Wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur

Wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur

2017-03-29

 

1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 10 lutego 2017 r. przewiduje dodanie do przepisów tego kodeksu nowe formy fałszu dokumentu. Chodzi o fałsz materialny w postaci podrabiania lub przerabiania faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Nowelizacja dodała także przestępstwo fałszu intelektualnego. Chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą – dotyczącą towarów lub usług, których ogólna kwota jest znaczna – zawierającą nieprawdę, odnoszącą się do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Podrabianie, przerabianie faktury, w celu jej użycia za autentyczną oraz używanie takiej faktury, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (wypadek mniejszej wagi będzie karany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

 

Jakie kary za wyłudzanie VAT i fikcyjne faktury?

 

Wystawianie fikcyjnej faktury lub faktury, zawierającej kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, a także używanie takiej faktury, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat jest zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł. Z kolei za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł, jeżeli:

  • sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw,
  • ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,
  • wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten się o nich dowiedział,
  • zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

 

Jaka jest skala wyłudzeń VAT?

 

Według Najwyższej Izby Kontroli, w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na 19,7 mld zł, w 2014 r. na 33,7 mld zł, a w 2015 r. już na 81,9 mld zł. W latach 2014-2016 w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT – co najmniej dużej wartości – zapadły wyroki wobec 253 osób, z czego jedynie 31 osób skazano na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.

Pomimo kolejnych działań resortu finansów skala procederu w dalszym ciągu jest bardzo duża. Coraz częściej próby wyłudzeń nienależnych zwrotów podatku od towarów i usług są jednak udaremniane. Przykładem może być powstrzymana przez funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego próba wyłudzenia zwrotu 160 mln złotych w obrocie malarstwem, którymi usiłował handlować pewien pracownik sklepu mięsnego, a autorem owych „dzieł” był utrzymujący się z prac dorywczych budowlaniec.

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-08)