Podatki lokalne

 

Brak opłacenia podatku zawsze wiąże się z ryzykiem późniejszego opodatkowania w drodze decyzji wymiarowej. Istotne jest jednak, że w takim przypadku nie będzie to kwota samego podatku, który powinien być opłacony, gdyż do tego zawsze dochodzą jeszcze odsetki. Jak głosi znana maksyma „nieznajomość prawa szkodzi”. Zatem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie opinii profesjonalisty.

 

Usługi świadczone w zakresie podatków lokalnych

 

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 

 • prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • prawidłowości zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości,
 • zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości,
 • zastosowania zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • prawidłowości opodatkowania podatkiem od środków transportowych,
 • prawidłowości zastosowania właściwej stawki podatku od środków transportowych,
 • zwrotu nadpłaty podatku od środków transportowych,
 • zastosowania zwolnień od podatku od środków transportowych,
 • zwrotu podatku od środków transportowych w transporcie kombinowanym,
 • prawidłowości opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn,
 • określenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem grup podatkowych oraz ewentualnie ulg mieszkaniowych,
 • prawidłowości opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
 • określenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • zastosowania zwolnień od podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • bieżące rozliczenia podatkowe (deklaracje i zeznania podatkowe);
 • szkolenia.

 

Najważniejsze podatki lokalne

 

Pośród podatków i opłat lokalnych mających fiskalne znaczenie, do najważniejszych z nich zaliczyć można:

 

 

Zbiór przepisów w tym zakresie znajduje się głównie w kilku dedykowanych danemu podatkowi ustawach, które nazywają się tak samo, jak poszczególne podatki.