Prawa pracowników upadłych firm z oddziałami w Polsce będą chronione

Prawa pracowników upadłych firm z oddziałami w Polsce będą chronione

2014-05-25

 

Umożliwienie dochodzenia wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników polskich firm, wobec których sąd zagraniczny, a następnie polski wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości – przewiduje wniesiony do Sejmu senacki projekt zmian w prawie.

Obecne przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy przewidują, że w razie niewypłacalności pracodawcy, niewypłacalność firmy krajowej, jak i zagranicznej, która ma w Polsce oddział lub przedstawicielstwo następuje, jeżeli sąd upadłościowy wyda postanowienie o:

  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

Prawa pracowników

 

Obecne przepisy nie regulują sytuacji, gdy sąd zagraniczny wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości przez firmę, która ma oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, a następnie sąd w Polsce ogłosi upadłość tej firmy. W konsekwencji wydanie postanowienia przez sąd polski nie jest przesłanką niewypłacalności.

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego przez polski sąd następuje zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności. W rezultacie roszczenia pracownicze dotyczące okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny nie mogą być zaspokojone i nie podlegają ochronie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ponieważ nie mieszczą się w terminach określonych w ustawie.

Taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku pracowników polskiej spółki Christianapol, wobec której sąd we Francji ogłosił upadłość, ponieważ stwierdził, że we Francji znajduje się główny ośrodek działalności tej firmy (faktyczny zarząd). Następnie sąd w Poznaniu ogłosił upadłość tej spółki, a jej pracownicy zostali pozbawieni możliwości dochodzenia wynagrodzeń i innych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bo w obecnym stanie prawnym datą ogłoszenia upadłości jest data wydania orzeczenia przez sąd zagraniczny.

 

Proponowane zmiany

 

Wniesiony do Sejmu senacki projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ma na celu usunięcie tej luki prawnej. Przewiduje dodanie nowej przesłanki niewypłacalności pracodawcy – wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego. Umożliwi to dochodzenie przez pracowników takich firm wynagrodzeń i innych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec