Wzrost limitów podatkowych na 2011 rok dla przedsiębiorców

Wzrost limitów podatkowych na 2011 rok dla przedsiębiorców

2010-10-06

 

Przełom września i października to okres zmian limitów podatkowych, w którym ustalana jest znacząca część wskaźników podatkowych i gospodarczych. Poniżej przedstawiamy wskaźniki ustalone na podstawie kursów NBP z 30 września i 1 października 2010 roku.

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. W roku 2011 limit będzie niższy, gdyż kurs euro spadł w stosunku do ubiegłorocznego (30 września 2010 roku 1 euro = 3,9870 zł, 30 września 2009 roku 1 euro =  4,2226 zł) –  kwota limitu wynosi 1’200 tys. euro.

Jednostki balansujące „na krawędzi” powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

(…)

Skutki wzrostu limitów podatkowych na 2011 rok dla przedsiębiorców

 

[mec. Łukasz Tabor] Zmieni się między innymi limit, powyżej którego firma przestaje być traktowana jako tzw. mały podatnik VAT. Limit ustawodawca określił tutaj na równowartość 1,2 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki da na 2011 r. kwotę 4 mln 736 tys. zł, a więc o 331 tys. mniej, niż limit na rok poprzedni. Status tzw. małego podatnika pozwala przedsiębiorcom na składanie deklaracji VAT co kwartał bez konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek. Dlatego zmiana limitów podyktowana zmianą kursu złotówki wobec euro będzie dla wielu firm uciążliwa.

[mec. Robert Nogacki] Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych, również wynosi 1,2 mln euro, ale w tym wypadku przeliczenie dokonywane jest według kursu NBP euro na 30 września. Dlatego podmioty, których przychody netto za 2010 roku przekroczą 4 784 400 zł, będą musiały w 2011 r. prowadzić księgi rachunkowe.

[mec. Łukasz Tabor] Zmiany dotkną też przedsiębiorców chcących skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mogą to zrobić przedsiębiorcy w sytuacji, gdy ich przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 150 tys. euro. Tu również zmienią się kwoty po przeliczeniu owych 150 tys. euro na złotówki – poprzednio było to 633.420 zł, teraz będzie to 591.975 zł.

[mec. Łukasz Tabor] Duża zmiana dotyczyć będzie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, do których mają prawo tzw. mali podatnicy oraz nowo powstałe firmy. Zmniejszy się bowiem limit odpisów, które od razu można zaliczyć do kosztów. Na lata 2009-2010 wynosił on równowartość 100 tys. euro, teraz będzie to 50 tys. euro (a więc z 422 tys. zł zrobi się 197 tys. zł). Przedsiębiorcy planujący zakup środków trwałych powinni wziąć to pod uwagę.

(…)

Podsumowując, limity uległy znaczącemu obniżeniu ze względu na spadek kursu euro (złotówka się umacnia). Jedynym limitem rosnącym jest limit przejścia na pełne księgi rachunkowej – ale to wynika ze zmiany przepisów w tym zakresie oraz oczywiście wynagrodzenie minimalne.

 

 

(Fragment wypowiedzi dla Portalu Bankier.pl)

Źródło: Portal Bankier.pl

Autor: Katarzyna Sudaj