Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo procesowe

Z danych statystycznych wynika, iż polskie spółki średnio raz w ciągu roku wdają się spór ze swoim kontrahentem, zaś średnio raz na kwartał spotykają się z problemem mniejszej wagi dotyczącym relacji z kontrahentami.

Kancelaria zdaje sobie sprawę, iż spór sądowy niesie za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla spornej sytuacji, z której wyniknął, ale także dla dobrego imienia i renomy spółki. Dlatego też do każdej z powierzonych spraw podchodzimy z najwyższym skupieniem, koncentrując się nie tylko na procesie, ale również na wizerunku spółki poza salą rozpraw.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi polegające na reprezentacji i wsparciu prawnym w niemalże wszystkich rodzajach postępowań, niezależnie od stanu ich zaawansowania:

  • postępowaniach procesowych przed sądami powszechnymi;
  • postępowaniach przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi (KNF, KIG);
  • w sprawach prowadzonych przed Sądem Najwyższym;
  • w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
  • w postępowaniach toczonych z udziałem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • w sprawach z zakresu prawa pracy toczonych przed sądami pracy;
  • w sprawach dot. prawa upadłościowego przed sądami upadłościowymi;
  • w postępowaniach przed sądami rejestrowymi;
  • w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Kiedy świadek staje się podejrzanym?

Kiedy świadek staje się podejrzanym?

Osoba składająca zeznania w sprawie w charakterze świadka może stać się podejrzanym. W takim przypadku występuje konwersja roli procesowej tej osoby. Czy podejrzany posiada jakieś uprawnienia oraz, czy jego wcześniejsze zeznania mogą być wykorzystane przeciwko niemu?

Kancelaria Prawna Skarbiec w Sądzie Najwyższym

Rażąca nierówność świadczeń w transakcjach opcji walutowych

Ryzyko transakcji opcji walutowych obciąża także bank – tak orzekł Sąd Najwyższy w Warszawie 19 września 2013 r. To precedensowy wyrok, który potwierdził, że obarczenie ryzykiem kontraktowym jedynie klienta banku, rażąco narusza symetrię odpowiedzialności stron umowy za jej skutek. Pokrzywdzonego przez bank przedsiębiorcę reprezentowała podczas procesu Kancelaria Prawna Skarbiec z Warszawy.

Warszawska Grupa Inwestycyjna

WGI - mecz, który prokuratura przegrywa

Gdyby porównać walkę organów ścigania w sprawie przeciwko kierownictwu WGI do meczu piłki nożnej, to można uznać, że poziom gry polskiego wymiaru sprawiedliwości w żaden sposób nie odbiega od poziomu polskiej reprezentacji - zła taktyka, źle dobrani gracze, słaba skuteczność i mierne wyniki.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012