Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Raje podatkowe

"Tylko dwie grupy ludzi narzekają na podatki - kobiety i mężczyźni."

 

1. Które terytoria oparły się presji OECD i wciąż je można nazywać rajami podatkowym?

Zacznijmy od wyjaśnienia, że aktualna lista OECD obejmuje nie tyle państwa będące rajami podatkowymi, co państwa, które nie stosują się do tzw. "internationally agreed tax standard". Kryterium umieszczenia na liście nie stanowi wysokość podatków, ale zakres współpracy z organami administracji podatkowej innych państw. Na listę trafiły te państwa, z których zagraniczne urzędy skarbowe nie są w stanie efektywnie pozyskać informacji o dochodach swoich rezydentów, celem opodatkowania ich.

Listę otwierają cztery państwa, które nie zawarły żadnych umów o współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami i nie złożyły żadnych deklaracji w tej sprawie. Są to: Kostaryka, Filipiny, Urugwaj i Malezja (w zakresie prowincji Labuan). Ponadto, istnieje szereg państw, które zadeklarowały zamiar współpracy z innymi państwami, ale nie zawarły żadnych umów w tym względzie i w praktyce nie prowadzą współpracy z zagranicznymi organami podatkowymi.

Jeszcze dłuższa jest lista państw, z których w praktyce nie mają szans uzyskania informacji polskie Urzędy Skarbowe. W chwili obecnej na liście tej znajdują się nawet banki z Austrii, Luksemburga czy Belgii. Z drugiej strony, Polska wymienia informacje z niektórymi rajami podatkowymi. Przykładowo, w sierpniu ubiegłego roku weszły w życie umowy o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, które Polska podpisała z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Anguillą, Kajmanami, Turks i Caicos, a także Montserrat.

Z powyższych przyczyn, utożsamianie "rajów podatkowych" z krajami znajdującymi się na liście OECD jest zupełnym nieporozumieniem.

W rzeczywistości, istnieje kilka grup rajów podatkowych. Pierwsza z nich to państwa, które umożliwiają łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom i nie pobierają od nich podatku dochodowego (w ogóle bądź wobec spółek, które nie prowadzą lokalnej działalności gospodarczej w raju podatkowym). Państwa te charakteryzują również minimalne wymogi, co do rachunkowości i sprawozdawczości spółek. Największym tego rodzaju "rajem korporacyjnym" jest stan Delaware w Stanach Zjednoczonych. Jeśli właściciele spółki z siedzibą w Delaware nie są obywatelami amerykańskimi, ani posiadaczami zielonej karty, a spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest ona również zwolniona z podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych. Stan Delaware nie tylko nie jest objęty działaniami OECD, ale wydaje się wręcz należeć do ich głównych beneficjentów, albowiem eliminują one jego konkurentów. Z drugiej strony, do tej grupy rajów podatkowych należy również szereg innych państw, które w przeciwieństwie do Delaware znajdują się na liście OECD. Należą do nich m.in. Wyspy Cooka, Hongkong, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritius, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa czy Republika Seszeli.

Druga grupa państw, to kraje które, co do zasady stosują podatek dochodowy, zarówno wobec podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, ale oferują korzystne zwolnienia albo ulgi dla pewnych, konkretnych formuł działalności. Praktycznie każde państwo świata bywa tego rodzaju "rajem podatkowym" dla pewnych rodzajów działalności. Ponieważ istnieją pewne formy operacji gospodarczych, które w Polsce pozwalają obliczyć podatek dochodowy w bardzo korzystnej formule, dlatego także Polska może więc uchodzić w pewnym zakresie za "raj podatkowy".

Trzecia grupa państw, to kraje które posiadają korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stosują bardzo umiarkowane stawki podatkowe. Do grupy tej należą m.in. Cypr czy Luksemburg.

2. Czy polscy obywatele mają możliwość "ucieczki" do któregoś z tych "rajów"?

"Ucieczka" jest to określenie nieadekwatne to istniejącej sytuacji. Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze. Osiąga się dzięki temu minimalizację obciążeń podatkowych. Tego rodzaju działania, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, trudno byłoby określać mianem "ucieczki". Jest to po prostu legalne korzystanie z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

3. Jakie konsekwencje grożą polskim podmiotom wykorzystującym jedno z terytoriów "stosujących szkodliwą konkurencję podatkową" (z jednej strony obywatelom chcącym zmniejszyć własne osobiste obciążenia, z drugiej strony polskim przedsiębiorcom) ? Czy i jak można uniknąć tych konsekwencji?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób wykorzystujemy raje podatkowe. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Odradzamy natomiast korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych. W rzeczywistości, spółki które płacą zerowe podatki w raju podatkowym nie zawsze są odpowiednie do optymalizacji podatkowej na terenie Polski, ponieważ mogą one podlegać podatkowi dochodowemu w Polsce.

Jeśli wehikuł korporacyjny zostanie wybrany nieodpowiednio do potrzeb klienta, to grożą mu poważne, negatywne konsekwencje, włącznie z opodatkowaniem sanacyjną stawką w wysokości 75 proc. oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.

W pewnych wypadkach konsekwencje korzystania z usług nieodpowiednich doradców są wprost anegdotyczne, jak np. korzystanie z anonimowych rachunków bankowych w Atlantic Swiss Bank oraz First Oceanic Bank, którym licencje bankowe nadał samozwańczy nadzór finansowy Demokratycznej Republiki Somalii, czyli państwa które nie istnieje od 1991 r.

4. Gdzie można przenieść swoje dochody by maksymalnie zmniejszyć obciążenia, podejmując jak najmniejsze ryzyko?

Proste "przeniesienie dochodów" nie jest wystarczające, ponieważ osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Istnieją natomiast pewne konstrukcje, które umożliwiają minimalizację bądź wprost likwidację opodatkowania. Publiczne omawianie ich mijałoby się jednak z celem.

5. Jak w praktyce wygląda korzystanie z rajów podatkowych?

Przykładowo, podatku dochodowego od osób fizycznych nie płacą osoby będące rezydentami podatkowymi Księstwa Monako. Podatek dochodowy zniesiono tutaj w 1809 r., a więc zanim wprowadzono go w większości państw świata (przywrócono go w 1957 r., ale tylko dla obywateli Francji zamieszkałych w Monako). Z korzyści podatkowych, jakie zapewnia Monako korzystają m.in. Roger Moore, Ringo Starr, czy Eva Herzigova. Kancelaria Prawna Skarbiec jest w stanie efektywnie pomóc w uzyskaniu rezydencji podatkowej w Monako. Z uwagi na ceny nieruchomości w Monako jest to jedna z najbardziej kosztownych form optymalizacji podatkowej, ale zarazem oferuje bardzo szerokie możliwości.

Inny prosty przykład, to wprowadzenie dodatkowego pośrednika w obrocie międzynarodowym. Jeśli np. importujemy towary z Chin, mając bardzo wysoką marżę, to możemy równie dobrze kupować te same towary od spółki-pośrednika z Hongkongu, która sprzeda nam te same towary po cenach wyższych. Marża akumulowana w spółce z siedzibą w Hongkongu nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu. Spółka z siedzibą w Hongkongu może być własnością trustu albo fundacji, która zapewni nam dostęp do środków zgromadzonych w niej, nie przenosząc jednak na beneficjenta własności tych środków, dzięki czemu u beneficjenta nie pojawi się obowiązek zapłaty podatku od dywidendy.


>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012