Raje podatkowe

 

„Raje podatkowe” to umowne określenie dla krajów i terytoriów, które stosują rozwiązania podatkowe znacznie bardziej preferencyjne niż średnie stawki podatkowe w krajach wysoko rozwiniętych. W zależności od rozmaitych kryteriów jakie można przyjąć do oceny systemów podatkowych „raje podatkowe” można też definiować w rozmaity sposób.

Są to kraje, które oferują szczególnie korzystne rozwiązania w zakresie:

  • Opodatkowania spółek i działalności gospodarczej
  • Opodatkowania osób fizycznych i zmiany rezydencji podatkowej dla osób fizycznych
  • Kont bankowych dla cudzoziemców i ułatwienia w przepływie kapitału
  • Programy przyznawania obywatelstwa w zamian na inwestycje (citizenship by investment)

 

„Raje podatkowe”- spółki za granicą

 

Zagraniczne jednostki kontrolowane CFC

Po niedawnych zmianach przepisów odnośnie zagranicznych jednostek kontrolowanych CFC, opodatkowanie CFC może dotyczyć także fundacji zagranicznych oraz zagranicznych spółek fasadowych, które nie mają dochodów ale posiadają majątek. Polskie regulacje o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, uzupełniają się tutaj z międzynarodowymi regulacjami znanymi jako standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Common Reporting Standard, CRS), które nakładają wymóg gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie i zgłaszania ich do odpowiednich władz podatkowych.

Spółka na Cyprze

Jeszcze kilka lat temu spółka na Cyprze była sztandarowym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców szukających możliwości „optymalizacji podatkowej”. Prowadzenie działalności jako spółka na Cyprze pozwalało uniknąć całkowicie podatku od dywidendy pobieranej z Polski i umożliwiało redukcję podatku dochodowego od bieżącej działalności operacyjnej. Jak jest teraz?

Spółka w Dubaju – korzyści podatkowe?

Trzeba pamiętać, że rezydencja podatkowa nie ma charakteru deklaratywnego, lecz związana jest z oceną całokształtu faktów i okoliczności. Ustalenie rezydencji podatkowej w indywidualnej sprawie wymaga zatem oceny wszystkich faktów i okoliczności istotnych z punktu widzenia danego podatnika. Jeśli przebywasz czasowo lub na stałe na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jesteś zainteresowany ustaleniem statusu podatkowego swojego lub rezydencji swojej spółki oraz obowiązków podatkowych w Polsce z tego tytułu zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Skarbiec.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Korzystanie z międzynarodowego planowania podatkowego przy użyciu tzw. rajów podatkowych budzi duże emocje i kontrowersje. Z jednej strony, na temacie tym kładzie się cieniem całkowicie fałszywe wyobrażenie, jakoby międzynarodowe planowanie podatkowe było rodzajem działalności, który jest „nielegalny” albo co najmniej nieetyczny.

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają z zagranicznych jurysdykcji

Z tych też przyczyn twórcy nowych biznesów, przedsiębiorcy, którym jedna jurysdykcja zamyka drogę do prowadzenia działalności, przenoszą ją do innej. I choć może to budzić kontrowersje, przedsiębiorcy, nawet mimo zmian przepisów i milionowych kar, bogacą się i zostają miliarderami. Najbardziej wyrazistym tego przykładem są twórcy kasyn i gier hazardowych online.

Konsekwencje założenia spółki zagranicznej bez konsultacji prawnej

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Każdy z tych wyborów wiąże się z pewnymi korzyściami natury podatkowej lub prawnej. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw boryka się z konsekwencjami błędnie przeprowadzonej rejestracji lub podjęciem działań bez wcześniejszych konsultacji prawnych.

Korzystne formy opodatkowania dochodów

Wybór korzystnej formy opodatkowania danej inwestycji wymaga przede wszystkim ustalenia, co ma stanowić przedmiot inwestycji i jaka ma być jej skala. W przypadku inwestycji kapitałowych na niewielką skalę, podejmowanych przez indywidualnych inwestorów, powszechnie reklamowane są takie rozwiązania jak fundusze i polisy inwestycyjne.

 

„Raje podatkowe”-  zmiana rezydencji podatkowej osób fizycznych

 

Emigracja podatkowa

Ponieważ jednak polski fiskus bardzo niechętnie rozstaje się ze swoimi drogocennymi obywatelami, to „emigracja podatkowa” osoby fizycznej z Polski jest dużo bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem niż np. założenie spółki w państwie, którego system prawny oferuje bardzo korzystne rozwiązania, jeśli chodzi o opodatkowanie dochodów. Aby dokonać skutecznej zmiany rezydencji podatkowej na kraj o bardziej przyjaznym systemie podatkowym, nie wystarczy kupić tam dom bądź wynająć mieszkanie, ale konieczne jest również przestrzeganie szeregu zasad niezbędnych do tego, aby organy podatkowe nie były w stanie już dłużej traktować imigranta jako rezydenta Polski.

