Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek

2013-09-15

 

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek. Możliwość założenia spółki jawnej oraz komandytowej przez Internet, obniżenie kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do symbolicznej złotówki oraz test wypłacalności w spółkach z o.o. – to tylko niektóre propozycje założeń zmian Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jakie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Od dłuższego czasu istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze elektronicznej. Taka forma rozpoczęcia działalności spółki z o.o. staje się coraz bardziej popularna.

Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach przewidują umożliwienie założenia spółki jawnej i komandytowej w drodze elektronicznej, ma się to odbywać za pomocą specjalnego wzorca. Za pomocą niego w drodze elektronicznej będzie można dokonać także zmian w spółce jawnej, komandytowej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały założone w formie elektronicznej.

W przypadku założenia spółki jawnej i komandytowej przez Internet możliwe będzie wnoszenie wkładów pieniężnych i niektórych wkładów niepieniężnych. Przy elektronicznej formie założenia spółki jawnej lub komandytowej nie będzie można wnosić wkładów, które wymagają szczególnej formy, chodzi tu np. o nieruchomości, czy przedsiębiorstwo.

Obok formy elektronicznej, nadal można będzie założyć spółkę jawną lub komandytową przed notariuszem. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje także obniżyć opłaty za zakładanie spółki przez Internet i ujednolicić ich uiszczanie jednocześnie ze składaniem w formie elektronicznej danego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wspólnicy spółek jawnych i komandytowych będą mogli dokonywać również w formie elektronicznej zmian w spółkach, wnioskować o rozwiązanie spółki, ale też podejmować uchwały, np. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

 

Co się zmieni w spółkach z o.o.?

 

Duże zmiany mają dotknąć przepisy dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ministerstwo Sprawiedliwości chce obniżyć wymagany minimalny kapitał zakładowy w tych spółkach do 1 zł. (obecnie jest to 5 tys. zł.). Spółki z o.o. będą musiały utworzyć jednocześnie kapitał zapasowy w kwocie minimum 50 tys. zł.- ma on służyć ochronie przed niewypłacalnością spółki i pokryciu strat.

Novum ma być test wypłacalności dla spółek z o.o. Test ten będzie obligował zarząd spółki z o.o. do złożenia oświadczenia, że wypłaty (np. dywidendy) nie doprowadzą do utraty wypłacalności przez spółkę w ciągu roku. To oświadczenie zarząd spółki będzie musiał zarejestrować w KRS w terminie 7 dni.

Ponadto zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miałby obowiązek dokonywać okresowej oceny wypłacalności spółki. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw z omawianych założeń zmian. Następnie skieruje go na posiedzenie Rządu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec