Zwolnienie dywidendy z opodatkowania

2024-07-10

 

Zwolnienie dywidendy z opodatkowania (podatek dochodowy od osób prawnych CIT, podatek u źródła WHT) jest możliwe do uzyskania w określonych okolicznościach i przy spełnieniu wymaganych przesłanek.

Przychody generowane z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zasadniczo są obciążane podatkiem dochodowym. Osobom fizycznym otrzymującym dywidendę nie przysługuje ewentualne zwolnienie podatkowe. Natomiast w sytuacji, gdy beneficjentem dywidendy jest podmiot podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT), istnieje możliwość uniknięcia opodatkowania wypłat.

Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc podatnikom w korzystaniu w praktyce ze zwolnienia dywidendy z opodatkowania CIT. Kancelaria Prawna Skarbiec może przeprowadzić analizę sytuacji prawnej klienta, pomóc w weryfikacji możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego oraz doradzić w sprawach związanych z procedurami formalnymi i dokumentacją wymaganą do skorzystania z tego zwolnienia. Ponadto, Kancelaria może reprezentować podatników w kontaktach z organami podatkowymi oraz pomagać w rozliczaniu się z fiskusem w zakresie dywidendy objętej zwolnieniem. Dzięki temu podatnicy mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia i maksymalnie wykorzystać korzyści jakie oferuje zwolnienie dywidendy z opodatkowania CIT.

 

Zwolnienie dywidendy z CIT – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT

Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Robert Nogacki: Dywidenda krajowa bez podatku u źródła – kiedy?

2022-06-30: Brak spełnienia określnych w ustawie warunków może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych przy wypłacie dywidendy. Jednak niejasność przepisów w tym zakresie skutkuje licznymi wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, co ma dodatkowo zabezpieczyć pozycję podatkową przedsiębiorców. Przykładem takiego postępowania, jest interpretacja Dyrektora KIS z 28 stycznia 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.641.2021.1.SK, która przedstawia wszystkie niezbędne warunki do zwolnienia krajowej wypłaty dywidendy z podatku.

Robert Nogacki: Fundusz zagraniczny wypłacił z polskiej spółki dywidendę i nie musiał płacić podatku. No to fiskus próbował wykazać, że w ogóle nie był akcjonariuszem

2021-05-13: Przedsiębiorcy niekiedy w swojej działalności wykorzystują struktury zagranicznych funduszy, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w zakresie osiąganych tu dochodów. W sprawie jednego z takich funduszy inwestycyjnych fiskus robił wszystko, by jednak podatek pobrać. Próbował wykazać, że fundusz nie był akcjonariuszem spółki, z której wypłacił dywidendę, a i sama spółka nie uiściła podatku, o którego zwrot wystąpiła. Sąd, uchylając 10 marca 2021 r. jego decyzję, pouczył organ podatkowy, że: „…zasada informowania o motywach rozstrzygnięcia organu i przekonywania o zasadności tego rozstrzygnięcia zostanie zrealizowana, gdy strona pozna motywy rozstrzygnięcia sprawy” (wyrok WSA w Lublinie, sygn. akt I SA/Lu 570/20).

Robert Nogacki: Nie ma przepisów ograniczających sposób prowadzenia firmy ani dystrybucji jej zysków

2020-07-01: Wspólnicy polskiej spółki z o.o. założyli holding spółek zagranicznych i z ich wykorzystaniem uzyskali dywidendy z pominięciem podatku dochodowego od osób fizycznych. Powołując się na różne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, fiskus próbował zakwestionować dopuszczalność takich działań. Po stronie przedsiębiorców stanął sąd, stwierdzając: „Żaden ze znanych Sądowi przepisów nie zawiera ograniczeń co do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarżącą spółkę i jej wspólników, jak też w zakresie sposobu redystrybuowania zysku z tej działalności” (wyrok WSA w Szczecinie z 31 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 944/19).

Robert Nogacki: Przepisy o ukrytej dywidendzie w Polskim Ładzie

Polski Ład wprowadza do prawa podatkowego pojęcie „ukrytej dywidendy” i regulacje mające na celu zapobieganie ich wypłacaniu. Nowe przepisy mogą dotknąć podmioty, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy, w tym w szczególności w oparciu o system prowizyjny zależny od zysku. Co istotne, w wyniku konsultacji społecznych odroczono wejście w życie nowych przepisów do 1 stycznia 2023 r.