Rezydencja podatkowa na Malcie

Rezydencja podatkowa na Malcie w formule „resident non domiciled” może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, pozwalającym efektywnie zredukować podatek dochodowy, jeśli tylko osoba która uzyska status „resident non domiciled” nie będzie jednocześnie posiadać głównego ośrodka interesów życiowych w innym państwie.

Rezydencja podatkowa Cypru

Istnieje kilka kryteriów, które określają, czy osoba jest uważana za rezydenta podatkowego Cypru. Najważniejszym z nich jest fizyczna obecność na Cyprze przez określony okres w ciągu roku podatkowego. Jeśli osoba przebywa na Cyprze przez więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, uważa się ją za rezydenta podatkowego. System prawny Cypru umożliwia uzyskanie rezydencji podatkowej dla osób niebędących jego obywatelami.

Rezydencja Dubaju czy też rezydencja Abu Dhabi nie jest skuteczna w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania miedzy Polską a Emiratami.

Rezydencja Dubaju nie jest skuteczna w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania miedzy Polską a Emiratami. By spółka w Dubaju przynosiła oczekiwane korzyści należy w sposób bardzo świadomy zaplanować swoją obecność biznesową w ZEA.

 

„Raje podatkowe”-  Konta bankowe za granicą

 

Dlaczego warto lokować oszczędności za granicą

Lokowanie oszczędności poza granicami Polski, w odpowiednio dobranej w tym celu strukturze, takiej jak spółka offshore albo fundacja prywatna to dla osoby prowadzącej aktywną działalność gospodarczą w Polsce najbardziej optymalne rozwiązanie. Natomiast w kraju warto jest przechowywać wyłącznie środki służące bieżącemu utrzymaniu.

Szwajcarska bankowość – banki w rajach podatkowych

Banki w rajach podatkowych to instytucje finansowe, które często oferują korzystne warunki podatkowe dla swoich klientów, przyciągając inwestorów z całego świata. Ojczyzna Wilhelma Tella od dziesiątków lat jednoczy poszukujących bezpiecznej przystani oraz możliwości pomnażania majątku. Liczby udowadniają, że Szwajcaria nie traci na popularności.

CRS, czyli Common Reporting Standard – problemy, zagrożenia, skutki

Rozwiązania takie jak CRS, czyli Common Reporting Standard, to kolejna metoda na wydłużenie ręki fiskusa…Obietnice wyborcze trzeba spełniać, a potrzeby społeczeństwa zabezpieczać. Jak to jednak zrobić? „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy!” – powiedziała kiedyś Margaret Thatcher.

Konto w Szwajcarii

Wybierając naszych partnerów zwracaliśmy szczególną uwagę na to, aby cechowało ich najwyższe zrozumienie dla wymogów dyskrecji i poufności, szeroki wachlarz usług i produktów bankowych, ponadprzeciętne wyniki zarządzania aktywami klientów i wielopokoleniowe doświadczenie w administrowaniu finansami.

Konto w Liechtensteinie

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w zakładaniu rachunków bankowych w krajach, które tradycyjnie słyną z silnej tajemnicy bankowej.

Banki offshore – zagraniczne konta bankowe

Zastanawiasz się nad otwarciem zagranicznego konta bankowego? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w zakładaniu rachunków bankowych (banki offshore) w krajach, które tradycyjnie słyną z silnej tajemnicy bankowej.

 

Drugi paszport – dodatkowe obywatelstwo

 

Jak uzyskać drugie obywatelstwo? Dodatkowe zabezpieczenie na burzliwe czasy

Obywatelstwo ekonomiczne kraju, którego drugi paszport jest szanowany i respektowany na całym świecie, wyeliminuje ryzyka polityczne i ekonomiczne oraz zagwarantuje Ci stabilność gospodarczą. Drugi paszport otworzy Ci również granice na całym świecie, zapewniając swobodę w prowadzeniu globalnych interesów oraz umożliwiając dostęp do zaplecza socjalnego czy edukacji na najwyższym światowym poziomie.

Jak uzyskać drugi paszport?

Zgodnie z wprowadzonym w 1984 r. w federacji Saint Kitts i Nevis programem udzielania obywatelstwa (ang. economic citizenship programme), miejscowy paszport może uzyskać osoba która dokona inwestycji na terenie Saint Kitts i Nevis o wartości co najmniej 350 000 $ lub ekwiwalent w miejscowej walucie (dolarach wschodnio-karaibskich XCD).