Nieujawnione źródła przychodów

2024-05-09

 

Nieujawnione źródła przychodów identyfikuje Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku nadużyć pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 75 %.

 

Kancelaria Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego i prawnego dla klientów, którzy stanęli w obliczu postępowań podatkowych związanych z nieujawnionymi źródłami przychodów. Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników i doradców podatkowych pracuje indywidualnie z każdym klientem, aby zrozumieć ich sytuację i potrzeby. Pomagamy naszym klientom w analizie dokumentacji finansowej, identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości oraz opracowaniu strategii obrony i negocjacji z organami podatkowymi. Dodatkowo, świadczymy usługi reprezentacji klientów w postępowaniach podatkowych oraz prowadzimy negocjacje w celu negocjowania porozumień z organami podatkowymi. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom pełnego wsparcia w trudnych sytuacjach podatkowych, aby pomóc im osiągnąć jak najlepsze wyniki i uniknąć niekorzystnych konsekwencji postępowań podatkowych. Dzięki naszym usługom, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich interesy są reprezentowane profesjonalnie i skutecznie w przypadkach zagrożonych postępowaniami podatkowymi związanych z nieujawnionymi źródłami przychodów.

 

Nieujawnione źródła przychodów – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Udokumentowanie przed organem nieujawnionych dotąd środków jako darowizny może zrodzić obowiązek zapłaty 20 proc. podatku

2023-03-27: W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono 20% stawkę opodatkowania dla nieopodatkowanej dotąd umowy.

Robert Nogacki: Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania

2020-10-19: Organy podatkowe dysponują narzędziami umożliwiającymi określenie prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego oraz rozliczenie podatku w przypadku, gdy podatnik robi pewne rzeczy w sposób nieprawidłowy albo nie do końca poprawny. W sytuacji, gdy podatnik dokonuje określenia podstawy opodatkowania w sposób nieprawidłowy, organ może dokonać oszacowania. W przypadku wątpliwości w zakresie źródeł finansowania wydatków organ podatkowy podejmuje czynności w zakresie określenia dochodu z nieujawnionych źródeł.

Nieujawnione źródła przychodów – komentarz Kancelarii Prawnej Skarbiec

Dotychczasowa praktyka fiskusa pokazuje, że organy w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów raczej nie wykazywały się specjalną wnikliwością. W wielu przypadkach gromadziły materiał dowodowy w sposób powierzchowny i pobieżny, wyciągając na jego podstawie daleko idące wnioski, które rzadko kiedy miały oparcie w rzeczywistości. Nie przeszkadzało to jednak fiskusowi obciążać pochodzących rzekomo z nieujawnionych źródeł dochodów drakońską, 75 % stawką PIT. Podatnik musiał i – jak pokazuje doświadczenie z prowadzonych na bieżąco spraw – nadal musi sporo czasu i energii poświęcić na udowodnienie, że żadnych źródeł przychodów nie zataił.