Usługi budowlane – skutki podatkowe

2024-07-09

 

Usługi budowlane, ze względu na swoją specyfikę i charakter, mają szczególne znaczenie w kontekście przepisów podatkowych, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego. Ale usługi budowlane implikują również konieczność rozliczania innych podatków i spełniania jeszcze innych obowiązków podatkowych, np. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, obowiązek stosowania kas fiskalnych, rozliczanie kosztów uzyskania przychodu, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Usługi budowlane wiążą się z szeregiem szczegółowych regulacji podatkowych, które mają na celu zapewnienie prawidłowego rozliczenia podatków oraz przeciwdziałanie nadużyciom. Przedsiębiorcy działający w tej branży powinni być świadomi tych przepisów i dbać o ich przestrzeganie, aby uniknąć potencjalnych sankcji i problemów podatkowych.

Kancelaria Skarbiec – działając we współpracy z biurem rachunkowym Skarbiec Corporate Services – oferuje kompleksowe wsparcie w kwestiach podatkowych związanych z usługami budowlanymi. Nasze usługi obejmują doradztwo podatkowe oraz przygotowanie dokumentacji rachunkowej i podatkowej związanej z usługami budowlanymi.

Nasi doświadczeni doradcy podatkowi specjalizują się w interpretacji przepisów podatkowych dotyczących usług budowlanych, co pozwala nam precyzyjnie określić skutki podatkowe związane z realizacją takich usług. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że ich działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a ewentualne ryzyko podatkowe zostaje zminimalizowane.

Ponadto, Grupa Skarbiec oferuje kompleksową pomoc w przygotowywaniu dokumentacji rachunkowej i podatkowej związanej z usługami budowlanymi. Nasz zespół specjalistów zajmuje się zbieraniem, analizą i prawidłowym raportowaniem danych związanych z usługami budowlanymi w kontekście ich skutków podatkowych.

 

Usługi budowlane – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Spółka miała prawo rozliczać VAT z faktur za usługi budowlane dopiero po otrzymaniu zapłaty

2020-07-27: Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie faktur za usługi budowlane to chwila, w której spółka otrzymała całość lub część zapłaty za wykonane usługi – orzekł 4 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na korzyść firmy budowlanej w jej sporze z fiskusem w sprawie rozliczeń faktur sprzed 8 lat.

Robert Nogacki: Przełomowy wyrok TSUE dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi budowlanej

2019-08-12: Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stanął po stronie firm budowlanych. Niewątpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a także lawinę wniosków o wznowienie postępowań podatkowych. Wygląda na to, że organy podatkowe będą musiały zmienić dotychczasowy sposób postępowania.

Robert Nogacki: Usługa budowlana wykonana z chwilą podpisania protokołu

2019-07-11: Rozliczenie usług budowlanych budzi wiele kontrowersji i sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. W szczególności wiele wątpliwości powstaje w zakresie momentu wykonania usług budowlanych, który wpływa na obowiązek podatkowy. W chwili obecnej, gdy Naczelny Sąd Administracyjny wypracował już praktykę i określone podejście do tematu, oliwy do ognia dolał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 2 maja 2019 r. (w polskiej sprawie C-224/18). Dyskusja znów się ożywia, co pozwala twierdzić, że niebawem możemy spodziewać się zmiany praktyki rynkowej.

Robert Nogacki: Faktura wystawiona przez podwykonawcę na głównego wykonawcę, a opłacona przez inwestora – fiskus odmówił prawa do jej rozliczenia w kosztach

2021-04-23: Spółka była inwestorem. Zawarła kontrakt z głównym wykonawcą na roboty budowlane. Ten z kolei podpisywał kolejne kontrakty z podwykonawcami. Gdy przestał się z nich wywiązywać, spółka – chcąc ograniczyć koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, a także w celu zapewnienia realizacji Inwestycji – zawarła ugody z podwykonawcami, zobowiązując się wobec nich do zapłaty wynagrodzeń, które wynikały z wystawionych głównemu wykonawcy faktur VAT. Organ podatkowy stwierdził jednak, że spółka nie ma prawa do odliczenia poniesionych z tego tytułu kosztów. Jak spór pomiędzy przedsiębiorcą a fiskusem rozstrzygnął sąd?

Robert Nogacki: Firma nabyła roboty budowlane, by wykonać kontrakt, ale fiskus bez uzasadnienia stwierdził, że nie zrobiła tego w celach zarobkowych i odmówił jej prawa do odliczenia VAT

2021-01-26: Spółka zawarła kontrakt na dużą budowę. W trakcie jego realizacji jeden z jej partnerów, który miał wykonać część robót, upadł. Aby dopełnić kontraktu, spółka nabywała potrzebne usługi w zastępstwie od innych podwykonawców, w tym także w celu naprawy wad i usterek. Chciała odliczyć VAT naliczony na wystawionych przez nich fakturach. W grę wchodziły setki tysięcy złotych, ale fiskus stwierdził, że te nabyte usługi nie mają nic wspólnego z kontraktem, a spółka nie nabyła ich w celach zarobkowych zgodnie z wymogami ustawy o VAT. Na tej podstawie odmówił jej prawa do odliczenia.

Robert Nogacki: Najnowsze zmiany w prawie budowlanym

2020-05-15: W czwartek 13 lutego 2020 r. Parlament zakończył prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe przepisy powinny zainteresować zwłaszcza przedsiębiorców z branży budowlanej, deweloperów, inwestorów, jak również każdego, kto podejmuje się budowy lub innych prac budowlanych.