Negocjacje z dłużnikami i wierzycielami

Zatory płatnicze to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. W jednej chwili kumulacja kilku nieopłaconych przez kontrahentów faktur może sprawić, że przedsiębiorca staje się dłużnikiem. Skuteczna windykacja z jednej i negocjowanie warunków spłaty zaległości z drugiej strony, mogą zaważyć na płynności finansowej firmy. 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w obsłudze prawnej i biznesowej firm, oferując swoim Klientom profesjonalną pomoc obejmującą negocjacje z dłużnikami i wierzycielami, w tym skuteczną windykację należności.

 

Zakres usług Kancelarii

  • polubowne odzyskiwanie należności
  • negocjacje między dłużnikami a wierzycielami
  • odroczenia płatności
  • ustalenie harmonogramu spłat
  • przeprowadzanie czynności wywiadu gospodarczego w celu ustalenia majątku dłużnika
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym, krajowym jak i o europejski nakaz zapłaty
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego
  • reprezentacja w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego

 

Negocjacje z dłużnikami i wierzycielami – windykacja należności

 

Zatory płatnicze lub całkowity brak płatności ze strony kontrahentów to najczęstsze przyczyny utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, prowadzącej w ostateczności do upadłości konsumenckiej lub upadłości spółki.

W ramach windykacji należności oferujemy wsparcie wierzyciela już od etapu wezwania do zapłaty, poprzez negocjacje z dłużnikiem, aż do przeprowadzenie kompleksowej windykacji sądowej i komorniczej. Włącznie z reprezentacją przed organami egzekucyjnymi.

Klientom, którzy utracili płynność finansową i zdolność do regulowania swoich płatności, oferujemy pomoc w negocjacjach z wierzycielami, uzyskaniu prolongaty spłaty zadłużenia lub rozłożenia zobowiązania na raty.

 

Dowiedz się więcej o naszej usłudze