Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Kancelaria Prawna SKARBIEC

Na temat Rejestru Rachunków i Polis

"Rejestr Rachunków i Polis będzie kolejnym miejscem, gdzie będą zbierane prywatne i poufne informacje na nasz temat, które następnie będą dostępne dla dziesiątek tysięcy słabo opłacanych funkcjonariuszy różnych instytucji – twierdzi mec. Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Taka sytuacja to idealna pożywka dla różnego rodzaju nadużyć i jestem pewien, że za kilkaset złotych i bombonierkę każdy zainteresowany będzie w stanie wychodzić sobie dostęp do zawartych tam informacji. Pierwszymi zainteresowanymi będą zapewne zorganizowane grupy przestępcze, ponieważ badania statystyczne przeprowadzone wśród skruszonych mafiozów wskazują, że skorumpowani funkcjonariusze państwowi, są tradycyjnie dla nich głównym źródłem informacji. Nie sądzę, aby z dostępem do tych danych problem mieli też wynajęci przez konkurencję detektywi czy dziennikarze. W ten sposób, w celu ratowania źle zarządzanych finansów publicznych, wracamy do praktyk rodem z głębokiego socjalizmu."

Na temat Rejestru Rachunków i Polis

"Rejestr Rachunków i Polis będzie kolejnym miejscem, gdzie będą zbierane prywatne i poufne informacje na nasz temat, które następnie będą dostępne dla dziesiątek tysięcy słabo opłacanych funkcjonariuszy różnych instytucji – twierdzi mec. Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Taka sytuacja to idealna pożywka dla różnego rodzaju nadużyć i jestem pewien, że za kilkaset złotych i bombonierkę każdy zainteresowany będzie w stanie wychodzić sobie dostęp do zawartych tam informacji. Pierwszymi zainteresowanymi będą zapewne zorganizowane grupy przestępcze, ponieważ badania statystyczne przeprowadzone wśród skruszonych mafiozów wskazują, że skorumpowani funkcjonariusze państwowi, są tradycyjnie dla nich głównym źródłem informacji. Nie sądzę, aby z dostępem do tych danych problem mieli też wynajęci przez konkurencję detektywi czy dziennikarze. W ten sposób, w celu ratowania źle zarządzanych finansów publicznych, wracamy do praktyk rodem z głębokiego socjalizmu."

Na temat zmian w przepisach regulujących działalność służb specjalnych

"Każdego dnia służby specjalne zachodnich demokracji zbierają biliony bajtów informacji na temat swoich obywateli, zaprzęgając najbardziej zaawansowane technologie do analizowania tych informacji, gromadzenia ich i wyciągania wniosków. Powstaje w ten sposób potężne, bezprecedensowe w historii narzędzie, które podobno ma służyć ochronie obywateli, ale tak naprawdę ono nie zna kategorii „dobra” i „zła” i może posłużyć do sterowania społeczeństwem w każdym, dowolnie wybranym celu. Pisanie ustaw, które będą nas zapewniać, iż narzędzie to zostanie właściwie wykorzystane, tworzy tylko zbędną namiastkę bezpieczeństwa, ponieważ ustawy mają to do siebie, że potem można je zmieniać, można je łamać, a w sytuacjach kryzysowych ustawy po prostu wyrzuca się do kosza, a jeden porządek prawny zastępuje się innym. Jednak w przeciwieństwie do ustaw, to narzędzie nie odejdzie, z każdą zebraną informacją staje się coraz bardziej niebezpieczne i będzie służyć każdemu rządzącemu, bez względu na to jakie cele będą mu przyświecać”.

Na temat wprowadzenia do
prawa podatkowego pojęcia
„kontrolowanych spółek zagranicznych”

