Split payment – mechanizm podzielonej płatności

2024-07-08

 

Split payment, inaczej zwany mechanizmem podzielonej płatności (MPP), to stosunkowo nowa regulacja wprowadzona w Polsce w 2019 roku. Ma ona na celu ograniczenie luki w podatku VAT, która jest spowodowana wyłudzaniem VAT przez oszustów podatkowych.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w Polsce to sposób regulowania należności z tytułu podatku VAT między przedsiębiorcami. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie oszustwom podatkowym oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Mechanizm ten wprowadzono 1 lipca 2018 roku, a od 1 listopada 2019 roku w niektórych przypadkach jego stosowanie stało się obowiązkowe.

Jak działa mechanizm podzielonej płatności?

Płatność podzielona:

– Nabywca towarów lub usług dokonując płatności na rzecz sprzedawcy, przelewa należność na dwa rachunki bankowe:

– Kwotę netto (bez VAT) na standardowy rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.

– Kwotę VAT na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

 

Rachunek VAT:

– Jest to specjalny rachunek prowadzony przez banki automatycznie dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek firmowy.

– Środki na rachunku VAT mogą być wykorzystane tylko w określonych celach, takich jak:

– Zapłata VAT do urzędu skarbowego.

– Zapłata VAT innemu przedsiębiorcy (w ramach mechanizmu podzielonej płatności).

– Zapłata składek na ZUS.

 

Obowiązkowy split payment:

Od 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy w określonych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim transakcji, w których kwota brutto faktury przekracza 15 000 zł oraz obejmuje towary i usługi z tzw. załącznika nr 15 do ustawy o VAT, np. stal, elektronika, części samochodowe, roboty budowlane.

Faktura, której dotyczy obowiązkowy split payment, musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

– Przedsiębiorcy stosujący split payment mogą liczyć na szybszy zwrot VAT (w ciągu 25 dni).

– Ograniczenie ryzyka solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe dostawcy.

Mechanizm podzielonej płatności jest istotnym narzędziem w walce z oszustwami podatkowymi, jednak jego stosowanie wymaga od przedsiębiorców dostosowania procesów księgowych i płatniczych do nowych wymogów.

 

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) zgodnie z ustawą polega na tym, że:

1) Klient dokonuje zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek VAT;

2) Klient dokonuje zapłaty całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Kancelaria Prawna Skarbiec służy pomocą swoim klientom w interpretacji przepisów dotyczących split payment oraz przy przygotowaniu odpowiednich dokumentów i umów związanych z zastosowanie tego mechanizmu. Dodatkowo, kancelaria może reprezentować klientów w sprawach związanych z split payment przed organami administracji podatkowej. Dzięki wsparciu ekspertów z Kancelarii Prawnej Skarbiec, klienci mogą mieć pewność, że ich interesy zostaną należycie zabezpieczone i chronione w kontekście stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

Split payment – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Zwrot podatku VAT a projekt podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany legislacyjne, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług w Polsce. W tym celu Minister Rozwoju i Finansów opublikował w dniu 12 maja 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowego mechanizmu split payment, czyli tzw. podzielonej płatności. Czy ten instrument rządu do walki z oszustwami może być zagrożeniem również dla uczciwych przedsiębiorców?

Robert Nogacki: Split payment wkrótce w ustawie o VAT

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o VAT, który określa zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przez podatników podatku VAT.

Robert Nogacki: Split payment, czyli jak uszczelnić lukę w VAT

Jednym z najnowszych pomysłów Ministra Rozwoju i Finansów jest wprowadzenie w Polsce mechanizmu split payment. Zaproponowane rozwiązanie ma być skutecznym narzędziem w walce z podatkowymi oszustami.

Robert Nogacki: Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności od 1 listopada 2019 r. – rozwiązania praktyczne

2019-11-05: Obowiązkowy Split Payment, który wchodzi w życie 1 listopada 2019 r., stanowi nie lada wyzwanie dla większości przedsiębiorców. Pomimo tego, iż Ministerstwo Finansów uważa, że wykładnia nowych przepisów jest jednoznaczna i nie powinna stwarzać problemów przedsiębiorcom, to jednak sami zainteresowani są już innego zdania. Na podatnika, który nie wywiąże się z obowiązku dokonania podzielonej płatności, organ podatkowy nałoży decyzją sankcje VAT w wysokości 30% kwoty podatku na fakturze. Ponadto grozić mu będzie także odpowiedzialność karno-skarbowa.

Robert Nogacki: Split payment będzie obowiązkowy

2019-06-19: Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) w Polsce w niektórych branżach. Tak zwana decyzja derogacyjna KE obowiązuje od 1 marca 2019 r., jednak zezwala ona jedynie na wprowadzenie nowych regulacji. Te zaś, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, powinny zostać opracowane w najbliższym czasie i zaczną obowiązywać od stycznia 2020 r.

Robert Nogacki: Obowiązkowy split payment

2019-08-13: Rząd planuje od września 2019 r. wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w niektórych transakcjach. Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w Polsce od lipca 2018 r. jako dobrowolna metoda regulowania płatności. Zakłada on, że płatności VAT wynikające z wystawianych faktur sprzedaży będą dokonywane na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy, a możliwości dysponowania nimi będą ograniczone. Do tej pory mechanizm działał na zasadzie dobrowolności, tzn. nabywca mógł zdecydować, czy chce płacić w mechanizmie podzielonej płatności, czy nie. Ministerstwo Finansów dostrzegło jednak lukę polegającą na stosunkowo niewielkim wykorzystaniu przez podatników tej metody płatności. Projekt nowych regulacji jest kolejnym krokiem w kierunku wprowadzenia obowiązkowego split paymentu we wszystkich transakcjach. Zmiany przygotowane przez rząd mają charakter kompleksowy, dlatego warto już dziś skontaktować się z doradcą podatkowym, żeby sprawdzić, jak wpłyną one na działalność gospodarczą.

Robert Nogacki: Fiskus także dopuszcza się nadużyć w VAT

Nadużycia w podatku VAT są faktem. Olbrzymia skala wyłudzeń sprawia, że budżet państwa każdego roku traci miliardy złotych. Problem ten występuje nie tylko w Polsce – walkę z tym zjawiskiem podejmują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tym samym przyjmowanie regulacji prawnych, które pozwolą ten szkodliwy proceder ograniczyć, jest bez wątpienia słuszne. Konieczne jest jednak zachowanie pewnych zasad i norm, które pozwolą chronić także uczciwego podatnika. Tymczasem coraz częściej mówi się, że obok walki z nadużyciami w podatku VAT pojawiają się nowe nadużycia – tym razem dokonywane przez fiskusa. Jednym z nich jest podejście do mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment.

Robert Nogacki: Split payment – czy ryzyko zamrożenia środków jest realne?

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, (ang. split payment). Przedsiębiorcy obawiają się zamrożenia środków na dodatkowych rachunkach bankowych stworzonych na potrzeby VAT. Czy słusznie?

Robert Nogacki: Split payment od lipca 2018 r. – konsekwencje dla przedsiębiorców

1 lipca 2018 r. weszła w życie kontrowersyjna regulacja podzielonej płatności VAT, czyli tzw. split payment. Jest to kolejny pomysł Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego, który od samego początku budzi wątpliwości podatników. Wiele osób podnosi, że nowy mechanizm jest „zabójstwem” dla osób prowadzących działalność w skali mikro. Czy rzeczywiście należy się bać nowej regulacji?