Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana w 24h

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana w 24h

2016-08-31

 

Od 1 stycznia 2012 roku Kodeks Spółek Handlowych umożliwia zakładanie spółki z o.o. w 24h (jak również innych podmiotów) w sposób odformalizowany – przez Internet, tzw. S24. Procedura ta jest prosta, szybka – trwa zaledwie 24 godziny – i wymaga posługiwania się dostępnymi w systemie teleinformatycznym wzorami.

 

Jak zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet? Procedura sześciu kroków

W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/;
  2. Kliknąć w zakładkę „rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy” – Kliknięcie w tę zakładkę przekierowuje na stronę, która umożliwia założenie konta w systemie teleinformatycznym;
  3. Założyć konto w systemie teleinformatycznym wpisując dane, o które prosi system teleinformatyczny;
  4. System generuje wszelkie dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, wnioski KRS. Oczywiście trzeba mu pomóc, wprowadzając dane oraz wybierając spośród dostępnych opcji zapisów umownych;
  5. Zaopatrzyć dokumenty w podpis elektroniczny;
  6. Uiścić opłaty sądowe od wniosku o wpis do KRS i wysłać go do sądu drogą elektroniczną.

Należy nadmienić, że 24 godzinny termin na rejestrację spółki jest wyłącznie terminem instrukcyjnym.

Korespondencja pomiędzy sądem rejestrowym a wnioskodawcą odbywa się w całości drogą elektroniczną. Wzorzec umowy spółki w kilku kwestiach przewiduje alternatywne rozwiązania np.: obostrzeń w zbywaniu udziałów, zasad reprezentacji, kadencji organów, powołania rady nadzorczej itp.

Numery NIP i REGON sąd nadaje nowoutworzonej spółce z urzędu, zarząd zobowiązany jest do złożenia formularza z danymi uzupełniającymi do właściwego urzędu skarbowego w terminie 21 dni od dnia doręczenia postanowienia o wpisie.

Należy też mieć na względzie, że od lipca 2017 roku nie funkcjonuje możliwość podpisywania dokumentów dotyczących spółki z o.o. przy użyciu Profilu zaufanego MS. Aktywne pozostały możliwości podpisywania dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy czym tylko ten ostatni pozwala dołączać do wniosków dokumenty zewnętrzne. Do powstania S24 nie jest wymagane wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją spółki. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później, niż w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki z o.o. do rejestru i musi mieć postać tylko i wyłącznie wkładów pieniężnych.

Zmiana umowy spółki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu spółki. Zmiany za pośrednictwem systemu S24 możliwe są tylko wtedy, gdy nie wychodzą poza schemat, którego granice zakreślają dostępne do wyboru opcje wzorca umowy spółki.

Podsumowując, spółka z o.o. zawiązana przez Internet jest taką samą spółką, jak spółka z o.o. zakładana na mocy aktu notarialnego. Różnica polega na sposobie rejestracji. Konsekwentnie, do S24 stosuje się w całości przepisy dotyczące spółki z o.o. zawiązywanej „tradycyjnie”, chyba, że w danym wypadku przepis szczególny stanowi inaczej.