"Minister Rostowski wydaje się czerpać inspirację dla większości swoich inicjatyw legislacyjnych z prawa angielskiego. Pewne koncepcje wyrosłe na gruncie anglosaskim nie przystają jednak dobrze do realiów gospodarczych Polski i pojęcie „kontrolowanych spółek zagranicznych” jest tu idealnym przykładem. Tworzymy w ten sposób niewiarygodnie skomplikowane konstrukcje prawne, które będą uzasadniały lawinowy wzrost zatrudnienia w Ministerstwie Finansów, urzędach kontroli skarbowej i Wywiadzie Skarbowym, natomiast budżetu nie uzdrowią. Cały model finansowania polegający na niekończącym się rolowaniu i pogłębianiu długu publicznego na naszych oczach przestaje działać, ponieważ tego długu nie ma już kto kupować, ani nie ma za co go kupować. My niestety żyjemy u progu pokolenia, które będzie musiało spłacać te wszystkie obligacje, bony skarbowe i produkty wyższej inżynierii finansowej, mające ukryć prawdę o tym, ile w rzeczywistości nasze państwo pożyczyło pieniędzy. Oznacza to, że powinniśmy dbać o ludzi, którzy ciężko pracują i swoją pracą przyczyniają się do wzrostu produktu krajowego brutto, a nie tropić oszczędności tych ludzi zagranicą, bo to właśnie tacy ludzie, a nie urzędnicy, będą ten dług spłacać."

Na temat zapowiadanej obniżki podatku VAT

"Każdy rząd zapowiada obniżki podatków po zakończeniu swojej kadencji, bo dzięki temu zyskuje poklask taki, jak gdyby podatki rzeczywiście obniżał, a tak naprawdę nie musi nic konkretnego w tym kierunku robić. Biorąc pod uwagę, że najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2015 r., to jest naturalne, że obniżka podatków jest zapowiadana przez obecny rząd dopiero na 2017 r. Niestety równie naturalne jest i to, że w 2017 r. nie nastąpi obniżka podatków, ale ich kolejna podwyżka, co nowy rząd uzasadni błędami poprzedników."

Wybrane publikacje
Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

 

 

Ważniejsze nowości wydawnicze z 2013 r.

Robert Nogacki, Dr Marek Ciecierski: Raje podatkowe kozłem ofiarnym czasu kryzysu.

Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują, a wdowy opłakują mężów, albowiem wypływają tam biliony dolarów, których właściciele z jakichś powodów powinni być w ocenie twórców raportów zmuszeni do trzymania pieniędzy gdzie indziej. Najlepiej w krajach o wysokich podatkach i rozbudowanych systemach świadczeń socjalnych, dzięki czemu można by im te pieniądze zabrać i przekazać „ubogim”, czyli administracji państwowej, która ma się zajmować redystrybucją dochodu.

Kancelaria Prawna Skarbiec skupi się na prawie cmentarnym

Kancelaria Prawna Skarbiec zaskoczyła rynek swoją decyzją o powołaniu odrębnego zespołu prawa cmentarnego.

Robert Nogacki, Dr Marek Ciecierski: Banki tajnym współpracownikiem służby specjalnej - państwa

W połowie maja 2012 roku Sąd Najwyższy w Londynie, po trwającym 4,5 roku sporze, wydał werdykt oddalający pozew rodziny Shah (Jayesh Shah, Shaleetha Mahabeer) prowadzącej interesy w Zimbabwe, o odszkodowanie od HSBC Private Bank (UK) Limited za nieuprawnione wstrzymanie czterech transakcji finansowych. Powodem niewykonania instrukcji klienta było podejrzenie - jak się później okazało nieuzasadnione - o pranie brudnych pieniędzy. Według rodziny Shah poniosła ona straty sięgające ponad 300 mln funtów. Sprawa wywołała spory rezonans, ale tylko w kołach bankowych i finansowych, nie odbiła się natomiast szerszym echem wśród opinii publicznej. A szkoda, bowiem konsekwencje sporu i wydanego werdyktu są wieloaspektowe i dalekosiężne, wykraczają poza subiektywne poczucie krzywdy milionera z Zimbabwe. Dla nas sprawa ta jest okazją do refleksji nad coraz bardziej omnipotentnym państwem, które nie tylko nie obumiera – jak wieszczyli teoretycy globalizacji – ale rośnie w siłę, kontroluje wszelkie sfery życia społeczno-gospodarczego, a w ostatnich latach brutalnie wdarło się w sferę prywatnego sektora finansowego i pieniędzy obywateli. Perswazją, siłą i szantażem zwerbowało do współpracy, chełpiące się swoją niezależnością, banki.

