Rząd dał deweloperom nowe narzędzie zysków

Rząd dał deweloperom nowe narzędzie zysków

2016-08-31

 

Rząd dał deweloperom nowe narzędzie zysków. Ustawa wprowadzająca program Mieszkanie dla młodych wprowadziła możliwość korzystania z najmu okazjonalnego dla deweloperów. Do tej pory takie umowy mogły podpisywać tylko osoby fizyczne.

Deweloperzy uzyskali prawo podpisywania umów najmu okazjonalnego z dniem 23 listopada 2013 r., kiedy to weszła w życie część przepisów rządowej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, wprowadzająca program Mieszanie dla młodych.

Najem okazjonalny to stosunkowo nowa instytucja, obowiązująca od 28 stycznia 2010 r. Szczegółowe kwestie związane z tą formą najmu określa ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wprowadzenie najmu okazjonalnego miało na celu walkę z szarą strefą niepłacenia przez właścicieli mieszkań podatku od najmu oraz ułatwienie im „pozbycia się” z lokalu nieuczciwych lokatorów.

 

Wymogi formalne umowy

 

Umowę najmu okazjonalnego można podpisać na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Dla jej ważności trzeba zachować formę pisemną. Umowa ta różni się w kilku kwestiach od zwykłego najmu, który reguluje Kodeks cywilny.

Do umowy najmu okazjonalnego trzeba dołączyć:

  • oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym poddaje się on egzekucji na wypadek, gdyby nie chciał opuścić mieszkania po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego,
  • wskazanie przez najemcę mieszkania, w którym będzie mieszkał po zakończeniu umowy,
  • oświadczenie osoby trzeciej (bliskiej najemcy albo osoby mu znajomej), w którym wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy u niej po zakończeniu umowy najmu. Właściciel mieszkania może zażądać notarialnego poświadczenia podpisu osoby trzeciej.

Ponadto dla ważności umowy najmu właściciel mieszkania musi zgłosić do urzędu skarbowego fakt rozpoczęcia najmu okazjonalnego w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

 

Prezent od rządu dla deweloperów

 

Najem okazjonalny daje wymierne korzyści właścicielowi mieszkania. Jeżeli najemca po zakończeniu umowy najmu albo jej rozwiązaniu nie chce się wyprowadzić z mieszkania, wynajmujący kieruje do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji. Następnie komornik eksmituje najemcę do wskazanego wcześniej przez niego mieszkania osoby trzeciej.

Komornik może wykonywać wówczas eksmisję także w okresie zimowym, bo przy najmie okazjonalnym nie obowiązują przepisy ochronne dla lokatorów. W praktyce oznacza to, że przy najmie okazjonalnym nie trzeba prowadzić długotrwałego procesu o eksmisję, w czasie którego właściciel mieszkania nie może uzyskiwać dochodów z najmu.

Z pewnością wielu deweloperów skorzysta z możliwości, jakie daje osiąganie zysków z najmu okazjonalnego. Firmy budowlane wciąż bowiem mają spory odsetek mieszkań, które bardzo długo czekają na kupujących.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.