Prawo podatkowe

 

Wybitny amerykański polityk, prezydent i uczony Benjamin Franklin, w liście do przyjaciela – francuskiego naukowca Jeana Baptiste Le Roy – stwierdził, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. I, mimo że słowa te napisane zostały w XVII wieku, nadal nie straciły na swej aktualności.

Przeciwnie, przedstawiciele władzy wykonawczej, pomimo głośnych, medialnych zapewnień o działaniu na rzecz obywateli, w rezultacie wprowadzają kolejne obostrzenia prawnopodatkowe. Ich celem ma być wzrost wpływów do budżetu państwa, którego koszty mają ponieść podatnicy.

 

Prawo podatkowe a kontrola celno-skarbowa

 

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów „Sprawozdaniem Rocznym Kontrola Skarbowa 2014 r.”, łączna kwota zobowiązań podatkowych określonych w wydanych decyzjach wyniosła aż 10,6 miliarda złotych – o 4 miliardy złotych więcej niż w 2013 r. Stanowi to wzrost ustaleń w stosunku do roku poprzedniego o 64,5%. Zmniejszono również stratę wykazywaną przez podatników o łączną kwotę 777 600 000 złotych, czyli o około 300 000 000 więcej niż w roku poprzednim.

Struktura ustaleń podatkowych w 2014 r. przedstawiała się następująco:

Taka konfiguracja ustaleń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych typów podatków, jest ściśle powiązana z przyjętym przez Ministerstwo Finansów planem o nazwie „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”. Wg wytycznych Ministerstwa Finansów, obszarze największego zainteresowania organów skarbowych, miał się znaleźć właśnie podatek od towarów i usług, tj. transakcje karuzelowe oraz transakcje tzw. towarami wrażliwymi.

Urzędnicy nader ochoczo zabrali się za realizację wskazanych wytycznych. W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, urzędy kontroli skarbowej złożyły w 2014 r. ponad 1 000 wniosków o dokonanie zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 5 500 000 000 złotych. W efekcie zaś, podatnicy otrzymali decyzje o zabezpieczeniu na ich majątku kwoty ponad 4 000 000 000 złotych, co stanowi wzrost o 71%, w stosunku do roku 2013.

Inspektorzy kontroli skarbowej wykazali również niezwykłą aktywność na polu postępowań karnoskarbowych. W 2014 r. zostało nałożonych ogółem prawie 40 000 mandatów karnych na łączną kwotę 9 400 000 złotych.

To jednak nie wszystko. Ministerstwo Finansów w budżecie zadaniowym na rok 2014 wyznaczyło cel kontroli skarbowej – miernik realizacji planu, polegającego na zbadaniu liczby zakończonych postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolujących. Efekty są takie, że w 2014 r. kontrola skarbowa wykonała 105% normy.

Jaki wniosek płynie z powyższych danych? Ministerstwo Finansów wyraźnie wspiera i aktywizuje wszelkie działania ukierunkowane na prowadzenie jak największej liczby postępowań podatkowych i kontrolnych, które powinny zakończyć się określeniem zobowiązania podatkowego do zapłaty.

Nie oznacza to jednak, że w konfrontacji z organami podatkowymi podatnik nie ma szans. Przeciwnie – sądy coraz częściej orzekają na korzyść podatników w sporach z organami skarbowymi. Istnieją bowiem sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, obejmujące szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz ochrony majątku.

 

Usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec w toku kontroli celno-skarbowej

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, w zależności od potrzeb oraz stanu faktycznego, oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie:

 • reprezentacji przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi, postępowaniami podatkowymi, postępowaniami kontrolnymi;
 • sporządzania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz
 • podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a także przepisów wspólnotowych, a także w zakresie
 • podatku PCC, podatku od spadków i darowizn itd.
 • sporządzania opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących za granicą
 • reprezentacji przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi
 • pomocy prawnej w zakresie ochrony majątku
 • inkorporacji struktur na gruncie międzynarodowym, umożliwiających efektywną optymalizację podatku dochodowego od osiąganych dochodów przez podmioty gospodarcze (w swojej ofercie Kancelaria posiada ponad 50 destynacji do utworzenia odpowiednich struktur);
 • reprezentacji w trakcie prowadzonych postępowań karnoskarbowych
 • reprezentacji w trakcie postępowań sądowoadministracyjnych przed sądami I i II instancji;
 • bieżącej obsługi prawnopodatkowej podmiotów gospodarczych, w tym obsługi księgowej;

 

Nie boimy się wyzwań. W ramach oferowanych usług doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej stosujemy innowacyjne metody oraz wykorzystujemy skuteczne środki prawne. Zdaniem Zarządu Business Centre Club, świadczymy „najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego, reprezentując innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów przedsiębiorców oraz wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo biznesu i respektowanie prawa do wolności i swobody obywatelskiej w tym zakresie”.

Zespół Kancelarii Prawnej Skarbiec to eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – także w pracy w organach skarbowych. Wyprzedzamy o krok zmiany w przepisach prawnych, zapewniając naszym Klientom swobodę oraz bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.