Robert Nogacki, Marek Ciecierski: Banks as government intelligence agencies’ secret associate

In the middle of May 2012 the High Court in London, marking the end of a 4,5 year legal battle, issued a decision dismissing in its entirety a claim of the Shah family (Jayesh Shah, Shaleetha Mahabeer) - conducting business w Zimbabwe - for damages against HSBC Private Bank (UK) Limited for failing to effect four of Shah’s financial transactions. The reason for failure to execute the client’s instructions was a suspicion – invalid, as it later turned out, – that the transactions constituted money laundering procedures. According to the Shah family, as a result it had suffered losses amounting to over £300 million. The case caused quite a reaction, yet only within the banking and financial circles. It did not echo widely among the public. And that is a shame, because consequences of the dispute and decision are far reaching and long lasting and they by far outreach the Zimbabwean millionaire’s subjective resentment.

Robert Nogacki, Marek Ciecierski: Tax haven as a scapegoat for the time of crisis.

Every few weeks the press mentions statistics and reports indicating that as a result of tax havens’ existence cows cease producing milk, children are food deprived and widows mourn their husbands, all because trillions of dollars are sent there. Dollars, whose owners - in view of the reports’ authors, should for some reason be forced to keep their money elsewhere. Preferably in countries with high taxes and developed welfare systems, which would enable that money to be taken away from them and transferred to ‘the poor’, in other words to state administration which is supposed to have the income redistributed.

Ważniejsze nowości wydawnicze z 2012 r.

Robert Nogacki, Marek Ciecierski: American law clamps down on tax havens. Is FATCA the new „Pax Americana”?

FATCA provokes common concerns and even fear of an imposed control of capital, prospective investigations, infringement of privacy of dual citizens. Many express doubts with regard to the reality and legitimacy of implementation of its provisions.

Tax Care Leszka Czarneckiego plagiatuje publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Do licznego grona firm doradczych, które plagiatują nasze publikacje dołączyła ostatnio firma Tax Care z grupy kapitałowej twórcy Getin Banku, Leszka Czarneckiego. W gruncie rzeczy jest to dla nas bardzo miłe, albowiem świadczy o tym, że jesteśmy liderami w naszej branży i inne podmioty działają na naszym rynku tylko poprzez kopiowanie naszego modelu biznesowego i know – how, a rzeczy, którymi się zajmujemy są na tyle trudne, że inni nie potrafią nawet o nich mówić własnymi słowami.

Robert Nogacki: Banki szwajcarskie odchodzą do lamusa

Kilka dni temu amerykański urząd skarbowy wypłacił 104 mln dolarów nagrody Bradley'owi Birkenfeld - szwajcarskiemu bankierowi, który przekazał fiskusowi dane tysięcy amerykańskich obywateli ukrywających pieniądze w szwajcarskim banku UBS. To zdarzenie można potraktować jako symboliczny kres bankowości szwajcarskiej. Nikt rozsądny nie będzie podejrzewał, że bankierzy będą lojalni wobec swoich klientów, jeśli stoją przed alternatywą więzienia, albo stu milionów dolarów nagrody.

Robert Nogacki: Swiss banks on the scrap heap

A few days ago the American Inland Revenue office paid out 104 million dollars reward to Bradley Birkenfeld – a Swiss banker, who provided the office with data of thousands of American citizens hiding their money in the Swiss UBS bank. This incident may be regarded as a symbolic end of the Swiss banking. No reasonable person can expect that the bankers will be loyal to their clients when facing the choice between prison and a hundred million dollars reward.

Robert Nogacki: Masz spółkę w Delaware? Zapłacisz podatek w Polsce

Co roku w Stanach Zjednoczonych powstają prawie dwa miliony spółek typu LLC oraz Corporation. Wiele z nich jest tworzonych przez cudzoziemców, skuszonych oferowaną przez niektóre stany możliwością tworzenia podmiotów, które nie są zobowiązane do płacenia w Stanach Zjednoczonych podatku dochodowego, nie mają prawie żadnych obowiązków sprawozdawczych i znajdują się poza sferą zainteresowania lokalnego fiskusa (Internal Revenue Service).

Robert Nogacki, Michał Stępniak: Koniec spółek komandytowo-akcyjnych

Dzięki pewnym szczególnym korzyściom podatkowym, potwierdzonym orzeczeniem NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. spółka komandytowo – akcyjna była w ostatnich miesiącach jednym z najbardziej modnych rozwiązań prawnych, służących optymalizacji podatkowej. Jednakże w dniu 24 stycznia 2012 r. Minister Finansów sygnował projekt ustawy, skutkiem której będzie likwidacja korzyści podatkowych SKA, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. Aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień oraz uwag międzyresortowych.

Robert Nogacki: Desant polskiego fiskusa na Cypr

Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. W niniejszej publikacji opiszę typowe błędy popełniane przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze oraz wyjaśnię, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

Robert Nogacki: Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych - niektóre raje podatkowe uchylą rąbka tajemnicy

Od stuleci swoboda przepływu kapitału i lokowania pieniędzy zagranicą zapewniała uczciwym, ciężko pracującym obywatelom możliwość stabilnego akumulowania oszczędności w oderwaniu od lokalnych uwarunkowań politycznych, samowoli funkcjonariuszy państwowych i kryzysów gospodarczych, które miewały miejsce w ich rodzinnych krajach. W obliczu obecnej recesji ekonomicznej, właśnie ta wolność przepływu kapitału i możliwość ochrony oszczędności przed rosnącym podatkami stały solą w oku Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Choć organizacji tej przyświecają szczytne cele wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, to kryzys uczynił z OECD kartel zadłużonych, pogrążonych w ekonomicznej stagnacji państw o wysokich podatkach.

Robert Nogacki: Tax Information Exchange Agreements

For centuries, the freedom to move capital and locate funds abroad has enabled honest, hard-working individuals the opportunity for stable accumulation of savings away from the local political context, arbitrary acts of state authorities and economic crises present in their domestic countries.

Robert Nogacki: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

Wywiady

Robert Nogacki: Czy nadal warto inwestować w rajach podatkowych?

Wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Jak obniżyć podatki inwestując zagranicą?

Wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Inwestycje na Cyprze drogą optymalizacji polskich podatków.

Wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Inne publikacje

Czy nadal warto inwestować w rajach podatkowych? Portal Bankier.pl

Czy nadal warto inwestować w krajach stosujących liberalną politykę podatkową? Jak obecnie wygląda sytuacja stanu prawnego i polityki podatkowej w krajach określanych potocznie jako raje podatkowe?

Jak obniżyć podatki inwestując za granicą? Portal Bankier.pl

Czy w prawie podatkowym istnieją obecnie korzystne alternatywy w stosunku do inwestycji cypryjskich? Gdzie warto inwestować kapitał i w jaki sposób to robić, by planowanie podatkowe stało się bezpieczną i skuteczną metodą optymalizacji podatkowej?

Inwestycje na Cyprze drogą optymalizacji polskich podatków Portal Bankier.pl

Czy nadal opłaca się inwestować na Cyprze i alokować tam kapitał? Czy zastosowanie od 2013 r. zmian w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania nie spowoduje wycofywania kapitału z najkorzystniejszej dla podatnika gospodarki współczesnej Europy? - w rozmowie z Piotrem Szulczewskim - Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec.

E-pełnomocnictwa - dwie strony medalu Portal Inwestycje.pl

"Przeglądając witrynę internetową Ministerstwa Gospodarki, możemy się dowiedzieć, że misją Ministerstwa jest „stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”. Znając polskie realia, można i należy przypuszczać, że jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, nim ten szczytny cel zostanie zrealizowany, niemniej jednak warto odnotować kroki, które mają nas do tego celu przybliżyć. Jednym z nich jest wprowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorstw (...)".

Podatnik na podsłuchu Portal Onet.pl

W ostatnich latach modnym słowem w Polsce stał się „podsłuch”. Podobno podsłuchiwała nas policja, podsłuchiwało CBA, CBŚ, podobno żyliśmy w państwie policyjnym. Podobno. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że już niedługo nikt nie podsłucha nas tak skutecznie jak... wywiad skarbowy.

Nowelizacja o CIT – zmiana na lepsze? Portal Interia.pl

W aktualnym stanie prawnym, na gruncie ustawy o podatku dochodowym, istnieją wątpliwości interpretacyjne dotyczące podatkowych skutków związanych z likwidacją spółki osobowej oraz wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Wygląda na to, że wątpliwości te ustawodawca postanowił ostatecznie rozstrzygnąć...jak?

Ustawodawca łata podatkowe dziury Gazeta Ubezpieczeniowa

Polskie prawo podatkowe ma to do siebie, że jest nieustannie nowelizowane - 19 października 2010 r. został przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z uzasadnieniem celem planowanych zmian jest dostosowanie polskich przepisów do prawa wspólnotowego oraz sprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu udziałów w spółkach nie będących osobami prawnymi.

