Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Które terytoria oparły się presji OECD i wciąż je można uznawać za obszary o najbardziej korzystnym systemie opodatkowania? Zacznijmy od wyjaśnienia, że aktualna lista OECD obejmuje nie tyle jurysdykcje mające korzystny system podatkowy, co państwa, które nie stosują się do tzw. internationally agreed tax standard. Kryterium umieszczenia na liście nie stanowi wysokość podatków, ale zakres współpracy z organami administracji podatkowej innych państw. Na listę trafiły te państwa, z których zagraniczne urzędy skarbowe nie są w stanie efektywnie pozyskać informacji o dochodach swoich rezydentów, celem opodatkowania ich.

 

Listę otwierają cztery państwa, które nie zawarły żadnych umów o współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami i nie złożyły żadnych deklaracji w tej sprawie.

Są to: Kostaryka, Filipiny, Urugwaj i Malezja (w zakresie prowincji Labuan). Ponadto, istnieje szereg państw, które zadeklarowały zamiar współpracy z innymi państwami, ale nie zawarły żadnych umów w tym względzie i w praktyce nie prowadzą współpracy z zagranicznymi organami podatkowymi.

Jeszcze dłuższa jest lista państw, z których w praktyce nie mają szans uzyskania informacji polskie Urzędy Skarbowe. W chwili obecnej na liście tej znajdują się nawet banki z Austrii, Luksemburga czy Belgii. Z drugiej strony, Polska wymienia informacje z niektórymi tzw. „rajami podatkowymi". Przykładowo, weszły już w życie umowy o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, które Polska podpisała z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Anguillą, Kajmanami, Turks i Caicos, a także Montserrat.

Z powyższych przyczyn, utożsamianie jurysdykcji o korzystnych systemach opodatkowania z krajami znajdującymi się na liście OECD jest zupełnym nieporozumieniem.

W rzeczywistości, istnieje kilka grup takich jurysdykcji. Pierwsza z nich to państwa, które umożliwiają łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom i nie pobierają od nich podatku dochodowego (w ogóle bądź wobec spółek, które nie prowadzą lokalnej działalności gospodarczej w kraju o korzystnym systemie podatkowym). Państwa te charakteryzują również minimalne wymogi, co do rachunkowości i sprawozdawczości spółek.

Największą tego rodzaju jurysdykcją jest stan Delaware w Stanach Zjednoczonych. Jeśli właściciele spółki z siedzibą w Delaware nie są obywatelami amerykańskimi, ani posiadaczami zielonej karty, a spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest ona również zwolniona z podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych. Stan Delaware nie tylko nie jest objęty działaniami OECD, ale wydaje się wręcz należeć do ich głównych beneficjentów, albowiem eliminują one jego konkurentów.

Z drugiej strony, do tej grupy jurysdykcji należy również szereg innych państw, które w przeciwieństwie do Delaware znajdują się na liście OECD. Należą do nich m.in. Wyspy Cooka, Hongkong, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritius, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa czy Republika Seszeli.

Druga grupa państw, to kraje które, co do zasady stosują podatek dochodowy, zarówno wobec podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, ale oferują korzystne zwolnienia albo ulgi dla pewnych, konkretnych formuł działalności. Praktycznie każde państwo świata bywa tego rodzaju jurysdykcją dla pewnych rodzajów działalności. Ponieważ istnieją pewne formy operacji gospodarczych, które w Polsce pozwalają obliczyć podatek dochodowy w bardzo korzystnej formule, dlatego także Polska może uchodzić w pewnym zakresie za przyjazną jurysdykcję.

Trzecia grupa państw, to kraje które posiadają korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stosują bardzo umiarkowane stawki podatkowe. Do grupy tej należą m.in. Cypr czy Luksemburg.

Czy polscy obywatele mają możliwość
przeniesienia się do którejś z tych jurysdykcji?

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze. Osiąga się dzięki temu minimalizację obciążeń podatkowych. Jest to po prostu legalne korzystanie z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

Jakie konsekwencje grożą polskim podmiotom wykorzystującym jedno z terytoriów wymienionych w liście OECD (z jednej strony obywatelom chcącym zmniejszyć
własne osobiste obciążenia, z drugiej strony polskim przedsiębiorcom)? Czy i jak można uniknąć tych konsekwencji?

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób wykorzystujemy przyjazne jurysdykcje. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwość skorzystania z korzystnych form opodatkowania w sposób całkowicie legalny i zgodny z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach, o których mowa powyżej.

Odradzamy natomiast korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych. W rzeczywistości, spółki które płacą zerowe podatki w przyjaznej jurysdykcji nie zawsze są odpowiednie do skutecznego zminimalizowania obciążeń podatkowych na terenie Polski.

Jeśli wehikuł korporacyjny zostanie wybrany nieodpowiednio do potrzeb klienta, to grożą mu poważne, negatywne konsekwencje, włącznie z opodatkowaniem sanacyjną stawką w wysokości 75% oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.

W pewnych wypadkach konsekwencje korzystania z usług nieodpowiednich doradców są wprost anegdotyczne, jak np. korzystanie z anonimowych rachunków bankowych w Atlantic Swiss Bank oraz First Oceanic Bank, którym licencje bankowe nadał samozwańczy nadzór finansowy Demokratycznej Republiki Somalii, czyli państwa które nie istnieje od 1991 r.

Gdzie można przenieść swoje dochody by maksymalnie zmniejszyć obciążenia,
podejmując jak najmniejsze ryzyko?

Proste „przeniesienie dochodów" nie jest wystarczające, ponieważ osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Istnieją natomiast pewne konstrukcje, które umożliwiają minimalizację bądź wręcz likwidację opodatkowania. Publiczne omawianie ich mijałoby się jednak z celem.

Jak w praktyce wygląda korzystanie z przyjaznych jurysdykcji?

Przykładowo, podatku dochodowego od osób fizycznych nie płacą osoby będące rezydentami podatkowymi Księstwa Monako. Podatek dochodowy zniesiono tutaj w 1809 r., a więc zanim wprowadzono go w większości państw świata (przywrócono go w 1957 r., ale tylko dla obywateli Francji zamieszkałych w Monako). Z korzyści podatkowych, jakie zapewnia Monako korzystają m.in. Roger Moore, Ringo Starr, czy Eva Herzigova. Kancelaria Prawna Skarbiec jest w stanie efektywnie pomóc w uzyskaniu rezydencji podatkowej Monako. Z uwagi na ceny nieruchomości w tym kraju jest to jedna z najbardziej kosztownych form minimalizowania obciążeń podatkowych, ale zarazem oferuje bardzo szerokie możliwości.

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012