Konto bankowe za granicą

2024-07-10

 

Konto bankowe za granicą to jedna z metod zabezpieczeń majątku i prowadzonego biznesu. Posiadanie zagranicznego konta ogranicza ryzyka związane z trzymaniem pieniędzy w jednym miejscu, ze zmianami geopolitycznymi w jednym kraju, a także zwiększa bezpieczeństwo zachowania płynności finansowej, co ma szczególnie istotne znaczenie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Może się zdarzyć, że administracja skarbowa zablokuje wszystkie konta bankowe przedsiębiorcy i zgromadzone na nich środki. Do czasu zebrania pełnego materiału dowodowego i przeprowadzenia postępowania i wyjaśnienia sprawy, nikt nie pyta właściciela firmy jak ma regulować swoje bieżące zobowiązania, płacić pracownikom, kupować towar. Jedynym ratunkiem w takiej sytuacji może się okazać konto bankowe za granicą.

Kancelaria Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie w ocenie korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z utworzeniem konta bankowego za granicą dla przedsiębiorcy bądź zamożnej osoby fizycznej. Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie międzynarodowych finansów pozwala nam dokładnie analizować potrzeby i cele naszych klientów, aby zaoferować im optymalne rozwiązania.

Przy ocenie czy utworzenie konta bankowego za granicą byłoby korzystne, bierzemy pod uwagę kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, zwracamy uwagę na rodzaj działalności przedsiębiorcy. Następnie analizujemy aspekty prawne, takie jak przepisy dotyczące transferu pieniędzy za granicę, podatki i regulacje dotyczące bankowości offshore. Kolejnym elementem, który bierzemy pod uwagę, jest ryzyko związane z wahaniem kursów walutowych oraz koszty transferów pieniężnych.

Po dokładnej analizie powyższych kwestii, Kancelaria Skarbiec doradza przedsiębiorcom, czy utworzenie konta bankowego za granicą jest dla nich korzystne. W przypadku pozytywnej oceny, pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z otwarciem konta oraz udzielimy wsparcia w praktycznych kwestiach związanych z zarządzaniem takim kontem.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, przedsiębiorcy mogą być pewni, że podejmują mądre decyzje finansowe, które pomogą im osiągnąć sukces międzynarodowy.

Oferując usługi w zakresie otwierania kont bankowych zagranicą stosujemy rygorystyczne środki bezpieczeństwa finansowego związane z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Otwarcie konta bankowego zagranicą nie może służyć do uchylania się od opodatkowania albo do legalizowania środków pochodzących z przestępstwa.

 

Konto bankowe zagranicą – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: KAS blokuje coraz więcej krajowych kont. Wkrótce przedsiębiorcom zostaną już tylko zagraniczne rachunki bankowe

2019-09-10: Na początku lipca 2019 r. Dziennik.pl poinformował o masowych blokadach rachunków bankowych należących do przedsiębiorców, dokonywanych przez Krajową Administrację Skarbową. W pierwszej połowie 2019 r. zablokowała ona aż 2,5 razy więcej zgromadzonych na nich środków niż w całym 2018 r. A jak zapowiada fiskus, blokad będzie jeszcze więcej i w szerszym zakresie. Co gorsza, zajmując zgromadzone na koncie pieniądze, skarbówka nie musi przedstawiać żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa przez ich posiadacza. Taka dokonywana „z zaskoczenia” blokada może sparaliżować funkcjonowanie firmy. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy coraz częściej pytają o zagraniczne rachunki bankowe.

Robert Nogacki: Masz firmę? Uważaj, fiskus znów blokuje konta

2020-11-30: Pandemia pandemią, ale państwo musi z czegoś żyć. Tylko od czerwca do połowy października 2020 r. fiskus zablokował ponad pięć razy więcej środków na kontach podatników niż w całym 2018 r. oraz niemal tyle samo (10 mln zł mniej) co w roku 2019.

Robert Nogacki: Ale boją się uczciwi przedsiębiorcy, a nie przestępcy

2021-06-24: W lipcu 2020 r., portal Interia.pl opublikował artykuł mojego autorstwa, pt. „Zgromadziłeś ponadprzeciętny majątek? To masz się o co bać! Przyjdzie konfiskata prewencyjna i ci go odbierze”. W treści artykułu krytycznie odnoszę się do ministerialnego pomysłu odbierania obywatelom majątków bez wcześniejszego uzyskania wyroku skazującego. Stawiam jednocześnie tezę, że dla własnego bezpieczeństwa przed takimi działaniami władzy, polscy przedsiębiorcy powinni rozważyć zabezpieczenie swoich majątków za granicą.

Robert Nogacki: Zagraniczne konto bezpiecznikiem płynności finansowej firmy

2021-06-30: W połowie marca 2021 r., podczas konferencji prasowej, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej ujawniła, że w ubiegłym 2020 r. KAS zablokowała z użyciem STIR o 38% więcej pieniędzy na kontach bankowych firm niż w całym 2019 r., i aż o 842% więcej niż w pierwszym roku funkcjonowania systemu. A w planach skarbówki jest blokowanie nie tylko rachunków firmowych, ale i prywatnych. Czy przedsiębiorcy mogą się w jakiś sposób uchronić przed nagłą utratą płynności finansowej i zdolności do pokrywania bieżących zobowiązań oraz kosztów prowadzonej działalności?

Robert Nogacki: Hiszpania, wprowadzając zaostrzone przepisy o zwalczaniu oszustw podatkowych i unikaniu opodatkowania dotyczące zagranicznych rachunków bankowych i majątku lokowanego za granicą, naruszyła prawo UE

2021-08-05: Sprawa dotyczy skargi Komisji Europejskiej wniesionej przeciw Hiszpanii o stwierdzenie uchybienia przez nią zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wprowadzenie w 2012 r. przepisów podatkowych w celu zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania w odniesieniu do majątku znajdującego się poza terytorium Hiszpanii. W opinii z 15 lipca 2021 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdził te zarzuty. Nakładane na podatników przez hiszpańskie władze sankcje i kary za niedopełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie zagranicznych rachunków bankowych i lokowanych za granicą aktywów jest niezgodne z Traktatem o Funkcjonowaniu UE oraz Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Robert Nogacki: Wszystkowiedzący fiskus. Skarbówka domaga się dostępu do dobowych wyciągów z konta firmy

Ministerstwo Finansów sięga po nowe narzędzia ułatwiające walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami dopuszczającymi się nadużyć podatkowych. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej nakłada obowiązek przesyłania dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowe postanowienia mogą wejść w życie 1 września br.