 (przez korzystającego). Formularze te przesyła się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Konsekwencje braku raportowania

Brak spełnienia obowiązków raportowania może skutkować nałożeniem kar finansowych. Kary te mogą wynosić nawet do kilku milionów złotych, w zależności od wartości schematu i stopnia naruszenia przepisów.

Praktyczne wskazówki

 1. Monitorowanie działań – firmy powinny regularnie monitorować swoje transakcje i działania podatkowe pod kątem zgodności z MDR.
 2. Współpraca z doradcami – warto współpracować z doradcami podatkowymi, aby upewnić się, że wszystkie potencjalne schematy podatkowe są prawidłowo zgłaszane.
 3. Dokumentacja – prowadzenie dokładnej dokumentacji wszystkich transakcji i działań podatkowych, które mogą podlegać obowiązkowi raportowania.

Wnioski

Raportowanie schematów podatkowych MDR to kluczowy element walki z agresywnym planowaniem podatkowym. Prawidłowe zrozumienie i wdrożenie tych przepisów jest niezbędne dla każdej firmy działającej na rynku polskim, aby uniknąć potencjalnych sankcji oraz zapewnić zgodność z przepisami prawa.

Kancelaria Skarbiec pomaga podatnikom w raportowaniu schematów podatkowych MDR poprzez świadczenie usług doradczych i wsparcia w wdrożeniu niezbędnych mechanizmów w organizacji.

Kancelaria może także pomóc w identyfikacji transakcji realizowanych w okresie zawieszenia obowiązku raportowania oraz w przygotowaniu raportów dotyczących schematów krajowych.

Dodatkowo, Kancelaria Skarbiec może pomóc w monitorowaniu i ocenie transakcji pod kątem obowiązujących wytycznych MDR oraz w przygotowaniu raportów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu można zapewnić, że organizacje są przygotowane do obowiązujących wytycznych i mogą skutecznie spełnić swoje obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych MDR.

Raportowanie schematów podatkowych MDR – publikacje Kancelarii Skarbiec

Robert Nogacki: MDR – niepotrzebny obowiązek?

2023-04-18: Raportowanie MDR dotyczy w dużej mierze transakcji, które przedsiębiorcy są zobligowani raportować w inny sposób – np. za pomocą formularzy JPK czy TRR. Organy podatkowe wiedzą więc o ich istnieniu. Czy zatem raportowanie MDR ma sens?

Robert Nogacki: Klienci mają prawo oczekiwać, że adwokat nie ujawni ich tajemnic. Przepisy nierespektujące tej zasady naruszają prawo

2023-02-07: Nałożony na adwokata obowiązek poinformowania pozostałych zaangażowanych pośredników o schemacie podatkowym nie jest konieczny i narusza prawo do poszanowania komunikacji między adwokatem a jego klientem orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 8 grudnia 2022 r., rozstrzygając spór w zakresie obowiązku raportowania o MDR (sprawa C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies i in.).

Robert Nogacki: Administracja skarbowa łamie podstawowe prawa żądając ujawniania tajemnic podatników

2023-01-09: Obowiązujące w Polsce unijne przepisy MDR, obligujące prawników i innych profesjonalnych pełnomocników do ujawniania tajemnic klientów, naruszają podstawowe prawa UE. Potwierdził to belgijski Trybunał Konstytucyjny. Jego wrześniowy wyrok może uruchomić społeczną lawinę zdecydowanego sprzeciwu dla rozszerzania kompetencji organów skarbowych do niczym nieograniczonej inwigilacji podatników.

Robert Nogacki: Odpowiedzialność zarządu w świetle nowych regulacji o raportowaniu schematów podatkowych oraz podatku u źródła

2019-12-20: Ostatnie miesiące pokazują, że przed podatnikami stoją kolejne duże wyzwania w zakresie podatków. Po pierwsze muszą zarządzić dynamicznymi i znacznymi zmianami w obszarze praktycznie wszystkich podatków. Po drugie postępująca digitalizacja wymusza konieczność wdrażania nowych rozwiązań IT niezbędnych do prawidłowego raportowania do urzędu. Po trzecie zwiększają się sankcje podatkowe zarówno korporacyjne, jak i indywidualne, poprzez kreowanie dodatkowych odpowiedzialności w zakresie nowych przepisów. Całość powoduje, że najbliższe miesiące nie będą dla podatników łatwe.