Zarzuty urzędu skarbowego - jak z nimi walczyć? Portal Bankier.pl

"Jeśli podatnik nie zdoła skutecznie przekonać fiskusa, że wszelkie swoje dochody rzetelnie ujawnił, wówczas urząd skarbowy wyda decyzję nakazującą mu zapłacić podatek w wysokości 75% nieujawnionych dochodów. Dodatkowo trzeba się liczyć z odpowiedzialnością przewidzianą przez kodeks karny skarbowy, tj. karą grzywny do 720 stawek dziennych, albo karą pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi nikt oczywiście podatnika w więzieniu nie zamknie, ale już sama konieczność zapłaty grzywny może okazać się niezwykle uciążliwa-mówi Łukasz Tabor".

Nie posiadasz konta bankowego w Polsce? Nie otrzymasz zwrotu VAT-u Portal Bankier.pl

"Otóż według ustawy o VAT rachunkiem bankowym jest rachunek w banku lub SKOK-u, które mają siedzibę na terytorium Polski. A jeśli firma ma konta bankowe jedynie za granicą? No to trudno, dopóki nie zostanie założone konto bankowe w Polsce, zwrotu nie będzie - mówi Łukasz Tabor".

Skutki wzrostu limitów podatkowych na 2011 rok Portal Bankier.pl

"Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych, również wynosi 1,2 mln euro, ale w tym wypadku przeliczenie dokonywane jest według kursu NBP euro na 30 września. Dlatego podmioty, których przychody netto za 2010 roku przekroczą 4 784 400 zł, będą musiały w 2011 r. prowadzić księgi rachunkowe – Robert Nogacki ".

Podatnik przegrywa z fiskusem Portal Bankier.pl

"W przypadku egzekucji zaległości podatkowych zarzuty wnosi się do organu prowadzącego egzekucję czyli Naczelnika Urzędu Skarbowego, zaś w przypadku ich nieuwzględnienia, można wnieść zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej. Organy podatkowe są tu więc niejako sędzią we własnej sprawie, co zmniejsza szansę podatnika na korzystny dla siebie obrót sprawy na tym etapie postępowania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyczerpania drogi postępowania przed organami skarbowymi, podatnik ma prawo zaskarżyć kwestionowaną przez siebie decyzję do sądu administracyjnego. Jeśli zatem jesteśmy przekonani o swoich racjach, warto z tej możliwości skorzystać – radzi Łukasz Tabor".

Finroyal

W związku z reportarzem TVN "Królewski przekręt" przypominamy naszą publikację sprzed kilku lat na temat firmy Finroyal. Skarbiec.Biz

Masz dochody z nieujawnionych źródeł? Zapłacisz 75 procent podatku

Portal Interia.pl

Każdy podatnik, podlegający polskiemu systemowi podatkowemu, którego dochody nie zawsze są udokumentowane i zadeklarowane w corocznych rozliczeniach z fiskusem musi liczyć się z możliwością kontroli ze strony organów podatkowych. Do grupy podwyższonego ryzyka narażonej na kontrolę skarbową należą przedsiębiorcy wykazujący stratę w deklaracjach podatkowych, inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych, osoby dokonujące zakupu ruchomości lub nieruchomości o znacznej wartości, a także ci podatnicy, którzy ponoszą znaczne wydatki nie wykazując jednocześnie żadnych dochodów. A, co się stanie w momencie zatajenia uzyskanych przychodów przed fiskusem? - zapraszam do przeczytania artykułu.

Co mi grozi jeśli nie zapłacę ZUS-u ?

Portal Bankier.pl

"Jeśli grzywna w wysokości 5000 zł nie robi na kimś wrażenia, to konieczność opłacenia składek w podwójnej wysokości już powinna. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty można się odwołać do sądu, ale czy warto ryzykować? Zwłaszcza, że samo skierowanie sprawy do sądu wygranej nam przecież nie zagwarantuje – informuje Łukasz Tabor z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz".

Jakie są skutki nie zapłacenia akcyzy?

Portal Bankier.pl

"Tutaj niezapłacenie akcyzy w wyznaczonym terminie grozi otrzymaniem grzywny, zwykle jest ona wymierzana w formie mandatu karnego, wystawionego przez urząd celny. Oczywiście otrzymanie mandatu za zwłokę w żadnym wypadku nie zwalnia nas z konieczności zapłaty samej akcyzy, stanowi jedynie dodatkową dolegliwość” – mówi Łukasz Tabor z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz".

