Unijna dyrektywa MiFID i kłopoty z powodu opcji walutowych

Unijna dyrektywa MiFID i kłopoty z powodu opcji walutowych

2008-11-27

 

Coraz więcej firm ma kłopot z powodu opcji walutowych. Wśród nich nie brakuje również spółek giełdowych, jak Ciech, Erbud czy PPWK. Kilkadziesiąt z tych firm wynajęło już kancelarie, by uchylić się od skutków tych ryzykownych transakcji.

Jednym z banków zagranicznych, który dostarczał opcje walutowe zawierane nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach regionu, jest J.P. Morgan. (…)

 

Unijna dyrektywa MiFID

 

Co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy chcieliby się uchylić od skutków transakcji opcyjnych? Niektórzy prawnicy wskazują w tym kontekście na unijną dyrektywę MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

Zgodnie z nią, klienci instytucji finansowych powinni być dzieleni na grupy ze względu na wiedzę i doświadczenie, znajomość rynku i gotowość do podejmowania ryzyka, a następnie tym grupom powinny być oferowane odpowiednie produkty, o adekwatnym ryzyku. (…)

Firma, która zawiera kontrakt opcyjny, powinna, oprócz głębokiej znajomości inżynierii finansowej, być np. funduszem inwestycyjnym, hedgingowym, bankiem itp. Jeżeli jest firmą produkcyjną, to jej aktywa powinny być wyższe niż 20 mln euro, a roczne obroty większe niż 40 mln euro.

Problem w tym, że MiFID nie został inkorporowany do polskiego prawa, mimo upływu terminu i zobowiązań rządu wobec UE. Czy można pozwać Skarb Państwa, że nie wprowadził tej regulacji w życie, mimo że miał taki obowiązek? Prawnicy uważają, że można, ale szanse na wygraną są takie, jak w przypadku np. posiadaczy przedwojennych obligacji – czyli niewielkie.

Sytuacja jest lepsza, jeśli np. europejscy inwestorzy polskich banków przyjęli MiFID i nakazali instytucjom z Polski za pomocą wewnętrznych regulacji stosowanie się do dyrektywy (…)

W pewnych okolicznościach banki były w sytuacji konfliktu interesów pomiędzy obowiązkiem rzetelnego doradzania klientowi a chęcią maksymalizacji własnego zysku.

Tego rodzaju konflikt może prowadzić do różnego rodzaju nadużyć, takich jak wprowadzenie klientów w błąd co do treści transakcji i związanego z nią ryzyka czy niedopełnienie ciążących na banku obowiązków, a nawet nadużycie udzielonych mu uprawnień – ocenił Robert Nogacki z kancelarii Skarbiec. Biz. Stwierdził, że wiele firm nie zdawało sobie sprawy z ryzyka związanego z kontraktami opcyjnymi.

– Bardzo często w dokumentach podpisanych przez przedsiębiorstwa konstrukcja kontraktów opcyjnych nigdzie nie została nawet opisana – dodał.Nogacki i jego kancelaria reprezentują m.in. Konrem Nauta, spółkę stoczniową, która poniosła duże straty w wyniku zawarcia kontraktu opcyjnego.

Firma pośrednio należąca do Skarbu Państwa (wspólnikiem jest Stocznia Nauta, która należy do SP i została zaklasyfikowana do grona przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym) ma aktualnie, jak twierdzi Nogacki, zobowiązanie wobec Banku Millennium kilkakrotnie przekraczające jej przychody eksportowe. (…)

 

Źródło: Gazeta Parkiet, Portal Bankier.pl

Autor: Robert Nogacki, radca prawny, twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec