Klauzula obejścia prawa

Klauzula obejścia prawa ma zastosowanie przypadku stwierdzenia unikania opodatkowania w podejmowanych przez przedsiębiorcę działaniach. Szef KAS może pozbawić go wynikających z nich korzyści, określić skutki podatkowe i wymierzyć dodatkowe zobowiązanie. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc prawną osobom i firmom, które zostały objęte postępowaniem z zastosowaniem klauzuli.

 

Istnieje zasadnicza różnica między legalnym planowaniem podatkowym a próbą obejścia prawa podatkowego. Legalne planowanie polega na wykorzystywaniu dostępnych w prawie instytucji w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych, przy zachowaniu zgodności tych działań z przepisami. Klauzula obejścia prawa podatkowego stosowana jest przez organy skarbowe jako sankcja za podjęte przez podatnika czynności sprzeczne z prawem, nakierowane na uniknięcie opodatkowania.

W wyniku zastosowania klauzuli przedsiębiorcy nie tylko są pozbawiani korzyści podatkowej, ale Szef Krajowej Administracji Skarbowej samodzielnie określa rodzaj skutków podatkowych dla danej czynności, do tego może również ustalić karne, dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Objęcie postępowaniem klauzulowym może więc przynieść przedsiębiorcy ogromne straty. Kancelaria Prawna Skarbiec, której zespół tworzą doświadczeni radcowie prawni, doradcy podatkowi i adwokaci, oferuje wsparcie dla osób fizycznych i prawnych, które stanęły w obliczu zarzutu niedozwolonego unikania opodatkowania.

 

Zakres świadczonych przez naszą Kancelarię usług obejmuje:

 

Klauzula obejścia prawa

 

Klauzula obejścia prawa, zwana również klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania, to instytucja prawa podatkowego zapobiegająca osiąganiu przez podatnika korzyści podatkowej poprzez czynność przeprowadzoną w sposób sztuczny, której korzyść ta byłaby głównym lub jednym z głównych celów, a osiągnięcie jej okazałoby się sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej.

Klauzulę obejścia prawa stosuje się poprzez zestawienie stanu rzeczy, jaki zaistniał w wyniku ocenianej czynności, ze stanem jaki zaistniałby, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Klauzula stanowi narzędzie w rękach organów podatkowych do pozbawiania korzyści podatkowych podatników, którzy osiągnęli ją poprzez transakcje zgodne z literą prawa, ale sprzeczne z celem, jaki chciał osiągnąć ustawodawca tworzący przepisy podatkowe.

Przepisy klauzulowe pozwalają odmówić podatnikowi przyznania korzyści podatkowej, jeśli została osiągnięta czynnością uznaną za unikanie opodatkowania, w wyniku zastosowania przepisu ustawy podatkowej określającego warunki przyznania zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego, wyłączenia z podstawy  opodatkowania,  w tym wyłączenia przychodów z opodatkowania,  lub  odliczenia  od  przychodu,  dochodu  lub  podatku, określając skutki podatkowe tej czynności na podstawie stanu prawnego, jaki zaistniałby, gdyby ten przepis nie miał zastosowania.

Jeśli Szef KAS podejmie podejrzenie o możliwym unikaniu opodatkowania przez firmę, uruchomi postępowanie podatkowe lub przejmie do dalszego prowadzenia wszczęte już wobec niej postępowanie, kontrolę podatkową lub celno-skarbową.

 

Nasza oferta

 

Już od kilkunastu lat pomagamy przedsiębiorcom w wypełnianiu obowiązków podatkowych i chronimy ich przed skutkami dokonania nieprawidłowych rozliczeń i przeprowadzenia nierzetelnych transakcji. Przede wszystkim chroniony przedsiębiorców przed urzędniczym bezprawiem, czyli przed błędnymi, sprzecznymi z prawem działaniami organów. Za swoje osiągnięcia w 2022 roku Kancelaria Prawna Skarbiec znalazła się wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce według rankingu Dziennika Gazety Prawnej.