Kancelaria Prawna Skarbiec wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego

Kancelaria Prawna Skarbiec wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego

2023-04-13

 

Warszawska Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w doradztwie strategicznym, prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, znalazła się wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w kraju według niezależnego rankingu Dziennika Gazety Prawnej. W jednym z zestawień rankingu wyprzedziła 3 z 4 największych firm doradczych w Polsce z wielkiej czwórki.

Kancelaria Prawna Skarbiec, zakwalifikowana do grupy firm doradczych zatrudniających ponad 10 osób z uprawnieniami, w kategorii osiągniętych przychodów przypadających na jedną osobę merytoryczną zajęła wysokie 14 miejsce w rankingu. To wielki sukces założonej przez Roberta Nogackiego w 2011 roku kancelarii, która w zestawieniu tym wyprzedziła trzy firmy z tzw. wielkiej czwórki: Ernst & Young Polska, PwC i Deloitte, oraz KPMG. Wyżej uplasowała się tylko globalna organizacja KPMG.

Pod względem liczby klientów Kancelaria zajęła 16 miejsce w rankingu, a pod względem przychodów za 2022 rok – 20 miejsce. W zestawieniu ogólnym największych firm doradztwa podatkowego w Polsce Kancelaria Prawna Skarbiec znalazła się na 17 miejscu.

Ranking Dziennika Gazety Prawnej, bazując na twardych danych, jest zestawieniem wysoce obiektywnym, niezależnym, o niekomercyjnym charakterze. Kapituła jury składa się z redaktorów i dziennikarzy DGP, którzy oceniając poszczególne kancelarie biorą pod uwagę obiektywne dane i osiągnięcia kancelarii w całej Polsce.

To już XVII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego organizowany przez DGP. Uczestnicy, podzieleni na 4 kategorie: wielka czwórka, firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci), zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami oraz zatrudniające od 0 do 2 osób z uprawnieniami, oceniani są według czterech kryteriów: a) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przypadające na osobę merytoryczną w firmie (doradcy, prawnicy); b) liczba klientów przypadająca na osobę merytoryczną; c) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przypadające na klienta oraz d) średnioroczna liczba doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pozostałych pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą w zakresie doradztwa podatkowego, którzy nie posiadają uprawnień do doradztwa podatkowego.

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.