Konsekwencje w przypadku nie zapłacenia akcyzy?

Konsekwencje w przypadku nie zapłacenia akcyzy?

2010-09-09

 

Akcyza jest drugim co do ważności – tuż po podatku VAT – źródłem dochodów budżetowych. Najważniejszą pod względem dochodu grupą objętych akcyzą towarów są paliwa silnikowe, wyroby tytoniowe.

Kolejne miejsca zajmują wyroby alkoholowe, a także wpływy z opodatkowania energii elektrycznej oraz samochodów osobowych.

 

Obowiązek zapłaty akcyzy

 

Obowiązek zapłaty akcyzy pojawia się przy:

  • produkcji wyrobów akcyzowych,
  • wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
  • imporcie wyrobów akcyzowych,
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych,
  • wyprowadzeniu ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, które nie są własnością osoby prowadzącej skład.

Podatnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty akcyzy, musi składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowo pewna grupa towarów, która jest objęta podatkiem akcyzowym, musi posiadać znaki akcyzy. Zaliczamy do nich m.in. piwo otrzymane ze słodu, wino ze świeżych winogron, alkohol etylowy, oleje ropy naftowej czy też gaz ziemny oraz wyroby tytoniowe. Ich nabywca jest zobowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Bez takich znaków i wniesienia opłaty towary te nie mogą być sprzedawane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Znaki akcyzowe są jednocześnie dowodem na to, że podmiot zapłacił podatek akcyzowy. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na obrót towarami, które takich znaków nie posiadają, naraża się na sankcje, które przewiduje kodeks karno skarbowy.

– Tego typu działanie jest uznawane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 lub karą grzywny do wysokości 720 stawek dziennych. Obie te kary można stosować łącznie. Karane jest również nabywanie, przechowywanie lub przewóz towarów bez znaków akcyzy – komentuje Łukasz Tabor, radca prawny z Kancelarii Prawnej Skarbiec, która specjalizuje się w ochronie majątku i optymalizacji podatkowej.

 

Nie płacisz to zapłacisz

 

Brak znaków akcyzy jest podstawą do wymierzenia podatnikowi kary. Są jednak towary, których się nie znakuje, np. sprowadzane z zagranicy samochody. Jakie konsekwencje grożą osobie, która w uchyla się od zapłacenia akcyzy?

– Tutaj niezapłacenie akcyzy w wyznaczonym terminie grozi otrzymaniem grzywny, zwykle jest ona wymierzana w formie mandatu karnego, wystawionego przez urząd celny. Oczywiście otrzymanie mandatu za zwłokę w żadnym wypadku nie zwalnia nas z konieczności zapłaty samej akcyzy, stanowi jedynie dodatkową dolegliwość – mówi Łukasz Tabor.

Jednocześnie zwraca uwagę, że zostanie nałożona grzywna także w przypadku, gdy do napędzania pojazdów silnikowych zostanie użyty olej opałowyo zamiast olej napędowy (obłożonego większą akcyzą). W przypadkach szczególnych grozi nam również kara pozbawienia wolności.

Kary za niepłacenie akcyzy są dotkliwe. Warto więc zastanowić się dwa razy, nim zdecydujemy się na ominięcie obowiązku jej zapłaty.

– Ogólnie należy stwierdzić, że sankcje wymierzane przez państwo za brak opłaconej akcyzy, aczkolwiek w przypadku poszczególnych dóbr różniące się nieco w szczegółach technicznych, mają jeden wspólny mianownik – mocno uderzają nas po kieszeni, a w sytuacjach szczególnych mogą nas nawet zaprowadzić za kratki.

Dla wielu podatników jest to wystarczająca motywacja, aby akcyzę płacić rzetelnie i w terminie, aczkolwiek są i tacy (np. osoby żyjące z przemytu papierosów), których to nie odstrasza, a grożące im kary traktują jako ryzyko swojej działalności. – dodaje Łukasz Tabor.(…)

 

Grzywna, więzienie i…

 

Zasądzenie kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny nie rozwiązuje problemów osoby, która nie zapłaciła akcyzy. Oprócz tego delikwent będzie musiał uregulować całą zaległość podatkową. – Oprócz zastosowania sankcji ściśle karnych państwo może również przymusowo ściągnąć nasze podatkowe zaległości.

Może zająć naszą pensję, nasz samochód, zablokować nasze rachunki bankowe. Co gorsza, kosztami tych wszystkich działań obciążeni zostaniemy my. Wychodzi zatem na to, że trzeba jednak tę nieszczęsną akcyzę płacić. Jej niepłacenie jest dla nas niestety nieopłacalne. – wyjaśnia Łukasz Tabor.

 

 

(Fragment wypowiedzi dla Portalu Bankier.pl)

Źródło: Portal Bankier.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: Barbara Sielicka