Oprogramowanie komputerowe – zagadnienia podatkowe

2024-07-10

 

Oprogramowanie komputerowe – zagadnienia podatkowe z nimi związane są bardzo liczne. Oprogramowanie komputerowe jest nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstw, co wiąże się z różnymi implikacjami podatkowymi.

Zgodnie z ustawą Prawo autorskie, oprogramowanie komputerowe podlega takiej samej ochronie jak utwory literackie (art. 74 ust. 1), co sprawia, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają one zakresowi definicji należności licencyjnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w art. 22a wskazuje, że przepisy m.in. art. 21 tej ustawy należy stosować z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Jednak jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 3 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 1097/21, oprogramowanie komputerowe to nie to samo, co utwór literacki. Należności licencyjnych z tytułu korzystania z oprogramowania komputerowego nie można utożsamiać z należnościami licencyjnymi za korzystanie z utworu literackiego, artystycznego czy naukowego, skoro przez ustawodawcę oprogramowanie traktowane jest jako odrębny rodzaj utworu. Także w Komentarzu do art. 12 ust. 3 Modelowej Konwencji OECD zawarto, że nie można mówić o tożsamości pojęć „program komputerowy” i „dzieło literackie”, użytych w tej Konwencji.

W artykule „Czy kopia oprogramowania dostarczana drogą elektroniczną stanowi dostawę towaru?”, Robert Nogacki analizuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, które rozstrzyga, czy taka forma dostawy może być uznana za „sprzedaż towarów” w świetle unijnej dyrektywy 86/653/EWG. Z kolei publikacja „Opodatkowanie korzystania z usługi dostępu do chmury internetowej” omawia wyzwania fiskalne związane ze świadczeniem tych usług, szczególnie w kontekście prób opodatkowania ich przez polskie organy podatkowe pomimo przeciwnych orzeczeń sądów administracyjnych. Kolejne artykuł, „Ataki hakerskie a dodatkowe przychody”, porusza kwestie podatkowe związane z rekompensatami wypłacanymi przez banki po cyberatakach oraz konieczność dochowania należytej staranności przez podatników.

W naszych artykułach wskazujemy, jak dynamicznie zmieniający się świat technologii wpływa na prawo podatkowe oraz obowiązki przedsiębiorców.

 

Oprogramowanie komputerowe – zagadnienia podatkowe – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Czy kopia oprogramowania dostarczana drogą elektroniczną stanowi dostawę towaru?

2021-10-15: Brytyjska spółka Computer Associates sprzedaje oprogramowanie, udzielając na nie licencji swoim klientom. Zawarła ona umowę na promocję i sprzedaż tego oprogramowania, bez prawa do przenoszenia prawa własności, z inną firmą z Wielkiej Brytanii: The Software Incubator. CA rozwiązała umowę z SI, więc SI wniosła pozew o odszkodowanie za zerwanie kontraktu. Jednak spółka CA zakwestionowała zakwalifikowanie jej stosunku z Software Incubator jako umowy przedstawicielstwa handlowego, podnosząc, że dostarczenie oprogramowania komputerowego do klienta drogą elektroniczną, które wiąże się z udzieleniem bezterminowej licencji na korzystanie z tego oprogramowania, nie stanowi „sprzedaży towarów” w rozumieniu art. 1 ust. 2 unijnej dyrektywy 86/653/EWG. Co orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE?

Robert Nogacki: Opodatkowanie korzystania z usługi dostępu do chmury internetowej

2021-10-01: Rozwój technologii sprawia, że coraz powszechniejszym narzędziem do archiwizacji danych i do pracy są chmury internetowe. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się często poza granicami Polski. W efekcie usługi takie nie są opodatkowane na terytorium RP. Mimo to fiskus podejmuje liczne próby ich opodatkowania podatkiem u źródła. Jednak zgodnie z właściwie jednolitą linią orzeczniczą usługi przechowywania/archiwizacji danych w chmurze nie są ani usługami przetwarzania danych, ani usługami korzystania z urządzenia przemysłowego. Fiskus nie daje za wygraną, czego przykładem jest jedno z ostatnich orzeczeń WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 89/21).

Robert Nogacki: Ataki hakerskie a dodatkowe przychody

2021-09-21: Digitalizacja wielu obszarów biznesowych, jak również tych związanych z rozliczaniem podatków, korzystanie z bankowości elektronicznej czy wymuszona sytuacją pandemiczną praca zdalna powodują, że przedsiębiorcy są coraz częściej obiektem ataków hakerskich. Cyberprzestępstwa mogą mieć na celu wyłudzenie informacji, zablokowanie działalności biznesowej czy kradzież środków finansowych z rachunku bankowego. W tym ostatnim przypadku często zdarza się, że banki dobrowolnie zwracają wartość ukradzionych środków. Taka dobrowolna rekompensata ze strony banku nie jest jednak neutralna, jeżeli chodzi o przepisy ustaw o podatku dochodowym. Dodatkowo w analizie problematyki zwrócić należy uwagę na kwestie należytej staranności podatnika, która w ostatnich czasach zyskuje na popularności, a pomimo to nie doczekała się jeszcze ustawowej definicji. W konsekwencji podatnicy pozostawieni są na łasce fiskusa i sądów administracyjnych, co obrazuje poniżej przywołany wyrok WSA.