Dlaczego warto lokować oszczędności za granicą?

Dlaczego warto lokować oszczędności za granicą?

2016-09-19

 

Lokowanie oszczędności poza granicami Polski, w odpowiednio dobranej w tym celu strukturze, takiej jak spółka offshore albo fundacja prywatna to dla osoby prowadzącej aktywną działalność gospodarczą w Polsce najbardziej optymalne rozwiązanie. Natomiast w kraju warto jest przechowywać wyłącznie środki służące bieżącemu utrzymaniu.

 

Lokowanie oszczędności – dlaczego warto?

 

Przeniesienie płynnych aktywów do zagranicznego banku bądź firmy inwestycyjnej pozwala osiągnąć między innymi następujące korzyści:

 

Jak opisuje w jednym z wywiadów Roman Kluska: „Urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności za samowolne decyzje. Jeśli firma odwoła się do sądu, to zwykle nic nie osiągnie. Bo na wyrok musi czekać lata. Może splajtować, zanim wygra (…). Kiedy oskarżenie urzędu skarbowego kończy się zajęciem majątku, człowiek staje się całkowicie bezbronny. Może po to zajmuje się ten majątek, aby nie było pieniędzy na obronę? Dokładnie tak. Dlatego urzędnik może iść w ciemno. Potem przychodzi komornik i zabiera wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Podatnik nie ma z czego żyć. Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji ktoś może całkowicie się załamać”.

O tym, że przykład Optimusa nie jest jedyny w swoim rodzaju, świadczyć może orzeczenie wrocławskiego sądu okręgowego sprzed kilku lat, który zobowiązał Skarb Państwa do zapłaty funduszowi MCI Management 38,5 mln zł odszkodowania za straty poniesione w wyniku upadku spółki JTT, której udziałowcem był MCI Management. Sprawa ciągnęła się od grudnia 1999 r., gdy inspektor kontroli skarbowej błędnie uznał, że JTT ma zapłacić 10,5 mln zł podatku VAT i kar.

Jednak nie każdy biznesmen ma wystarczające zasoby finansowe, aby „przetrwać” konieczność zapłaty fikcyjnej zaległości podatkowej, a następnie prowadzić dziesięcioletnią kampanię wojenną w sądach i urzędach o wyrównanie wyrządzonej szkody…

Oczywiście, transfer aktywów za granicę nie uchyla możliwości dochodzenia przez Skarb Państwa słusznych roszczeń względem podatników czy sprawców przestępstw. Jednakże, przed zagranicznymi sądami dochodzi do zrównania szans. Polski urzędnik nie jest w stanie prowadzić tam sporu z obywatelem z pozycji siły, ale obowiązują go wszystkie zasady cywilizowanego procesu, w tym między innymi zasada, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

Przedsiębiorca, który, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że ukrywa składniki swojego majątku, naraża się na ryzyko odpowiedzialności karnej.

Jednakże przedsiębiorca, który przenosi część swojego majątku do zewnętrznego „wehikułu korporacyjnego” zawczasu, tj. w momencie gdy biznes dobrze prosperuje, nie ponosi ryzyka odpowiedzialności z tego tytułu. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest dzielenie zysków pomiędzy działalność operacyjną w Polsce, a pasywne inwestycje kapitałowe w offshorowych centrach finansowych.

 

  • minimalizację ryzyk związanych z dziurawą tajemnicą bankową w prawie polskim

Polskie banki nie szanują tajemnicy swoich klientów. Badania przeprowadzone wśród polskich gangsterów, którzy zostali świadkami koronnymi, wskazują, że obok policjantów, burmistrzów i wójtów, jako najliczniejszą grupę łapówkarzy polscy skruszeni mafiozi wskazywali celników i… pracowników banków.

Dodatkowo, ogromna liczba wyłączeń tajemnicy bankowej, którą przewiduje polska ustawa prawa bankowego powoduje, iż prawo obywateli do prywatności można wyłączać w sposób zupełnie lekkomyślny. Pod byle błahym pretekstem funkcjonariusz państwowy może dowiedzieć się, ile mamy na koncie, skąd mamy i na co wydajemy.

Tymczasem, żadne badania nie wskazują na to, aby urzędnicy państwowi byli bardziej uczciwi niż reszta obywateli. W praktyce więc zezwalanie urzędnikom na nieograniczony dostęp do informacji o stanie naszych kont nie jest bardziej bezpieczne niż rozwieszanie miesięcznych wyciągów z informacją o zmianach stanu rachunku na tablicach ogłoszeniowych.

Natomiast większość offshorowych centrów finansowych szczyci się bardzo rygorystycznymi normami prawnymi odnoszącymi się do tajemnicy bankowej. Zazwyczaj do jej uchylenia niezbędne jest postępowanie sądowe, w którym polska administracja uczestniczyłaby na prawach zwykłej strony, w niczym nie uprzywilejowanej w stosunku do obywatela.

 

W czym możemy pomóc?

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w zakładaniu zagranicznych rachunków bankowych.

Naszymi głównymi partnerami w tej dziedzinie są banki między innymi w Szwajcarii, Liechtensteinie i Austrii, nastawione na długofalową obsługę finansową zamożnych klientów. W naszej ofercie są również banki z takich jurysdykcji, jak: Cypr, Portoryko, Saint Vincent i Grenadyny, Republika Vanuatu i inne.

Wybierając naszych partnerów zwracaliśmy szczególną uwagę na to, aby cechowało ich najwyższe zrozumienie dla wymogów dyskrecji i poufności, szeroki wachlarz usług i produktów bankowych, ponadprzeciętne wyniki zarządzania aktywami klientów i wielopokoleniowe doświadczenie w administrowaniu finansami.

Naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz usług, obejmujący między innymi:

  • (1) doradztwo przy wyborze banku odpowiedniego do potrzeb klienta,
  • (2) przygotowanie w imieniu klientów formularzy aplikacyjnych związanych z otwieraniem rachunków,
  • (3) zaaranżowanie spotkania z przedstawicielem banku (w odniesieniu do wielu renomowanych banków prywatnych możemy zapewnić dojazd bankiera na spotkanie z klientem z siedziby banku do Warszawy bądź innych miast Polski),
  • (4) przygotowanie biznesplanów w formie wymaganej przez banki,
  • (5) reprezentowanie klientów wobec banków w sprawach dotyczących weryfikacji źródła pochodzenia środków,
  • (6) reprezentowanie klientów wobec banków przy weryfikacji wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i polityk Know Your Customer,
  • (7) doradztwo przy wyborze odpowiedniej strategii inwestycyjnej.