Prawo procesowe

 

Z danych statystycznych wynika, iż polskie spółki średnio raz w ciągu roku wdają się spór ze swoim kontrahentem, zaś średnio raz na kwartał spotykają się z problemem mniejszej wagi dotyczącym relacji z kontrahentami.

 

Kancelaria zdaje sobie sprawę, iż spór sądowy niesie za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla spornej sytuacji, z której wyniknął, ale także dla dobrego imienia i renomy spółki. Dlatego też do każdej z powierzonych spraw podchodzimy z najwyższym skupieniem, koncentrując się nie tylko na procesie, ale również na wizerunku spółki poza salą rozpraw.

 

Prawo procesowe – nasza oferta

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi polegające na reprezentacji i wsparciu prawnym w niemalże wszystkich rodzajach postępowań, niezależnie od stanu ich zaawansowania:

  • postępowaniach procesowych przed sądami powszechnymi;
  • postępowaniach przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi (KNF, KIG);
  • w sprawach prowadzonych przed Sądem Najwyższym;
  • w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
  • w postępowaniach toczonych z udziałem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • w sprawach z zakresu prawa pracy toczonych przed sądami pracy;
  • w sprawach dot. prawa upadłościowego przed sądami upadłościowymi;
  • w postępowaniach przed sądami rejestrowymi;
  • w postępowaniach wieczystoksięgowych.