Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Prowadzenie sporów sądowych

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi w zakresie reprezentowania klientów przed sądami oraz w zakresie przygotowania profesjonalnych pism procesowych.

 

 

Usługa obsługi procesowej

Kancelaria Prawna Skarbiec, przygotowała nowatorskie, unikatowe rozwiązania z zakresu sporów sądowych. Nasza oferta obejmuje nie tylko reprezentację klienta w procesie, jest daleko szersza. Poza tradycyjnie rozumianą obroną przez adwokata, dokonujemy:

 • weryfikacji pracy sędziów i oceny ich dorobku zawodowego w sensie dosłownym np. orzecznictwo i związaną z tym statystykę wyroków uchylonych w II instancji, dorobek naukowy, światopogląd, kariera zawodowa itp.;
 • typowaniu świadków i analizie ich podatności na sugestie oraz podatność na indoktrynację i manipulację.

Dodatkowo dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym Skarbiec, wykorzystujemy możliwość skorzystania z badań na wariografie świadków, których wyniki są dowodem wzmacniającym wiarygodność osobowych źródeł dowodowych, a także zbieranie materiału dowodowego podważającego argumenty strony przeciwnej. W ramach usług zajmujemy się również przygotowaniem świadków do przesłuchania.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc m.in. w zakresie przygotowania takich pism, jak:

 • pozew i pozew wzajemny (w tym: pozew o ochronę dóbr osobistych, pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich, pozew o rozwiązanie spółki jawnej, pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki, pozew o uchylenie uchwały wspólników, pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, pozew o wyłączenie wspólnika, czy powództwo przeciwegzekucyjne),
 • apelacja i zażalenie,
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • interwencja główna i uboczna,
 • wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego (w tym: wniosek o zniesienie współwłasności),
 • wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • wniosek o wpis i/lub wykreślenie w księdze wieczystej,
 • wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów,
 • wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego,
 • wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu,
 • skarga o wznowienie postępowania,
 • skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
 • skarga na czynności komornika,
 • zarzuty od nakazu zapłaty.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012