Rezydencja podatkowa Bułgarii

Rezydencja podatkowa Bułgarii

2016-07-29

 

Najniższy podatek dochodowy od osób fizycznych w Unii Europejskiej to jeden z argumentów, które mogą zachęcić do zostania rezydentem podatkowym Bułgarii.

Ten położony w Europie Środkowo-Wschodniej kraj jest miejscem, gdzie spotykają się 3 kultury: bałkańska, słowiańska i arabska. Od 1 stycznia 2007 jest również członkiem Unii Europejskiej, a także – co ważne – strefy Schengen.

 

Rezydencja podatkowa Bułgarii – informacje

 

Bułgaria jest atrakcyjną opcją rezydencji podatkowej zarówno dla osób z obywatelstwem Unii Europejskiej, jak i tych spoza jej granic.

Obowiązująca stawka PIT wynosi 10%. Bułgaria stosuje ogólnokrajowy system podatków dochodowych, a rezydenci podlegają opodatkowaniu z ich dochodów na całym świecie. Chociaż jest to z pewnością więcej niż w innych krajach, które rozważa się pod kątem rezydencji podatkowej, z jej zmianą nie wiąże się żaden program czy lista wymogów oprócz:

  • warunku przebywania w Bułgarii przez co najmniej 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub
  • warunku posiadania centrum interesów życiowych i gospodarczych w tym kraju – rozumianych jako faktyczne, długotrwałe zamieszkiwanie, posiadanie na terenie Bułgarii: rodziny, zatrudnienia, nieruchomości, inwestycji i tym podobnych, słowem – tego, co może być uznane za więzy ekonomiczne czy społeczne z Bułgarią

Co więcej, przedsiębiorcy, którzy mieszkają w Bułgarii mogą zmniejszyć stawkę podatku z 10% do 5% przy użyciu inteligentnej, ale legalnej struktury podatkowej firmy.

Ceny nieruchomości w Bułgarii są niskie, co oznacza atrakcyjne możliwości inwestycyjne w najbardziej spektakularnych częściach kraju.

Bułgaria przyciąga coraz więcej inwestorów międzynarodowych, którzy chcą żyć w Europie – a dokładniej w Unii Europejskiej – ale zależy im też na niskich podatkach. Korzystna polityka rządu dla cudzoziemców przenoszących się do Bułgarii oferuje realne korzyści. Pozwolenie na zamieszkanie w Bułgarii otwiera również możliwości swobodnego przepływu w całej Europie i ustanowienia podwójnej rezydencji podatkowej (tj. kolejnej, w innym kraju europejskim), jeśli jest to pożądane (np. polska i bułgarska). Warto również podkreślić, że Bułgaria i Polska podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla obywateli europejskich, w tym oczywiście Polaków, mogą istnieć jeszcze inne opcje uzyskania rezydencji podatkowej Bułgarii. Procedura jest wykonywana dość szybko, gdy korzysta się z pomocy fachowych doradców.