Co się stanie gdy nie zapłacę PIT lub CIT?

Portal Bankier.pl

"Stało się, nie zapłaciliśmy w terminie PIT-u. Co nam za to grozi? Po pierwsze odsetki za zwłokę. Z każdym dniem nasze zaległości rosną i po jakimś czasie może to być dla naszego portfela naprawdę dokuczliwe. Niestety to jeszcze nie wszystko. Uchylanie się od obowiązków podatkowych jest bowiem traktowane w Polsce jako wykroczenie lub nawet przestępstwo. A skoro mamy wykroczenie lub przestępstwo, to są i kary – Łukasz Tabor, radca prawny z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz".

Jedyni w Środkowej Europie rejestrujemy spółki w Anguilli

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec jako jedyny podmiot w Europie Środkowej uzyskała status Overseas Agent, który uprawnia Kancelarię do wpisywania spółek bezpośrednio do rejestru handlowego Anguilli, bez pośrednictwa jakiegokolwiek sądu rejestrowego czy organu administracji. "Cieszy nas zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni - Anguilla stanowi Terytorium Zamorskie Wielkiej Brytanii - jednego z najbardziej stabilnych systemów gospodarczych na świecie" - powiedział Robert Nogacki, radca prawny i twórca Kancelarii, jeden z najczęściej przywoływanych w polskiej prasie specjalistów z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego.

Lifting podatkowy czyli Skarbówka po zmianach

Portal Gazeta.pl

Artykuł porusza kwestię nowelizacji Ustawy o kontroli skarbowej, która weszła w życie 1 lipca 2010 roku. Co zmiany, postulowane od dawna przez Ministerstwo Finansów, oznaczają dla przedsiębiorców ? Czy nowe rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na gospodarkę i konkurencję na rynku ? Czy w końcu państwo nie wkracza w sferę szeroko pojętych wolności obywatelskich ? Zapraszam do zapoznania się z treścią publikacji.

BP, czyli platforma wiertnicza jest statkiem

Portal Globtrex.com

O wybuchu platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej słyszeli niemal wszyscy. Ale co konkretnie słyszeliśmy? Katastrofa ekologiczna, skażone wybrzeża USA, koncern BP... No właśnie, czy feralna platforma aby na pewno należy do koncernu BP? I kto właściwie odpowiadał za bezpieczną eksploatację urządzenia? Okazuje się, że zarejestrowanie platformy wiertniczej na Wyspach Marshalla było dla operatora platformy „polisą ubezpieczeniową” na przyszłość z dodatkowymi grantami w postaci prawie zerowych podatków...

Utopione pieniądze, czyli prawda o Flexworld

Portal eGospodarka.pl

"Argumenty bez pokrycia, milionowe straty i wielu oszukanych...tak wygląda misternie złożona piramida firmy Flexworld. Załączony artykuł prezentuje i jednocześnie zwraca uwagę na poważne skutki procederu prowadzonego przez pewnego Niemca i jego gorzowskich wspólników: utracone domy, rozbite małżeństwa, próby samobójcze, milionowe straty."

Lokaty na ryzyko klienta

Dziennik Rzeczpospolita Polska

Firma Flexworld z siedzibą w USA oszukała kilka tysięcy osób w Polsce i Niemczech na co najmniej kilkanaście milionów euro. Oferowała pożyczki. Warunkiem ich uzyskania był m.in. zakup akcji Flexworld Inc., inwestującego np. w kopalnie złota i diamentów. Spółka kusiła 60-proc. dywidendą. W 2009 r. prezes firmy Gordon Bartosik-Schmidt został w Polsce skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu i 100 tys. zł grzywny. Na swojej stronie WWW twierdzi, że choć firma została zamknięta, jego „wizja żyje i każdy otrzyma swoją wypłatę”.

Cała prawda o Twoim majątku w sieci

Portal Money.pl

"Chcesz zachować informację o swoim majątku w tajemnicy? Teraz to niemożliwe, gdyż od 17 czerwca można bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste za pomocą Internetu.Chociaż dotyczy to tylko tych dokumentów, które zostały przeniesione do systemu elektronicznego (czyli 12 mln spośród 18,8 milionów ksiąg), to do 2 lipca 2010 r. ponad 800 tysięcy osób przejrzało swoje księgi wieczyste przez Internet."

