Jak uchronić się przed długami małżonka?

Jak uchronić się przed długami małżonka?

2013-05-31

 

Jak uchronić się przed długami małżonka? Zdecydowana większość małżeństw w Polsce pozostaje we wspólności majątkowej. Oprócz wielu korzyści, jakie wiążą się z posiadaniem wspólnego majątku, trzeba także pamiętać o licznych zagrożeniach. Aby się przed nimi uchronić, warto podpisać tzw. intercyzę.

 

Co moje to i twoje

 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego najczęściej powstają trzy masy majątkowe: dwa majątki osobiste każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Posiadanie wspólnego majątku to jednak często ryzykowna sytuacja. Małżonkowie niejednokrotnie muszą bowiem odpowiadać za długi, których sami nie zaciągnęli, bo komornik ma często prawo sięgnąć nie tylko po wspólny majątek małżonków, ale czasem również do majątku osobistego małżonka.

 

Zwykłe potrzeby rodziny mogą nas słono kosztować

 

Jeżeli wierzyciel próbuje sięgnąć po nasze pieniądze celem egzekucji nieznanych nam długów naszego małżonka, musimy w pierwszej kolejności poinformować go, że nie wiedzieliśmy o zobowiązaniach naszego partnera. Pamiętajmy bowiem, że dla pewnych czynności prawnych prawo wymaga zgody drugiego małżonka (np. kupno nieruchomości). Bez uzyskania naszej akceptacji w ww. sprawie, umowa jest po prostu nieważna i nikt nie ma prawa dochodzić od nas roszczeń.

Pozostałe czynności są ważne, np. zakup samochodu na który nie wyraziliśmy zgody, ale jeśli wykażemy nasz brak wiedzy i akceptacji, wierzyciel będzie mógł zaspokoić się tylko z majątku osobistego naszego nielojalnego partnera oraz wybranych składników majątku wspólnego (np. wynagrodzenia za pracę dłużnika).

Brakiem wiedzy i akceptacji nie możemy jednak bronić się w przypadku tzw. czynności zaspokajających zwykłe potrzeby rodziny (np. zakup przedmiotów urządzenia domowego, czy dokonanie opłat za telefon). W tej sytuacji wierzyciel może zaspokoić się nie tylko z majątku wspólnego, ale także z osobistych środków drugiego małżonka.

 

Intercyza tylko na przyszłe długi

 

By uchronić się przed odpowiedzialnością za długi małżonka, warto zdecydować się na podpisanie notarialnej umowy majątkowej zwanej intercyzą (koszt: ok. 500 zł). Jeśli narzeczeni zdecydują się na rozdzielność majątkową, ich majątek wspólny dorobkowy nie powstanie. Każde z nich będzie gromadziło tylko majątek osobisty.

Oddzielić od siebie majątki małżonków możemy także po zawarciu małżeństwa. Jeżeli podpiszemy umowę o rozdzielności majątkowej po ślubie, od chwili jej zawarcia każdy małżonek zachowa te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Każdy z małżonków będzie od tej chwili samodzielnie odpowiadał za swoje zobowiązania.

Pamiętajmy jednak, że intercyza nie może być sposobem na ucieczkę przed już zaistniałymi długami. Działa ona bowiem wyłącznie na przyszłość.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec