Tax Advisory (bieżące doradztwo podatkowe) – abonament miesięczny

 

Tax Advisory-abonament to usługa, która posiada w swoim zakresie kompleksowe doradztwo podatkowe, z wyłączeniem reprezentacji w trakcie procedur toczących się przed przed organami KAS, postępowań sądowo-administracyjnych oraz sporządzania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zespół Bieżącego Doradztwa Podatkowego (Tax Advisory) ma za zadanie rozwiązywać teraźniejsze problemy interpretacyjne przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do konkretnych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć przedsiębiorcy.

 

Skomplikowane polskie prawo podatkowe

 

Polskie prawo podatkowe jest skomplikowane i często aktualizowane (w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. weszło w życie blisko 14 tys. stron aktów prawnych), co sprawia, że przedsiębiorcy nie mają czasu na bieżąco śledzić wszystkich zmian. Powoduje to, że przedsiębiorcy często mają problem z właściwą oceną swoich obowiązków podatkowych, m.in. w poniższych tematach:

  • opodatkowania danej transakcji – zarówno w zakresie PIT, CIT, jak i VAT,
  • zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
  • czy też konieczności pobrania zaliczki na podatek dochodowy od zleceniobiorcy albo pracownika.

Z powyższymi zagadnieniami mierzą się na bieżąco księgowi, ale również i sami przedsiębiorcy, gdy przychodzi do zawarcia umowy lub wykonania transakcji. Na kanwie powyższych problemów powstał Zespół Bieżącego Doradztwa Podatkowego Kancelarii Prawnej Skarbiec, który służy przedsiębiorcom wsparciem w trudnej tematyce jaką są podatki.

Abonament miesięczny w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego ma na celu eliminację pojawiających się wątpliwości. Niekiedy oczywiście konieczne może być złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jednak dotyczy to wszystkich przypadków.

 

Zakres współpracy

 

Jak wygląda współpraca w ramach abonamentu miesięcznego? Przedsiębiorca wykupuje abonament godzin na dany miesiąc, które może wykorzystać on albo jego księgowy, na zadawanie pytań (w formie telefonicznej, via e-mail, osobiście w siedzibie Kancelarii) w zakresie prawa podatkowego pojawiających się w bieżącej działalności oraz zlecanie analizy podatkowej danej transakcji.

Zakres tematyczny konsultacji:

 

Tax Advisory-abonament miesięczny

 

Poniżej przedstawiamy rodzaje abonamentów, bez konkretnych stawek godzinowych. W celu otrzymania szczegółowej oferty lub chęci wykupienia innej liczby godzin niż podane w standardowym abonamencie, zapraszamy do kontaktu.

Abonament Zakres pracy prawników w abonamencie Sposób rozliczenia Co w przypadku przekroczenia limitu godzin?
Abonament 10-godzinny 10 godzin w ciągu określonego miesiąca kalendarzowego – abonament wykupuje się na dany miesiąc kalendarzowy; istnieje możliwość wykupienia kilku abonamentów danego rodzaju na dany miesiąc kalendarzowy,

– połowa godzin pracy niewykorzystanych w danym miesiącu kalendarzowym przechodzi na najbliższy kolejny miesiąc kalendarzowy (ale już nie na dalsze miesiące kalendarzowe),

– umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia lub zmiany abonamentu w trakcie jej trwania,

– faktura VAT wystawiana jest w miesiącu następującym po miesiącu trwania abonamentu.

Klient otrzyma powiadomienie o zbliżającym się limicie wykupionych godzin. W takiej sytuacji, klient może dokupić kolejny abonament bądź każde kolejne zlecenie będzie liczone według przyjętej dla danego abonamentu stawki godzinowej. Decyzję w tym zakresie podejmuje klient.
Abonament 15-godzinny 15 godzin w ciągu określonego miesiąca kalendarzowego
Abonament 20-godzinny 20 godzin w ciągu określonego miesiąca kalendarzowego