Rząd ma podatkowych pupili

Portal Bankier.pl

Zobowiązania podatkowe obciążają budżet zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W dodatku fiskus swoim czujnym okiem chce zdemaskować tych, którzy próbują choć w minimalnym zakresie obejść obowiązek podatkowy. Ale nie wszystkich...

Bankrutuj z głową

Dziennik Polski Londyn, Gazeta Bankowa

Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu zostaną bliżej omówione.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a pośrednicy nieruchomości?

Portal Bankier.pl

Załączony artykuł prezentuje wybrane problemy w stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jakie obowiązki ma fundacja?

Portal Bankier.pl

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych wymogów jest niezależna od tego, czy dana fundacja dysponuje znacznym majątkiem, bądź dokonuje operacji finansowych na większą skalę. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie obowiązków nałożonych na fundacje ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oszczędzanie za granicą - fakty i mity.

Portal Bankier.pl

Artykuł w przejrzysty sposób tłumaczy, jak istotne jest rozważne gospodarowanie przychodami w biznesie, wskazując na wyłączenie części aktywów z obrotu w Polsce i przekazaniu ich do pasywnych inwestycji zagranicznych. Ufundowane w ten sposób trusty, fundacje prywatne czy polisy inwestycyjne umożliwiają przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie bez ryzyka, że dorobek wielu generacji zniknie na skutek pojedynczych, nieprzewidzianych zdarzeń biznesowych, albo, że ulegnie rozdrobnieniu między licznych spadkobierców.

Metody optymalizacji podatkowej

Gazeta Finansowa

Artykuł zwraca uwagę na wybór optymalnej podatkowo metody inwestycji, która wymaga przede wszystkim ustalenia, co ma stanowić przedmiot inwestycji i jaka ma być jej skala.

Jak inwestorzy spółek giełdowych nie płacą podatków?

Gazeta Finansowa

Do wehikułów korporacyjnych najczęściej używanych przez biznesmenów polskich bądź inwestujących w Polsce, należą spółki kapitałowe z siedzibą na Cyprze bądź w Holandii, a pośrednio - również fundacje w Lichtensteinie. W pojedynczych wypadkach, znaczne pakiety akcji polskich spółek giełdowych bywają również kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio m.in. przez spółki zlokalizowane na Wyspach Dziewiczych, Kajmanach, w Luksemburgu, czy Panamie. Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym dokonał analizy rozwiązań stosowanych przez znanych inwestorów giełdowych, korzystając z publicznie dostępnych źródeł w postaci m.in. raportów bieżących spółek giełdowych oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak w legalny sposób nie płacić podatków?

Gazeta Finansowa

Często, żeby znaleźć oszczędności w podatkach, nie trzeba od razu wprowadzać skomplikowanych struktur podatkowych, lecz wystarczy w pełni korzystać z rozwiązań przewidzianych wprost w przepisach podatkowych. Do tego może być potrzebna wnikliwa analiza istniejących już rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych. Dla przykładu w podatku dochodowym od osób prawnych oszczędności mogą przynieść stosowne procedury w zakresie rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów związanych z nieściągalnymi wierzytelnościami czy też stosowanie współczynników w przypadku amortyzacji środków trwałych.

Gdzie odnaleźć raj podatkowy?

Magazyn Manager's Life

Wiele rajów podatkowych to światowi liderzy w dziedzinie rozwoju prawa handlowego. Oferują wyjątkowo przemyślane, elastyczne formuły działalności, które są niedostępne dla spółek rejestrowanych pod rządami polskiego kodeksu spółek handlowych (np. możliwość zasiadania osób prawnych w zarządzie spółki, możliwość odbywania walnych zgromadzeń poza granicami kraju, możliwość przeniesienia działalności do innej jurysdykcji). Istnieją też pewne typy osób prawnych, nieznane prawu polskiemu, które oferują inwestorom bardzo ciekawe możliwości(np. Private Interest Foundation prawa Panamy, Stichting Particulier Fonds prawa Antyli Holenderskich, czy też, będąca formą pośrednią między spółką a fundacją, Multiform Foundation prawa Nevis).

Hazard w sieci (analiza statusu prawnego kasyn on-line pod rządami prawa polskiego)

Twoja Firma

Hazard internetowy należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego, z globalnymi przychodami szacowanymi na 9 mld dolarów w 2006 r., 12 mld dolarów w 2008 r. oraz z prognozami przychodów na poziomie 15-18 mld dolarów na rok 2010. Łącznie na świecie działa około dwa i pół tysiąca kasyn internetowych. Dynamiczny rozwój hazardu on-line, w ślad za którym nie idzie jednak precyzyjna regulacja tego zjawiska w prawie polskim, tworzy bardzo poważny problem co do zasad organizacji tego rodzaju przedsięwzięć, uczestniczenia w nich oraz reklamy. W poniższej publikacji Kancelaria Prawna Skarbiec analizuje ryzyka prawne wiążące się z organizowaniem kasyn on-line oraz możliwe metody minimalizacji tych ryzyk.

W legalnym raju podatkowym TVN CNBS BIZNES

Nabycie udziałów spółki offshorowej a ograniczenia w obrocie dewizowym

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ograniczeniom podlega m.in. nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach.

Główne wydanie "Wiadomości" – wypowiedź o rajach podatkowych TVP 1

Dlaczego Polsat kocha Cypr

Gazeta Wyborcza

Spółki na Cyprze są zwolnione z podatku od dywidendy, jeśli mają co najmniej 1 proc. firmy zarejestrowanej w innym kraju, a stosowana wobec tej firmy stawka opodatkowania w jej kraju nie jest niższa niż 5 proc. - mówi Robert Nogacki, właściciel kancelarii prawnej Skarbiec.Biz i zastrzega, że komentuje "casus prawny", a nie sytuację Polsatu.

Droga do raju

Nowoczesna Firma

Raje podatkowe nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek offshorowych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich likwidację - mówi Robert Nogacki właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Ci, którzy wiedzą, nie mówią. Ci, którzy mówią, nie wiedzą

Gazeta Finansowa

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca, w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze. Osiąga się dzięki temu minimalizację obciążeń podatkowych.

Twarde prawo, ale...nie dla polityków

Dziennik

W efekcie prac posłów kontrola finansowa obejmie tylko tych naszych polityków, którzy mieszkają poza krajem. "A takich jest może kilku" – twierdzi mecenas Nogacki. W tym gronie mógłby się znaleźć Jerzy Buzek, o ile zostanie szefem Parlamentu Europejskiego i przeprowadzi się do Brukseli, a także minister finansów Jacek Rostowski, który szczyci się polskim i brytyjskim obywatelstwem.

Kiedy raje trafią do piekła?

Gazeta Wyborcza

W rajach podatkowych nie zakłada się kont, lecz tworzy "wehikuły korporacyjne", takie jak fundacje czy spółki, które służą do przechowywania majątku. Taka fundacja czy spółka stanowi odrębną osobę prawną od swego założyciela, więc jej majątek nie jest wykazywany w jego zeznaniach podatkowych i nie podlega opodatkowaniu w Polsce - tłumaczy Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz. Wie, o czym mówi, bo od lat pomaga tworzyć takie "rajskie wehikuły".

10 pytań o korzyści z rajów podatkowych

Portal Finanse Osobiste

Według mnie bezpieczną granicą po przekroczeniu której międzynarodowa optymalizacja podatkowa przypuszczalnie będzie się opłacać jest kwota 0,5-1 mln zł dochodu rocznie (czyli 95 tys. - 190 tys. podatku dochodowego, który można zaoszczędzić). Należy jednak pamiętać, że są to średnie stawki, albowiem istnieją takie rodzaje działalności, dla których łatwo można dobrać międzynarodową optymalizację podatkową, jak i takie w odniesieniu do których bardzo trudno jest prowadzić międzynarodowe planowanie podatkowe.

Znajdź swój raj (podatkowy)

Wp.pl

Jeśli np. importujemy towary z Chin, mając bardzo wysoką marżę, to możemy równie dobrze kupować te same towary od spółki-pośrednika z Hongkongu, która sprzeda nam te same towary po cenach wyższych. Marża akumulowana w spółce z siedzibą w Hongkongu nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu. Spółka z siedzibą w Hongkongu może być własnością np. fundacji, która zapewni nam dostęp do środków zgromadzonych w niej, nie przenosząc jednak na beneficjenta własności tych środków, dzięki czemu u beneficjenta nie pojawi się obowiązek zapłaty podatku od dywidendy – opisuje Robert Nogacki.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012