Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych

2013-04-25

 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zmian w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych. Przepisy obowiązujące do końca 2013 r. budziły wątpliwości, jeśli chodzi o określenie momentu, w jakim akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej uzyskuje przychód podatkowy.

Zasady opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, będących osobami fizycznymi, również wzbudzają niepewność. Sądy administracyjne uznawały, że następuje to w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku oraz w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną przychód z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej powstaje w momencie wypłaty dywidendy z takiej spółki.

W stanie prawnym obowiązującym do 2014 r. dochody spółek komandytowo-akcyjnych nie podlegały opodatkowaniu CIT na poziomie spółki, opodatkowaniu podlega natomiast dochód wspólników.

W rezultacie wprowadzonych zmian, na skutek włączenia w zakres ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki komandytowo-akcyjnej wspólnicy tej spółki, tj. akcjonariusz i komplementariusz, podlegają opodatkowaniu od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku tej spółki.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. regulacjami komplementariusz będzie miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów w części równomiernej do wypłaconego przez tę spółkę podatku, który obniżał komplementariuszowi zysk tej spółki.

Ministerstwo Finansów szacowało, że nałożenie na spółki komandytowo-akcyjne podatku dochodowego od osób prawnych wpłynie na wzrost dochodów budżetu państwa w pierwszym roku obowiązywania zmian w wysokości 227 mln zł.

Opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych niewątpliwie znacząco wpłynęło na obniżenie atrakcyjności i popularności tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec